terimalah hambu mu ini Ya Allah Hu Akbar

terimalah hambu mu ini Ya Allah Hu Akbar
aku nak jadi hamba Allah yang bertaqwa kepada Nya

Saturday, April 16, 2011

PECAHAN TIGA KELOPAK

PECAHAN TIGA KELOPAK


Melambangkan tiga Persetiaan Pengakap, iaitu :

 Taat kepada TUHAN;
 Taat kepada RAJA; dan
 Taat kepada NEGARA.
WARNA KUNING, HIJAU DAN MERAH :


Melambangkan unit-unit Pengakap, iaitu :
 Kuning - Pengakap Kanak-kanak;
 Hijau - Pengakap Muda; dan
 Merah - Pengakap Remaja

DUA BUTIR BINTANG PECAH LIMA BERWARNA HIJAU PADA KELOPAK KIRI DAN KELOPAK KANAN


Melambangkan sepuluh Undang-undang Pengakap
IKATAN HIJAUMelambangkan ikatan Persaudaraan Pengakap
LINGKARAN TALI BEWARNA BIRU TUA


Melambangkan perpaduan rakyat Malaysia dan Persaudaraan Pengakap Sedunia.


ANAK BULAN DAN BINTANG


Melambangkan agama rasmi Malaysia, iaitu agama Islam


WARNA KUNING PADA ANAK BULAN DAN BINTANG


Melambangkan warna DiRaja, mewakili Duli-duli yang Maha Mulia Raja-raja MelayuBINTANG PECAH 14 ( WARNA KUNING )

Melambangkan 14 buah negeri yang terdapat di Malaysia, termasuk Wilayah Persekutuan.

LAMBANG PENGAKAP

LAMBANG PENGAKAPLAMBANG P E N G E R T I A N
• Pecahan 3 kelopak Melambangkan Persetiaan Pengakap :
Taat kepada Tuhan , Raja , Negara
• Warna kuning, hijau, merah Melambangkan unit-unit pengakap : Kuning : PKK , Hijau : PM
Merah : PR
• Dua Butir Bintang Pecah Lima Berwarna Hijau Pada Kelopak Kiri Dan Kanan Melambangkan Undang-Undang Pengakap – 10 elemen
[ dipercayai taat berguna bersaudara berbudi kasihkan binatang menurut perintah tabah hati berjimat suci fikiran suci perkataan suci perbuatan ]
• Ikatan Hijau Melambangkan ikatan Persaudaraan Pengakap
• Lingkaran Tali Berwarna Biru Tua Melambangkan perpaduan rakyat Malaysia dan Persaudaraan Pengakap Sedunia
• Anak Bulan & Bintang Menunjukkan agama rasmi Malaysia ialah Agama Islam
• Warna Kuning Pada Anak Bulan & Bintang Melambangkan warna DiRaja bagi Duli-Duli yang Maha Mulia Raja-Raja
• Bintang Pecah 14 ( Warna kuning ) Melambangkan negeri-negeri yang terkandung di Malaysia termasuk WP

SORAKAN PENGAKAP

SORAKAN PENGAKAP
”YELL”


1. Ah Dijee Ah Dijee
Ah-Hoo-Ah ( ulang)
Ah jijee, Ah jejee
Zim Boom Bah
Ah-Hoo-Ah
Zim Boom Ba, Ah Hoo Ah

2. Adegee, adegee ah oh ah
Adegee adegee zis bom ba
Ah oh ah
Zis bom ba
Ra ra ra

3. Ji tang A ( 3kali)
Yen ji tang A
Fai Lek, Bom Peng

4. Acha acha he
Booooo + Ah cha

5. Askar wa wa
Iski we we
Oh ah, Oh ah ko ku

6. Yasaka, Yasaka, Yasaka

7. BOMBAY
Shout, shout, shout
Hurray, hurray
We are the boys
Bom (5) Bay
BRAVO ( spell)
BAAVE BRAVO, BRAVO

8. BRAVE, BRAVO
BRAVO BRAVISIMO (2x)
Very well done
Bravo, bravo, B-R-A-V-O

9. Be prepared (2x)
Scout, scout
Tenderfoot, 2nd class
First class scout

10. Ching Ah Ling ( 2x)
Ching Chong , Chong
Bomerang (2x)
Bong, Bong, Bong
Ching A Ling
Bomerang
Sing Poo ba
Wolf cub ( 2x)
Rah, rah, rah

11. BAGUS
BADAS (Iban)
ALAP (Khadazan)
AWASI (Sabah)
MARAYU ( Sabah)
HEN HAU ( 3x)
ZA YAN (3x) (Bintulu)

12. Di sini Bing (Tunjuk bawah)
Di sana Bong (Tunjuk atas)
Bing Bong Beng
13. Bomalak (2x)
Bow. Bow, bow
Cikalaka ( 2x)
Chow, chow, chow
Bomalaka cikalaka
WOW

14. Oh Bonzo
Oh Buffalo Bonzo
Oh Buffalo
Baffalo Bonzo
E..eeee K !

15. Comata (2X)
Kurah, kurah
Ting-ga-ta (2x)
Purah (2x)
Cupane (2x0
Fete Tarah
Tah-rah-rah

16. Ray (3x)
Tiger (3x)
City ( 3x)
Siss ( 3x)
Ah, ah, ah
London ( 2x)

17. Engin yama
Gon yama
Invo voo yah boo boo (2x)
Invovo


18. Clik clok Fizz……
Clok (4x)
Oggle (4x)
Ah………..

19. Hola Hola Hola Viva ( 3x)

20. JOTTO (spell)
Jotto, jotto, jotto

21. Oliboo (2x)
Oli…Boooooo….!
Teppa Teppa cium (3x)
Cium, Cium

22. Dong Neng Neng
Dong keh keh
Ci Ku Ci beh, Beh, beh

23. Plib Plub (2x)
Pang (3x)
Plib Plub (2x)
Pong (3x)
Plib Plub Pang
Plib Plub Pong
Pang Ping pong

24. Rik Tik
Tiki Tiki Tik
Uspa, uspa Oi
Rik Tik Tiki Tiki Tik
Uspa uspa Oi


25. Ho Tamarama
Bow Bow
Slama Rambo Tik
Huga bo Jah , Jah
Hig A Jik, Jik

26. Kota, kota
Kota Raya
Kalau suka boleh berjaya

27. Bagus Bagus Bagus
Lebih baik lebih bagus

28. Ini baik, Itu baik
Kalau cuba semuanya bagus

29. Di sana ada, Di sini pun ada
Kita serupa
Di mana-mana saja

30. Cub, Cub peng
Cub, cub pang
Cub peng cub pang
Peng peng peng
Pang, pang, pang hoh

31. Lihat kiri, lihat kanan
Persembahan anda
Cukup berkenan

32. Di sana ada B
Di sini ada A
Di situ ada G
Di atas ada U
Di bawah ada S
BAGUS – Bagus, bagus, bagus !

33. Hu Ha, Hu Ha
Hurrah, Hurrah, Horrey, hurrey
Hurreh

34. Buat habis Baik
Selalu Bersedia
Kita Cuba , Kita Berjaya

35. Jangan lupa
Jangan leka
Teruskan usaha sampai berjaya

36. Beri satu BA
Beri satu IK
Kedua-duanya BAIK

37. Sorak di sana
Sorak di sini
Semua bersorak
Berpuas hati

38. Au kata “Ba”
Engkau kata “Gus”
Semua kata “ Bagus”

AHLI PENGAKAP

BORANG BIODATA AHLI PENGAKAP.
Butir-butir Peribadi.
No.Kumpulan: ………………………………………… Sekolah: ………………………………………………...
Nama Penuh (Huruf Besar): ………………………………………………………………………………………..
[Seperti dalam Surat Beranak]
Alamat Rumah: …………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
No. Telefon: …………………………………………… E-mel: …………………………………………………..
No. Kad Keahlian: …………………………………….. No.K.P/ Surat Beranak: ………………………………...
Jantina: *Lelaki / Perempuan Tarikh Lahir: …………………………………………...
Keturunan: …………………………………………….. Agama: …………………………………………………
Nama Ibubapa/Penjaga: ……………………………………………………………………………………………
Pangkat dalam Kumpulan: …………………………………………………………………………………………
Butir-butir Ujian Lencana.
Bil. Lencana Tarikh Lulus No.Sijil
1. Lencana Keahlian

Pengakap Kanak-kanak.
Bil. Lencana Tarikh Lulus No.Sijil
1. Lencana Keris Gangsa
2. Lencana Keris Perak
3. Lencana Keris Emas
4. Lencana Wajib *(Ahli Renang / Berbasikal)
Len. Kepandaian:
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Rambu Pengakap Kanak-kanakPengakap Muda.
Bil. Lencana Tarikh Lulus No.Sijil
1. Lencana Usaha
2. Lencana Maju
3. Lencana Jaya
Len. Kepandaian:
4. Lencana Ahli Berkhemah
5. Lencana Ahli Pertolongan Cemas
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Pengakap Remaja.
Bil. Lencana Tarikh Lulus No.Sijil
1. Lencana Jayadiri
2. Lencana Kemahiran
3. Lencana Kegiatan
4. Lencana Ekspedisi
5. Lencana Perkhidmatan
Rambu Pengakap Remaja
6. Ujian Sikap Pengakap Raja
Anugerah Pengakap Raja
Penyertaan dalam Aktiviti Pengakap (Peringkat Daerah/Negari/Negara).
Bil. Jenis Aktiviti Pengakap Tarikh / Tempoh Penganjur
1. Kursus Ketua Sekawan
2. Kursus Ketua Patrol
3. Kursus Pertolongan Cemas
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Jika terdapat banyak aktiviti yang disertai, sila lampirkan satu salinan lagi yang merangkumi butir-butir seperti di atas.
Lain-lain Penyertaan (yang berkaitan dengan Pengakapan).
Bil. Jenis Aktiviti Tarikh / Tempoh Penganjur
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Jika terdapat banyak aktiviti yang disertai, sila lampirkan satu salinan lagi yang merangkumi butir-butir seperti di atas.
Kemahiran/Minat Khas yang dimiliki.
Bil. Kemahiran / Minat Pengiktirafan / No. Sijil
1.
2.
3.
4.
5.
Jika terdapat banyak kemahiran yang dimiliki, sila lampirkan satu salinan lagi yang merangkumi butir-butir seperti di atas.

ISTIADAT MELANTIK PKK

Dialog 1

Akela : “ Adakah kamu ingin menjadi seorang Pengakap Kanak-Kanak ? ”

PKK (B) : “ Ya Akela ! ”

Akela : “ Adakah kamu sedia untuk melafazkan Persetiaan Pengakap ? ”

PKK (B) : “ Ya Akela ! ”

[ Akela melafazkan persetiaan diikuti oleh PKK (Baru ) ]

Dialog 2

Akela : “ Saya percaya kamu akan buat habis baik dan menurut apa yang kamu janjikan. Kamu sekarang seorang Pengakap Kanak-Kanak dan seorang ahli dalam Persaudaraan Pengakap Sedunia ”ISTIADAT MELANTIK PKK

Dialog 1

Akela : “ Adakah kamu ingin menjadi seorang Pengakap Kanak-Kanak ? ”

PKK (B) : “ Ya Akela ! ”

Akela : “ Adakah kamu sedia untuk melafazkan Persetiaan Pengakap ? ”

PKK (B) : “ Ya Akela ! ”

[ Akela melafazkan persetiaan diikuti oleh PKK (Baru ) ]

Dialog 2

Akela : “ Saya percaya kamu akan buat habis baik dan menurut apa yang kamu janjikan. Kamu sekarang seorang Pengakap Kanak-Kanak dan seorang ahli dalam Persaudaraan Pengakap Sedunia ”

GEJET

Gejet merupakan peralatan yang dibina di sesuatu perkhemahan bagi menggantikan peralatan dan perabot yang terdapat dirumah.

TUJUAN

1. Perabot di kawasan perkhemahan
2. Menjamin kesihatan dan kesegaran
3. Memupuk semangat bertanggung jawab, bekerjasama, bantu-membantu, kerajinan, dan sifat kekitaan di kalangan peserta.
4. Dapat melahirkan idea baru, kreatif dan kitis
5. Menggunakan masa lapang dengan berfaedah
6. Mempraktikkan kemahiran tentang simpulan dan ikatan

KRITERIA GEJET

1. Ringkas dan Praktikal
2. Senang di bina dan tidak mengambil masa yang lama untuk disiapkan
3. Kukuh dan dapat digunakan dengan sepenuhnya
4. Menggunakan bahan semulajadi
5. Menggunakan ikatan dan simuplan yang betul
6. Elakkan dari menggunakan bahan yang buruk
7. Dibina dan diletakkan ditempat sesuai.

KATEGORI GEJET


PINTU GERBANG

PINTU BELAKANG
DAPURDAPUR BERTIANG
DAPUR ALTAR


RAK PINGGAN MANGKUK

GEJET PINGGAN MANGKUK


GAJET CAWAN

MEJA MAKAN


PENYIDAI


PENYIDAI
GEJET KASUT
LAIN-LAIN GEJETGEJET MAKANAN

LUBANG BASAH


TEMPAT MEMBASUH

GEJET MUDAH
LAIN - LAIN GEJET

ISTIADAT MELANTIK PKK

1. PEK berada dalam bulatan. Akela berdiri di tengah. Penolong Pemimpin berdiri di luar bulatan di belakang tiang bendera. PEK berdiri dalam keadaan sedia.
2. Adik baru yang berada di luar bulatan dipanggil masuk ke dalam bulatan.
3. Ketua sekawan berkenaan mebawa ahli baru itu berdiri di hadapan Akela, Ketua Sekawan balik ke tempatnya.
4. Serentak dengan itu Penolong Pemimpin masuk ke dalam bulatan dan berdiri di sebelah Akela dengan membawa topi, skaf dan lencana keahlian.
5. Akela : “Adakah kamu ingin menjadi seorang Pengakap Kanak-Kanak ?”
6. PKK baru : “ Ya Akela ”
7. Akela : “ Adakah kamu bersedia untuk melafazkan Persetiaan Pengakap”
8. PPK baru : “ Ya Akela “
9. Akela melafazkan persetiaan Pengakap dan diikuti oleh PKK baru itu.
10. Akela berjabat tangan dengan Pengakap Kanak-Kanak yang baru & berkata:
“ Saya percaya kamu akan buat sehabis baik dan menurut apa yang kamu janjikan. Kamu sekarang adalah seorang Pengakap Kanak-Kanak dan seorang ahli dalam persaudaraan Pengakap Sedunia.”
11. Akela menyemat lencana Keahlian, menyarung skaf dan memakaikan topi kepada pengakap Kanak-Kanak itu.
12. Pengakap Kanak-Kanak memberi tabik hormat kepada Akela. Kemudian PKK berpusing dan memberi hormat kepada PEK. PEK membalas hormat sebagai tanda mengalu-alukan PKK (adik baru ) ke dalam pek.
13. Ketua sekawan berkenaan membawa PKK baru itu dan memperkenalkan kepada sekawan itu.
14. Istiadat ini diakhiri dengan Laung Agung yang dibuat kali pertama disertai PKK tersebut.
15. Sekiranya semua sekawan adalah ahli baru, maka istiadat perlantikan diadakan dalam dua peringkat. Ketua Sekawan dilantik terlebih dahulu dan ahli lain dilantik kemudian.


PERGERAKAN

1. PM dalam kedudukan tapak kuda
2. Pemimpin masuk
3. Penolong Pemimpin membawa Skaf, Lencana Ahli , Topi
4. Pemimpin mengumumkan perlantikan
5. Ketua Patrol membawa AB masuk ke hadapan Pemimpin [ KP berada di sebelah kanan AB ], selangkah di hadapan Pemimpin


DIALOG PERLANTIKAN

[ P = Pemimpin / AB = Ahli Baru / KP = Ketua Patrol ]

P : “ Kamu telah lulus Ujian Lencana Keahlian dan bersedia untuk dilantik sebagai seorang Pengakap. Tahukah kamu Undang-Undang Pengakap dan fahamkah kamu apa ertinya, khasnya mengenai maruah diri ? ”

AB : “ Ya, Tuan ”

P : “ Kamu telah mempelajari Persetiaan Pengakap dan sekarang kamu diminta melafaznya bersama-sama Kumpulan. Bersediakah kamu menerimanya sebagai sesuatu yang akan kamu hayati sepanjang masa ? ”

AB : “ Ya, Tuan ”
P : “ Sedia, ap ” - [ sedia / kalih tongkat ]

AB : [ Membaca Persetiaan Pengakap ]

“ Bahawa dengan sesungguhnya saya berjanji dan bersetia yang saya dengan seberapa daya upaya saya akan
Taat kepada Tuhan, Raja dan Negara,
Menolong orang pada setiap masa,
Menurut Undang-Undang Pengakap ”

P : “ Ap ” – [ turun tangan/ kalih tongkat ]

P : “ Saya percaya atas maruah diri kamu yang akan menjunjung Persetiaan itu. Kamu sekarang seorang ahli kepada Persaudaraan Pengakap yang luas ”

[ Bersalaman dengan AB ]
[ Jika AB bukan dari PKK ]

“ Sebagai tandanya saya sampaikan Lencana Keahlian anda untuk menunjukkan kepada Pengakap-Pengakap dan semua orang yang kamu adalah ahli kepada Persaudaraan Pengakap Sedunia ”

[ Pemimpin sematkan Lencana Keahlian ke saku kiri AB ]

“ Skaf kamu, akhir sekali topi kamu ”


AB : [ Berikan hormat kepada Pemimpin ]
KP : [ Beri arahan kepada AB ]

“ Ke belakang pusing”

P : “ Hormat, hormat ke hadapan hormat ”

[ AB akan beri hormat, kumpulan membalas hormat AB ]

P : “Ke patrol, cepat jalan ! ”

[ AB masuk ke Patrol dan diperkenalkan kepada Kumpulan/Patrol ]


ISTIADAT MELANTIK PM

Bila Istiadat Melantik ?
o Bila ada ahli baru memasuki Pengakap Muda
o Bila bekas PKK masuk menjadi ahli PM

Kedudukan
o Ketua kumpulan mengarahkan kumpulan membentuk ladam kuda
o Penolong Pemimpin memegang lencana keahlian, skaf dan topi
o Pemimpin melangkah ke hadapan dan mengumumkan Istiadat Melantik PM
o Ketua Patrol membawa adik PM selangkah ke hadapan Pemimpin

P : “ Kamu telah lulus ujian lencana keahlian dan bersedia dilantik sebagai seorang pengakap. Tahukah kamu undang-undang pengakap dan fahamkah kamu apa ertinya, khasnya mengenai maruah diri ? ”
Adik PM : “ Ya, tuan ”
P : “ Kamu telah mempelajari Persetiaan Pengakap dan sekarang kamu diminta melafazkannya bersama-sama kumpulan. Bersediakah kamu menerimanya sebagai sesuatu yang akan kamu hayati sepanjang masa ”
Adik PM : “ Ya , tuan ”
P : “ Ap ”
P dan Adik PM : “ Bahawa dengan sesungguhnya …”
P : “ Ap ”

Pemimpin berjabat tangan dengan adik PM

P : “ Sekarang kamu adalah seorang pengakap dalam persaudaraan pengakap sedunia "

Pemimpin menyematkan lencana keahlian ke saku kiri, menyarung skaf, menyarung topi
Adik PM memberi tabik hormat kepada pemimpin

Ketua Patrol : “ Ke belakang pusing”

[kedua-dua pusing ke belakang ]

P : “ Hormat, hormat ke hadapan … hormat ”

Tabik hormat dan seluruh ahli kumpulan membalasnya
P : “ Ke Patrol … cepat jalan ! ”

Ketua Patrol dan adik PM berjalan balik ke patrol
Ketua Patrol memperkenalkan Adik PM kepada ahli patrolnya

P atau Ketua : “ Kumpulan … tiga sorakan ( tahniah/selamat ) datang kepada… Kumpulan
ISTIADAT MENINGKAT NAIK PKK ke PM

• PKK memulakan dengan Istiadat Laung Agung
• Arahan : “ Kumpulan … Sedia ” oleh Pemimpin Kumpulan PKK
• Pemimpin bersalaman dengan PEK
• Pesanan dari AKELA ( Pemimpin PKK )
• AKELA memimpin PEK melintasi tali pemisah
• PKK memberi hormat kepada Pemimpin Pengakap dan bersalaman
• PPM serah PKK kepada Ketua Patrol
• Ketua Patrol perkenalkan ahli baru kepada Kumpulan
• Semua Ahli PM memberi Yell “ Selamat Datang
• Bersurai


Kedudukan Istiadat Meningkat Naik PKK ke PM

ISTIADAT MENINGKAT NAIK PM ke PR


• Pengakap berhimpun dalam tapak kuda berlapis iaitu PM dan PR saling menghadap satu sama lain
• Calon PR mara ke hadapan Pemimpin PM (PPM) dan membawanya ke hadapan Pemimpin PR (PPR)
• PPM: “ Saya membawa (……) yang telah menjadi ahli kumpulan kami selama …. tahun . Sudikah saudara menerimanya ke dalam Unit Pengakap Remaja ”
• PPR : “ Sukacita saya menerima (….) Sebagai ahli Unit Pengakap Remaja. (……) sekarang kamu telah berumur 15 tahun. Sudikah kamu menjadi ahli Unit Pengakap Remaja?”
• Calon PR : “ Ya, Tuan ”
• PPR : “ Ya, Tuan ”
• Pemimpin Kumpulan :
“ Sebagai ahli kumpulan kita, pada hari ini kamu telah melangkah setapak lagi. Saya telah memerhatikan kemajuan kamu selama ini. Saya berbangga melihat kamu terus berjaya pada masa hadapan dalam latihan Pengakap Remaja kamu ”
• PPR : “ Bagi pihak semua Pengakap Remaja, saya mengalu-alukan kamu ke Unit kami ”
• PPR berjabat tangan dengan PR yang baru

Kedudukan Istiadat Meningkat Naik PM ke PR


ISTIADAT-ISTIADAT PENGAKAP

1. Objektif
 Menandakan permulaan dan penamatan sesuatu aktiviti atau perjumpaan.
 Cara memberi hormat kepada tetamu.
 Memberi pengiktirafan kepada pengakap dan pemimpin pengakap.
 Memberi motivasi kepada pengakap dan pemimpin pengakap supaya terus berusaha.
 Menjadi kenangan dan ingatan yang mendalam dan berkesan di hati pengakap kerana telah diterima sebagai anggota.
 Melahirkan semangat kerjasama, kekitaan, dan bertanggungjawab di kalangan anggota pengakap.
 Melatih pengakap dengan disiplin dan peraturan yang khusus dalam setiap istiadat yang dilaksanakan.
2. Jenis-jenis Istiadat

 Istiadat laung agung (khusus untuk Pengakap Kanak-kanak);
 Istiadat bendera (Pengakap Muda dan Pengakap Remaja);
 Istiadat melantik;
 Istiadat meningkat naik;
 Istiadat menyampaikan lencana;
 Istiadat pemeriksaan pagi (khusus waktu perkhemahan);
 Istiadat penganugerahan manik kayu (bagi Pemimpin Pengakap)2.1 Istiadat Laung Agung
Pengakap Kanak-kanak mempunyai pasukan yang dipanggil sekawan yang terdiri daripada 6 orang setiap pasukan. Segala istiadat dan gerakerja hendaklah secara berpasukan:
 Akela berteriak “PEK” kepada PKK, PKK diam dan berdiri tegak
 Akela berteriak “PEK ! PEK ! PEK ! ! ! ! ! !” - PKK menyahut panggilan Akela sambil berlari menelilingi Akela dan menyebut “P….E….K ! ! ! !”
 Akela memberi perintah membuat bulatan. PKK lantas memegang tangan sekawan sambil membuat bulatan. Bila bulatan sudah siap, PKK akan menjatuhkan tangan
 Akela mendepa tangan, PKK angkat tumit, Akela merapatkan tangan ke peha, PKK akan mencangkung dengan kedua belah tangan mencecah tanah di luar peha dan berkata “A..KE..LA !! KITA BUAT HABIS BAIK”, PKK bangun serentak, berdiri tegak dan bersedia.
 Ketua sekawan bertugas akan mencabar dengan hormat sambil berkata dengan intonasi mencabar “KAMU BUAT HABIS BAIK”.
 PKK akan memberi hormat kepada Akela sambil menjawab cabaran “KAMI BUAT HABIS BAIK”.
 Akela membalas hormat, PKK tidak menjatuh tangan sehingga Akela menjatuhkan tangannya.
Laung Agung adalah menjadi tradisi dalam istiadat PKK. Laung Agung yang dibuat oleh PKK adalah untuk menunjukkan yang mereka telah membuat sehabis baik. Istiadat ini mesti dijalankan setiap kali perjumpaan diadakan, iaitu pada permulaan dan akhir perjumpaan. Selepas Laung Agung bendera dikibarkan/diturunkan dan diikuti dengan doa.


2.2 Istiadat Bendera

 Istiadat mengibarkan/menaikkan bendera
 Bendera telah diap dilipat dan diikat pada tiang bendera.
 Anggota berbaris dalam keadaan “SEDIA” di hadapan tiang bendera dalam bentuk ladam kuda atau berjajar.
 Ketua patrol bertugas keluar dari barisan, bergerak ke tiang bendera lalu berdiri satu langkah di hadapan tiang bendera untuk mengibarkan bendera sebaik sahaja pemimpin menyebut “BENDERA”.
 Ketua patrol kemudian menarik/menyentap tali bendera dengan tangan kanan, bergerak satu langkah ke belakang dan memberi tabik hormat kepada bendera, diikuti oleh semua anggota pangakap yang lain.
 Semua pengakap menjatuhkan tangan apabila ketua patrol bertugas menjatuhkan tangan.
 Lagu Negaraku dinyanyikan sebaik sahaja pemimpin menyebut “NEGARAKU”.
 Pembaca doa keluar selangkah ke hadapan untuk membaca doa sebaik sahaja pemimpin menyebut “DOA”.
 Anggota pengakap yang beragama Islam mengangkat kedua-dua belah tangan ke paras bahu secara serentak untuk mengamimkan doa apabila pembaca doa menyebut “AP”. Pengakap yang bukan beragama Islam pula berdiri tegak, tundukkan kepala dan berdoa mengikut agama masing-masing.
 Tangan diturunkan secara serentak apabila pembaca doa selesai membaca doa dan menyebut “AP”.
 Pengakap kemudian berada dalam keadaan senang diri apabila pemimpin menyebut “SENANG DIRI”, diikuti dengan beberapa pengumuman oleh pemimpin .

 Istiadat menurunkan bendera
 Bendera telah diap dilipat dan diikat pada tiang bendera.
 Anggota berbaris dalam keadaan “SEDIA” di hadapan tiang bendera dalam bentuk ladam kuda atau berjajar.
 Ketua patrol bertugas keluar dari barisan, bergerak ke tiang bendera lalu berdiri satu langkah di hadapan tiang bendera untuk mengibarkan bendera sebaik sahaja pemimpin menyebut “BENDERA”.
 Ketua patrol kemudian menarik/menyentap tali bendera dengan tangan kanan, bergerak satu langkah ke belakang dan memberi tabik hormat kepada bendera, diikuti oleh semua anggota pangakap yang lain.
 Semua pengakap menjatuhkan tangan apabila ketua patrol bertugas menjatuhkan tangan.
 Lagu Negaraku dinyanyikan sebaik sahaja pemimpin menyebut “NEGARAKU”.
 Pembaca doa keluar selangkah ke hadapan untuk membaca doa sebaik sahaja pemimpin menyebut “DOA”.
 Anggota pengakap yang beragama Islam mengangkat kedua-dua belah tangan ke paras bahu secara serentak untuk mengamimkan doa apabila pembaca doa menyebut “AP”. Pengakap yang bukan beragama Islam pula berdiri tegak, tundukkan kepala dan berdoa mengikut agama masing-masing.
 Tangan diturunkan secara serentak apabila pembaca doa selesai membaca doa dan menyebut “AP”.
 Pengakap kemudian berada dalam keadaan senang diri apabila pemimpin menyebut “SENANG DIRI”, diikuti dengan beberapa pengumuman oleh pemimpin .

 Perkhemahan Tetap
 Aktiviti perkhemahan yang dijalankan dan didirikan secara tetap di sesuatu kawasan perkhemahan sepanjang aktiviti perkhemahan dijalankan tanpa perlu berpindah ke tempat lain, sama ada berpindah kawasan, daerah atau pun negeri.

 Perkhemahan Bergerak
 Aktiviti perkhemahan yang berpindah-randah dari satu kawasan, daerah atau negeri ke satu kawasan, daerah atau negeri yang lain.
 Perkhemahan jenis ini lebih menyeronokkan kerana para peserta tidak akan berasa jemu berkhemah hanya di satu kawasan sahaja.
 Walau bagaimanapun, perkhemahan jenis bergerak kurang popular kerana masalah penyelenggaraan, kos, dan masa yang agak rumit.
 Biasanya perkhemahan bergerak memerlukan kenderaan untuk kemudahan berpindah dari satu tempat ke satu tempat yang lain.

 Perkhemahan Ringkas
 Perkhemahan yang hanya disertai oleh tiga atau empat orang anggota sahaja.
 Tapak perkhemahan biasanya di sekitar tempat tinggal mereka dan dilakukan pada hujung minggu selama satu atau dua malam sahaja.
 Contoh - perkhemahan pada peringkat Kursus Kepemimpinan Manikayu Peringkat Satu. Perkhemahan Kumpulan
 Perkhemahan yang disertai oleh semua anggota dalam sesebuah kumpulan atau patrol sebagai pengukuhan kepada perkhemahan ringkas.
 Biasanya perkhemahan jenis ini dijalankan selama dua atau tiga malam.
 Tapak perkhemahan boleh di sekitar tempat tinggal atau dalam kawasan sekolah/maktab atau di kawasan luar.
 Contoh - perkhemahan pada peringkat Kursus Kepemimpinan Manikayu Peringkat Dua.


 Perkhemahan Besar-besaran
 Perkhemahan pengakap yang dianjurkan di peringkat zon atau daerah, negeri, negara, malah di peringkat dunia..
 Biasanya menggabungkan beberapa kumpulan pengakap dari tempat-tempat lain dan melibatkan beratus-ratus orang peserta.
 Perkhemahan jenis ini biasanya mengambil masa selama lima hingga tujuh hari.
 Tapak perkhemahan - di kawasan luar maktab.
 Contoh - perkhemahan pada peringkat Kursus Kepemimpinan Manikayu Peringkat IVA yang menggabungkan beberapa buah kumpulan pengakap maktab-maktab perguruan dari zon yang sama atau gabungan zon-zon tertentu yang dianjurkan oleh Majlis Pengakap Kumpulan Latihan Malaysia, Bahagian Pendidikan Guru, Kementerian Pendidikan Malaysia.
 Contoh-contoh lain - jambori yang diadakan setiap empat tahun sekali di Malaysia. Jambori turut dihadiri oleh kumpulan-kumpulan pengakap dari negara-negara jiran, di samping negeri-negeri di Malaysia.


4. Prosedur Perkhemahan

 Bagi memudahkan prosedur perkhemahan ini dilaksanakan, konsep 4W1H mungkin boleh dijadikan ukuran atau benchmarking, iaitu :


Who : Siapa
(Siapakah yang akan mengendalikan perkhemahan ini? Siapakah para pesertanya?)
Where : Di mana
(Di manakah perkhemahan ini akan diadakan?)
Why : Kenapa
(Kenapakah perkhemahan ini perlu dilaksanakan?)
When : Bila
(Bilakah perkhemahan ini akan dilaksanakan?)
How : Bagaimana
(Bagaimanakah perkhemahan ini akan dilaksanakan? Berapa lamakah perkhemahan ini akan dijalankan?)
5. Penganjur Aktiviti Perkhemahan

 Pembentukan sebuah Jawatankuasa Kursus Kepemimpinan atau Jawatankuasa Perkhemahan, iaitu Jawatankuasa Tertinggi dan Jawatankuasa Kerja.
 Tugasan dan tanggungjawab JK ini adalah untuk :
 mengenal pasti dan mengesahkan bilangan peserta yang hadir;
 mengenal pasti tempat kursus atau tapak perkhemahan serta kemudahan-kemudahan asas yang ada;
 mengenal pasti dan mencadangkan nama-nama jurulatih dan pembimbing;
 membuat permohonan menjalankan kursus kepada PPM dengan menggunakan borang MK - 10 / 12 / 13A melalui Pesuruhjaya Negeri Majlis Pengakap KLM, Bahagian Pendidikan Guru atau Pesuruhjaya-pesuruhjaya negeri yang lain (mengikut negeri masing-masing);
 menghantar surat jemputan kepada semua jurulatih dan pembimbing;
 menyediakan kertas cadangan/kertas kerja/proposal kursus;
 menyediakan atur cara dan program kursus serta buku program kursus;
 memohon kebenaran daripada pihak ibu bapa atau penjaga (jika berkaitan);

5. Penganjur Aktiviti Perkhemahan (sambungan)

 memohon kebenaran menjalankan kursus/aktiviti perkhemahan daripada pihak kem atau tuan punya tapak serta mendapatkan pengesahan mengenai kebenaran tersebut;
 memohon kebenaran menjalankan aktiviti perkhemahan daripada pihak berkuasa tempatan, balai-balai polis, dan Pejabat-pejabat Kesihatan tersebut;
 mengutip wang pendaftaran kursus daripada peserta dan wang perbelanjaan kursus daripada jurulatih dan pembimbing;
 menyediakan segala peralatan dan bahan untuk kursus, termasuk buluh, kayu pancang, kayu api, alat tulis, alat pandang dengar dan sebagainya;
 mengenal pasti kenderaan waktu kecemasan dan kenderaan ke pasar;
 mengenal pasti kedai atau tempat untuk mendapatkan bahan makanan basah dan kering serta keperluan-keperluan lain.

 Jawatankuasa tertinggi terdiri daripada :

i. Penaung:
biasanya dipegang oleh guru besar atau pengetua sekolah atau maktab perguruan, adakala oleh orang-orang kenamaan di kawasan berkenaan;
ii. Penasihat:
biasanya dipegang oleh penolong kanan atau timbalan pengetua sekolah atau maktab perguruan yang menganjurkan aktiviti berkenaan;
iii. Pengerusi:
biasanya dipegang oleh seorang Pemimpin Pergerakan Pengakap (sekolah) atau Pesuruhjaya Kumpulan Latihan Malaysia (maktab perguruan);
iv. Timbalan Pengerusi:
biasanya dipegang oleh seorang Penolong Pemimpin Pergerakan Pengakap atau Penolong Pesuruhjaya Kumpulan Latihan Malaysia;
v. Setiausaha:
biasanya dipegang oleh seorang Penolong Pemimpin Pergerakan Pengakap atau Penolong Pesuruhjaya Kumpulan Latihan Malaysia;
vi. Penolong Setiausaha :
biasanya dipegang oleh seorang anggota pergerakan pengakap yang menyertai aktiviti berkenaan;
vii. Bendahari :
biasanya dipegang oleh seorang Penolong Pemimpin Pergerakan Pengakap atau Penolong Pesuruhjaya Kumpulan Latihan Malaysia.

 Jawatankuasa Kerja terdiri daripada :

i. Jk (Quartermaster) Peralatan;
ii. Jk Makanan;
iii. Jk Keselamatan dan Kebajikan;
iv. Jk Pengangkutan;
v. Jk Aktiviti dan Riadah;
vi Jk Persiapan (Majlis Pembukaan dan Penutupan);
vii. Jk Kebersihan;
viii. Jk Malam Pengakap; dan
ix. Jk Tugas-tugas Khas.


6. Tapak Perkhemahan

 Kriteria pemilihan tapak perkhemahan ialah :
 keluasan kawasan - menepati bilangan peserta perkhemahan serta mampu menampung aktiviti perkhemahan;
 kawasan yang menarik dan mempunyai nilai-nilai tertentu, umpamanya pemandangan indah, nilai sejarah;
 kawasan yang bebas daripada bencana alam seperti laluan angin kencang dan tanah runtuh;
 kawasan yang tidak mempunyai pokok tua, pokok mati atau dahan yang mudah serkah atau patah;
 kawasan yang bebas daripada banjir atau ditenggelami air apabila hujan;
 kawasan yang bebas daripada binatang liar atau orang-orang jahat yang mungkin boleh mengancam keselamatan jiwa dan harta benda;
 kawasan yang bebas daripada batu-batu tajam, sarang semut, tunggul kayu, dan semak-samun;
 berdekatan dengan sumber air yang bersih;
 mudah berhubung dengan pihak luar sekiranya berlaku sebarang kecemasan;
 mudah membuat kawalan.

7. Memohon Kebenaran

 Prosedur memohon kebenaran penting demi menjaga keselamatan diri dan anggota kumpulan yang menyertai aktiviti perkhemahan.
 Tujuan kebenaran - untuk memberi tahu pihak-pihak yang berkaitan tentang aktiviti perkhemahan yang akan dijalankan serta hal-hal yang berkaitan dengan aktiviti berkenaan, termasuklah tempat perkhemahan, para peserta, pihak penganjur, atur cara dan program perkhemahan, peralatan yang dibawa, dan sebagainya.
 Kebenaran pertama - ketua organisasi atau institusi berkenaan. Misalnya, guru besar atau pengetua. Sesalinan kertas kerja berkaitan aktiviti berkenaan hendaklah dilampirkan bersama-sama surat berkenaan sebagai sumber rujukan.
 Kebenaran kedua - memohon kebenaran daripada ibu bapa atau penjaga murid atau pelajar (jika berkaitan ).
 Kebenaran ketiga - pihak berkuasa tempatan di kawasan berkenaan, misalnya Majlis Daerah, Pejabat Penghulu atau Penggawa, Ketua-Ketua Kampung atau Jawatankuasa Keselamatan dan Kemajuan Kampung.

8. Kertas Kerja

 Kertas kerja merupakan proposal atau kertas cadangan yang disediakan oleh pihak penganjur untuk menjalankan sesuatu aktiviti.
 Tujuan – sebagai bahan rujukan kepada pihak pentadbir yang akan mempertimbangkan permohonan tersebut berdasarkan kepada kertas kerja berkenaan.
 Untuk menghasilkan sebuah kertas kerja yang menarik dan bermutu, perkara-perkara berikut perlu dicatatkan di dalam kertas kerja berkenaan :
 Nama Projek/Kursus
 Penganjur
 Tarikh/Tempoh/Masa
 Tempat/Lokasi
 Penyertaan (peserta, pembimbing/jurulatih, dan urus setia)
 Rasional
 Latar Belakang Projek/Kursus
 Objektif
 Perancangan
 Pelaksanaan (termasuk atur cara dan program aktiviti)
 Struktur dan Nama Jawatankuasa Pengelola
 Kewangan (Perbelanjaan dan Sumber Kewangan)
 Penutupan
 Lampiran-lampiran.

9. Peralatan Perkhemahan
 Peralatan perkhemahan perlu disediakan sebelum aktiviti perkhemahan dijalankan.
 Bilangan peralatan perkhemahan yang perlu dibawa amat bergantung kepada kumpulan peserta serta tempoh masa perkhemahan dijalankan.
 Sediakan senarai semakan bagi memastikan agar tiada barangan atau peralatan perkhemahan, baik peralatan individu, urus setia, kumpulan, atau peralatan memasak tertinggal, sama ada semasa pergi berkhemah atau meninggalkan tapak perkhemahan.
 Senarai peralatan sebaik-baiknya dicatatkan juga di dalam kertas kerja aktiviti perkhemahan agar mudah dirujuk oleh semua peserta.
 Di samping itu, QM Peralatan perlu juga mengisi Borang Pinjaman Peralatan bagi menjamin keselamatan dan keadaan semua peralatan berkenaan terjaga.
 Peralatan perkhemahan boleh dibahagikan kepada empat kumpulan, iaitu :

i. peralatan individu;
ii. peralatan urus setia;
iii. peralatan kumpulan; dan
iv. peralatan memasak

ISTIADAT PAGI
KURSUS KEJURULATIHAN JURULATIH KEBANGSAAN

1. Objektif
1.1 Menandakan permulaan sesuatu aktiviti atau perjumpaan.
1.2 Cara memberi hormat kepada jurulatih.
1.3 Memberi pengiktirafan kepada peserta kursus dan jurulatih.
1.4 Memberi motivasi kepada peserta kursus dan jurulatih supaya terus berusaha.
1.5 Menjadi kenangan dan ingatan yang mendalam dan berkesan di hati peserta kursus kerana telah telah terlibat secara langsung dalam Istiadat Pagi.
1.6 Melahirkan semangat kerjasama, kekitaan, dan bertanggungjawab di kalangan peserta kursus.
1.7 Melatih peserta kursus dengan disiplin dan peraturan yang khusus dalam setiap istiadat yang dilaksanakan.

2. Prosedur Istiadat Pagi.

Bagi memudahkan prosedur Istiadat Pagi ini dilaksanakan:
Aktiviti Istiadat pagi dijalankan pada setiap pagi secara tetap di sesuatu kawasan lapang sepanjang Kursus Kejurulatihan Jurulatih Kebangsaan dijalankan.

2.1 Istiadat pagi dijalankan
Hari pertama : Laung Agong.
Hari ke-dua : Laung Agong.
Hari ke-tiga : Laung Agong.
Hari ke-empat : Pengakap Muda.
Hari ke-lima : Pengakap Muda.
Hari ke-enam : Pengakap Muda.
Hari ke-tujuh : Laung Agong dan Pengakap Muda.


2.2 Istiadat Bendera/mengibarkan bendera

2.2.1 Bendera telah dilipat dan diikat pada puncak tiang bendera
sebelum jam 0730.

2.2.2 Peserta berbaris dalam keadaan “SEDIA” di hadapan tiang bendera dalam bentuk ladam kuda untuk Istiadat Pengakap Muda.

2.2.3 Jurulatih bertugas melapur kepada Ketua Kursus “ mohon jalankan Istiadat tuan !!!!”

2.2.4 Ketua patrol bertugas keluar dari barisan, bergerak ke tiang bendera lalu berdiri satu langkah di hadapan tiang bendera untuk mengibarkan bendera sebaik sahaja jurulatih bertugas menyebut “BENDERA”, serentak dengan itu peserta lain mengadap bendera.

2.2.5 Ketua patrol kemudian menarik/menyentap tali bendera dengan tangan kanan, bergerak satu langkah ke belakang dan memberi tabik hormat kepada bendera, diikuti oleh semua peserta yang lain.

2.2.6 Semua peserta menjatuhkan tangan apabila ketua patrol bertugas menjatuhkan tangan.

2.2.7 Ketua patrol balik ke dalam barisan mengadap bendera, peserta lain mengadap bendera.

2.2.8 Lagu Negaraku dinyanyikan sebaik sahaja jurulatih bertugas menyebut “NEGARAKU”.

2.2.9 Ketua patrol akan bergerak/pusing kedalam (sebagai penanda) dan peserta lain akan ikut pusing ke dalam.

2.2.10 Pembaca doa keluar selangkah ke hadapan untuk membaca doa sebaik sahaja jurulatih bertugas menyebut “DOA”.

2.2.11 Anggota pengakap yang beragama Islam mengangkat kedua-dua belah tangan ke paras bahu secara serentak untuk mengamimkan doa apabila pembaca doa menyebut “AP”. Peserta yang bukan beragama Islam pula berdiri tegak, tundukkan kepala dan berdoa mengikut agama masing-masing.

2.2.12 Tangan diturunkan secara serentak apabila pembaca doa selesai membaca doa dan menyebut “AP”.

2.2.13 Peserta kemudian berada dalam keadaan senang diri apabila jurulatih bertugas menyebut “SENANG DIRI”, diikuti dengan beberapa pengumuman oleh ketua kursus/pemimpin .2.3 Istiadat Laung Agung

2.3.1 Bendera telah dilipat dan diikat pada puncak tiang bendera
sebelum jam 0730.

2.3.2 Peserta berbaris dalam keadaan “SEDIA” di hadapan tiang
bendera dalam bentuk bulatan untuk Istiadat Laung Agung.

2.3.3 Jurulatih bertugas melapur kepada Ketua Kursus “ Mohon jalankan Istiadat tuan !!!!”

2.3.4 Jurulatih bertugas berteriak “PEK” kepada Peserta, Peserta diam dan berdiri tegak, petugas berada di tengah bulatan.

2.3.8 Jurulatih bertugas berteriak “PEK ! PEK ! PEK ! ! ! ! ! !”
- Peserta menyahut panggilan jurulatih bertugas sambil
berlari mengelilingi jurulatih bertugas dan menyebut
“P….E….K ! ! ! !”

2.3.9 Jurulatih bertugas memberi perintah membuat bulatan.
Peserta lantas memegang tangan kawan sambil
membuat bulatan. Bila bulatan sudah siap, Peserta akan
menjatuhkan tangan. Jurulatih bertugas mendepa
tangan, peserta angkat tumit, jurulatih bertugas
merapatkan tangan ke peha, peserta akan mencangkung
dengan kedua belah tangan mencecah tanah di luar peha
dan berkata “A..KE..LA !! KITA BUAT HABIS BAIK”,
peserta bangun serentak, berdiri tegak dan bersedia.

2.3.10 Ketua kumpulan bertugas akan mencabar dengan hormat
sambil berkata dengan intonasi mencabar “KAMU BUAT
HABIS BAIK”.

2.3.11 Ketua kumpulan dan peserta yang lain akan memberi
hormat kepada jurulatih bertugas sambil menjawab
cabaran “KAMI BUAT HABIS BAIK”..

2.3.12 Jurulatih bertugas membalas hormat, Ketua kumpulan dan
semua peserta tidak menjatuh tangan sehingga jurulatih
bertugas menjatuhkan tangannya.


2.4 Istiadat Brake Camp.
2.4.1 Bendera telah berkibar dipuncak tiang bendera.

2.4.2 Dilakukan sebaik sahaja selesai sesi/tamat sesi.

2.4.3 Peserta berbaris dalam keadaan “SEDIA” di hadapan tiang
bendera dalam bentuk ladam kuda.

2.4.4 Jurulatih bertugas melapur kepada Ketua Kursus “ Mohon
jalankan Istiadat Break Camp Tuan !!!!”
2.4.5 Jurulatih bertugas bergerak ke sebelah kiri tiang bendera.
2.4.6 Enam ketua kumpulan keluar dari barisan, bergerak ke tiang bendera lalu berdiri satu langkah di hadapan tiang bendera untuk menurunkan bendera bendera sebaik sahaja pemimpin menyebut “BENDERA”, (Bendera Malaysia, bendera Pengakap dan bendera Negeri).
2.4.7 Ketua kumpulan enam orang akan keluar untuk menurunkan bendera, keluar serentak dan berdiri selangkan depan tiang bendera, membuka ikatan dan menurunkan bendera, pembantu berdiri dibelakang, setelah bendera dibuka ikatan, dua orang melipat satu bendera, serentak menyebut “ap” tiga orang masuk baris dan tiga orang yang memegang bendera maju kepada Ketua kursus dan menyerahkan bendera tersebut.
2.4.8 Jurulatih bertugas memberi arahan “Doa”..
2.4.9 Pembaca doa keluar selangkah ke hadapan untuk membaca doa sebaik sahaja pemimpin menyebut “DOA”.
2.4.10 Peserta yang beragama Islam mengangkat kedua-dua belah tangan ke paras bahu secara serentak untuk mengamimkan doa apabila pembaca doa menyebut “AP”. Peserta yang bukan beragama Islam pula berdiri tegak, tundukkan kepala dan berdoa mengikut agama masing-masing.
2.4.11 Tangan diturunkan secara serentak apabila pembaca doa selesai membaca doa dan menyebut “AP”.
2.4.12 Jurulatih bertugas melapur kepada Ketua Kursus “ Istiadat Break Camp selesai tuan , mohon jalankan tugas lain, tuan !!!!”
2.4.13 Jurulatih bertugas bergerak ke sebelah kiri tiang bendera.
2.4.14 Peserta berada dalam keadaan senang diri apabila pemimpin menyebut “SENANG DIRI”, ketua kursus dan jurulatih bersalaman dengan para peserta dalam bulatan, diikuti dengan tiga buah lagu, Gelang sipaku gelang, bertemu dan berpisah dan Sayonara.

ISYARAT PENGAKAP


• Menandakan suatu isyarat Pengakap dalam unit anda sebagai seorang Pengakap di seluruh dunia
• Suatu Pengakap dalam berkomunikasi pada masa dahulu hingga kini
• Satu cara untuk ahli mengenali antara satu sama lain dalam suatu aktiviti yang tersendiri
Cara Menunjukkan Isyarat Pengakap


• Menekan jari kelingking dengan ibu jari tangan kanan
• Kemudian angkat tangan kanan rapat ke badan
• Tapak tangan menghadap ke hadapan dengan tiga jari ditengah lurus ke atas

Makna Isyarat Pengakap

• Tiga jari lurus ke atas memberi makna tiga bahagian

• Persetiaan Pengakap iaitu:
I. Taat kepada Tuhan, Raja dan Negara,
II. menolong orang pada setiap masa, dan
III. menurut undang-undang Pengakap.

• Ibu jari menekan jari kelingking, merupakan semua Pengakap bersatu dalam ikatan persehabatan dan sebagai ingatan yang kuat mesti menolong yang lemah.

Kegunaan Isyarat Pengakap

• Apabila melafaz Persetiaan Pengakap
• Pada masa istiadat melantik
• Apabila Persetiaan diperbaharui
• Apabila tidak berpakaian seragam Pengakap
• Menganti hormat Pengakap jika tidak bertopi
• Isyarat Pengakap juga digunakan sebagai isyarat berdiri tegak (isyarat senyap) apabila digunakan oleh Pemimpin dewasa. Apabila seorang Pemimpin menjalankan satu aktiviti, mengangkat tangannya ianya bererti isyarat Pengakap, semua Pengakap membuat isyarat yang sama dan berkumpul dengan senyap serta berdiri tegak.


ISYARAT PENGAKAP

• Menandakan suatu isyarat Pengakap dalam unit anda sebagai seorang Pengakap di seluruh dunia
• Suatu Pengakap dalam berkomunikasi pada masa dahulu hingga kini
• Satu cara untuk ahli mengenali antara satu sama lain dalam suatu aktiviti yang tersendiri
• Di mana dan bila memberi Hormat Pengakap.
• Pada masa berpakaian seragam penuh. Ianya bererti tanda penghormatan, berbudi bahasa dan persahabatan.
• Bila dan di mana membuat tanda hormat?
• Semasa lagu Kebangsaan dinyanyikan/dimainkan.
• Apabila Bendera kebangsaan dinaikan.
• Sebagai Salam
• Apabila melihat sesiapa yang memakai lencana Pengakap atau berpakaian seragam samada anda mengenalinya atau tidak, sentiasa cuba menjadi orang pertama memberi Hormat Pengakap.

Cara Menunjukkan Isyarat Pengakap

• Menekan jari kelingking dengan ibu jari tangan kanan
• Kemudian angkat tangan kanan rapat ke badan
• Tapak tangan menghadap ke hadapan dengan tiga jari ditengah lurus ke atas

Makna Isyarat Pengakap

• Tiga jari lurus ke atas memberi makna tiga bahagian Persetiaan Pengakap iaitu:
I. Taat kepada Tuhan, Raja dan Negara,
II. menolong orang pada setiap masa, dan
III. menurut undang-undang Pengakap.
• Ibu jari menekan jari kelingking, merupakan semua Pengakap bersatu dalam ikatan persehabatan dan sebagai ingatan yang kuat mesti menolong yang lemah.

Kegunaan Isyarat Pengakap

• Apabila melafaz Persetiaan Pengakap
• Pada masa istiadat melantik
• Apabila Persetiaan diperbaharui
• Apabila tidak berpakaian seragam Pengakap
• Menganti hormat Pengakap jika tidak bertopi
• Isyarat berdiri tegak (Isyarat Senyap)
Apabila seorang Pemimpin menjalankan satu aktiviti mengankat tanganya ianya bererti isyarat Pengakap, semua pengakap membuat isyarat yang sama dan berkumpul dengan senyap serta berdiri tegak.
KAD UJIANNo JENIS UJIAN T. TANGAN
1 Cara memasang,mengibar, menurun dan melipat bendera
2 Kawad
3 Ikatan - buku sila, bunga geti, tindih kasih
4 Menyanyi
5 Peti pertolongan cemas
6 Lakonan bisu
7 Peraturan Sembahyang
8 Menyalakan api
9 Mencuci dan membalut luka
10 Skipping
11 Satu jenis permainan
12 Permainan Kim
13 Mencari benda - ciri-ciri
14 Perkhidmatan awam - cara guna telefon
15 Isyarat wisel

PENGAKAP KANAK-KANAK (AKTIVITI DAN ISTIADAT PENGAKAP)

PENGAKAP KANAK-KANAK
• Umur : 8 – 12 tahun
• Sistem Sekawan
• “ Buat Habis Baik ”AKTIVITI DAN ISTIADAT PENGAKAP

1. Tujuan
1.1 Bagaimana sedia rancangan
1.2 Kegunaan rancangan
1.3 Perkara yang perlu dalam rancangan
1.4 Tanggungjawab dan tugas-tugas pemimpin
1.5 Rancangan dua hala antara majlis pemimpin dengan majlis ketua patrol

2. Cara menyediakan rancangan
2.1 merupakan nadi kegiatan latihan/aktiviti kumpulan

2.2 hendaklah berfungsi, menarik, mengembirakan - punyai unsur-unsur semangat berpengakap, sesuaikan dengan peringkat umur ahli

2.3 beri peluang untuk ahli menambah ilmu Pengakap (masukkan perkara baru)


3. Isi Rancangan

3.1 dirancang dengan rapi - faedah kepada ahli, yang ingin maju/tingkat prestasi - ambil ujian lencana kemajuan dan kepandaian. Selitkan juga dengan aktiviti luar spt. Mengembara, perkhemahan dll. Aktiviti yang dirancang oleh Daerah dan Negeri juga perlu dimasukkan.

3.2 Pemimpin unit harus menggunakan imajinasi dan aktiviti yang berlainan

3.3 Dibuat dengan teliti dan disusun dalam dua peringkat:

(a) Aktiviti luar kumpulan -
di luar kawasan perjumpaan mingguan, seperti perkhemahan, berkayak, berperahu,
mengembara, berenang, penyelamat, mendaki gunung,dll.

(b) Latihan aktiviti dalam kumpulan -spt. Membaca kompas, membuat model, per. Cemas, pertukangan tangan, melukis dll.
4. Hubungan Program Dengan Rancangan
4.1 Rancangan padat - aktif dan prograsif. Guna alatan moden,
spt. dapur gas/pam, kompas dll.
4.2 Pembelajaran di laut
4.3 (pelayaran) & di udara (penerbangan) -menarik minat ahli, yang Maju diberi galakan – buat kajian bidang yg. diminatinya.

5. Keberkesanan program untuk pemimpin
5.1 Direkod untuk guna masa depan.
5.2 Bantuan penolong pemimpin unit perlu untuk melaksanakan program
5.3 Perbincangan perlu dengan majlis ketua patrol - dapatkan pandangan dan sumbangan
5.4 Pertolongan dari pakar – dapat idea juga digalak

6. Alat Bantaun Mengajar
6.1 sediakan pelbagai alat
- pita rakaman, slid, tape - dapat kesan lebih baik - alat demonstrasi spt. peti ubat, model untuk bantuan pernafasan

6.2 alat yang lebih kompleks - menerangkan pionering perlu disediakan untuk menarik minat

7. Tujuan/maksud program
7.1 rancang program amat perlu - kesan program lepas & akan datang, dijalankan / sebaliknya, sesuai/menarik/
menjemukan.

7.2 Seimbangkan program latihan
 Akt. kump.latihan luar
 Akt. luar & pengembaraan
 Akt. utk. K. Patrol & pengakap lama
 Peluang untuk kemajuan individu
 Melibatkan perhubungan luar.

7.3 cungkil kebolehan dan kebijaksanaan pemimpin kumpulan-akt. yg. praktikal, menarik dan mengembirakan.

7.4 melahirkan benih yang baik dari rancangan yang baik -tambah bil. ahli pengakap remaja/raja - matlamat memajukan pergerakan Pengakap.

7.5 melaksanakan perinsip berpengakap - mengenalpasti setiap individu yang cergas dalam pergerakan , disamping melaksanakan rancangan secara usahasama antara pemimpin dan ahlinya.


Contoh Program Perjumpaan
Lencana Keahlian - Pengakap Kanak-kanak

Tarikh:………………………Masa : 60 minit
Bil Masa Isi Rancangan Alatan
1 1130 Istiadat Permulaan Perjumpaan Pek
 Laung Agung
 Kibar bendera
 Lagu Negaraku
 Doa
 Pemeriksaan pakaian seragam serta kebersihan diri PKK Tiang Bendera,Bendera Malaysiadan Ben. Negeri
2 1140 Permainan
 Lari berhalang Bola, gelong rotan, tali
3 1150 Sesi - Lencana Keahlian
- L. Agung bendera
4 1205 Tunjukcara
- melipat bendera,naik dan kibar bendera, turun bendera dan melipat semula Bendera
5 1225 Istiadat Penutup Perjumpaan
 Laung Agung
 Pemeriksaan
Akhir
 Pesanan akhir untuk latihan minggu hadapannya
 Turun bendera
 Doa
6 1230 Bersurai


…………………….…. ………….….. ……………….
Pemimpin Bertugas Kuasa Penganjur


Penolong Pemimpin PKK…………………..
Contoh Program Perjumpaan
Lencana Keahlian - Pengakap Muda

Tarikh:………………………Masa : 60 minit
Bil Masa Isi Rancangan Alatan
1 1130 Istiadat Permulaan Perjumpaan Terup
 Berkumpul di hadapan tiap bendera berkeadaan tapak kuda/barisan mengikut patrol
 Kibar bendera
 Hormatkan bendera
 Lagu Negaraku/Negeri
 Doa
 Pemeriksaan Pakaian Seragam
 Pengumuman Tiang Bendera,Bendera Malaysiadan Ben. Negeri
2 1140 Contoh Permainan
 Lari beganti-ganti Bola
3 1150 Sesi Lencana
Keahlian
- Persetiaan Pengakap dan maknanya dengan ringkas
- Tunjukcara
- Mengulangi Persetiaan pengakap
4 1205 Tunjukcara
- melipat bendera,naik dan kibar bendera dan menghormatkan bendera Bendera
5 1225 Istiadat Penutup Perjumpaan
 Berkumpul - tapak kuda/barisan mengikut patrol
 Pemeriksaan Akhir
 Pesanan untuk latihan minggu hadapannya
 Turun bendera
 Doa
6 1230 Bersurai


…………………… ………….….. ……………….
Pemimpin Bertugas Kuasa Penganjur
/Pem. Kumpulan

Penolong Pemimpin PM……………………

ISTIADAT-ISTIADAT PENGAKAP

1. Tujuan:
1.1 Pergerakan Pengakap mempunyai istiadat-istiadat yang sentiasa diamalkan

1.2 Fahami dan bina perasaan cintakan Negara -Nyanyi lagu Negaraku/Negeri -kibar bendera - hormat bendera

1.3 Bentuk/melatih disiplin /sikap positif dan peraturan-peraturan yang baik

1.4 Mengiangati semula asas atau asal usul berpengakap

1.5 Suburkan semangat Persaudaraan dan perpaduan

1.6 Menerapkan nilai kesopanan dan kesusilaan

1.7 Melatihkan diri taatkan Tuhan

1.8 Penghargaan kepada pemimpin


2. JENIS-JENIS ISTIADAT DALAM PENGAKAP

2.1 Istiadat Mengibarkan Bendera

2.2 Istiadat Menurunkan Bendera

2.3 Istiadat Laung Agung

2.4 Istiadat menyampaikan Lencana Kepandaian

2.5 Istiadat Melantik

2.6 Istiadat Meningkat Naik


3. Istiadat Mengibarkan Bendera

3.1 Kedudukan
3.1.1 Peserta - Dalam Bulatan

3.1.2 Jurulatih - Sebaris di belakang tiang bendera, mengadap peserta, Ketua berada di sebelah kanan dan jurulatih bertugas di sebelah kiri ketua

3.1.3 Bendera - Sudah bergulung dan terikat di puncak tiang

3.2 Perjalanan Upacara

3.2.1 Peserta menyusun kedudukan dan menunggu kedatangan ketua dan jurulatih

3.2.2 Petugas berdiri di tengah-tengah

3.2.3 Bila jurulatih masuk (perintah) “baris sedia”, bila semua jurulatih sudah sedia, barulah petugas mulakan upacara :-Petugas : (Mara ke hadapan memberi hormat) Assalamualaikum tuan, PEK sudah siap untuk memulakan acara

Petugas : (Beri hormat, pusing belakang - bergerak ke tempat asal)

Petugas : (Beri arahan) Bendera

Petugas : (Bergerak mengadap bendera)
Pengibar bendera terus tarik tali bendera
Peserta hormat bendera sebaik sahaja tali bendera ditarik, Pengibar bendera dengan segera langkah ke belakang dan hormat dan PKK yang lain ikut hormat bendera

Petugas : “Negara ku” - semua menyayi

Petugas : (perintah) “Doa” - isyarat “Ap”
Pembaca doa langkah selangkah ke hadapan dan terus membaca doa menadah tangan aras bahu, bukan muslim tunduk pandang hujung kaki isyarat “Ap” untuk menurunkan tangan dalam kedudukan sedia
Petugas : “Persetiaan” - isyarat “Ap” Petugas terus angkat tangan, diikuti oleh semua dan lafaz persetiaan

Petugas : Bila selesai persetiaan, petugas bergerak ke hadapan ketua - hormat - lapor “Istiadat selesai - majlis diserahkan kepada tuan” - pusing ke belakang (bergerak) mengambil tempat dalam barisan (sebelah tiang bendera) - perintah “Baris senang diri”


Jurulatih bertugas : mulakan tugas

Petuagas : “Jurulatih, jurulatih sedia” “Keluar baris”4. Istiadat Menurunkan Bendera

4.1 Kedudukan

4.1.1 Peserta : Dalam bulatan

4.1.2 Jurulatih : Sedia di belakang tiang bendera mengadap peserta

4.1.3 Perjalanan Upacara

Petugas : (Beri arahan) “PEK ! Sedia”

Petugas : (Beri arahan) “Bendera” semua mengadap bendera, dua orang PKK berjalan ke arah tiang bendera, berhenti, bersedia di hadapan tiang bendera, seorang dari PKK menurunkan bendera dan seorang lagi mengawal dengan cermat supaya jangan ada bahagian bendera tercecah ke tanah dan menyangkutkan bendera ke bahu, Kedua PKK tadi melipat bendera

Petugas : (Beri arahan) “Serahkan bendera kepada ketua” PKK bergerak (arahan) “Ap” kedua PKK berpusing ke kanan, seorang balik ke dalam sekawan, seorang lagi (pemegang bendera) bergerak mengadap ketua, beri hormat dan serahkan bendera - selangkah ke belakang - hormat, balik ke sekawan
Petugas : (beri arahan) “Doa” - “Ap” - angkat tangan. Pembaca doa selangkah ke hadapan dan terus membaca doa “Ap” - turun tangan
Petugas :
(beri arahan) “PEK ! Bersurai”


5. Istiadat Laung Agung
Pengakap Kanak-kanak mempunyai pasukan yang dipanggil sekawan yang terdiri daripada 6 orang setiap pasukan. Segala istiadat dan gerakerja hendaklah secara berpasukan:
 Akela berteriak “PEK” kepada PKK, PKK diam dan berdiri tegak

 Akela berteriak “PEK ! PEK ! PEK ! ! ! ! ! !” - PKK menyahut panggilan Akela sambil berlari menelilingi Akela dan menyebut “P….E….K ! ! ! !”

 Akela memberi perintah membuat bulatan. PKK lantas memegang tangan sekawan sambil membuat bulatan. Bila bulatan sudah siap, PKK akan menjatuhkan tangan
 Akela mendepa tangan, PKK angkat tumit, Akela merapatkan tangan ke peha, PKK akan mencangkung dengan kedua belah tangan mencecah tanah di luar peha dan berkata “A..KE..LA !! KITA BUAT HABIS BAIK”, PKK bangun serentak, berdiri tegak dan bersedia.

 Ketua sekawan bertugas akan mencabar dengan hormat sambil berkata dengan intonasi mencabar “KAMU BUAT HABIS BAIK”.


 PKK akan memberi hormat kepada Akela sambil menjawab cabaran “KAMI BUAT HABIS BAIK”.

 Akela membalas hormat, PKK tidak menjatuh tangan sehingga Akela menjatuhkan tangannya.


Laung Agung adalah menjadi tradisi dalam istiadat PKK. Laung Agung yang dibuat oleh PKK adalah untuk menunjukkan yang mereka telah membuat sehabis baik. Istiadat ini mesti dijalankan setiap kali perjumpaan diadakan, iaitu pada permulaan dan akhir perjumpaan. Selepas Laung Agung bendera dikibarkan/diturunkan dan diikuti dengan doa.


ISTIADAT PENGAKAP (PM/PR/PK)

Pengakap mempunyai pasukan yang dipanggil Patrol terdiri daripada 8 orang ahli. Segala istiadat dan aktiviti hendaklah dijalankan secara berpasukan.

Pemimpin memanggil dengan menggunakan wisel. Semua Pengakap akan berkumpul dalam formasi tapak kuda mengikut Patrol masing-masing. Ketua Patrol berdiri di sebelah kanan sekali, diikuti oleh ahli-ahlinya dan diakhir barisan ialah Penolong Ketua Patrol.


ISTIADAT MELANTIK

1. PKK dalam bulatan. Akela berdiri di dalam bulatan. Penolong-penolong Pemimpin berdiri di luar bulatan di belakang Akela. PKK dalam keadaan sedia.

6. Adik baru yang berada di luar bulatan dipanggil masuk ke dalam bulatan

3. Ketua sekawan membawa PKK yang baru - berdiri di hadapan Akela . Selepas itu, Ketua sekawan balik ke tempatnya.

4. Serentak dengan itu Pen. Pemimpin masuk ke dalam bulatan dan berdiri di sebelah Akela dengan membawa topi, skaf dan lencana keahlian

5. Akela : “Adakah kamu ingin menjadi seorang Pengakap Kanak-Kanak”
PKK baru : “Ya, Akela”
Akela : “Adakah kamu bersedia untuk melafazkan Persetiaan Pengakap”
PKK baru : “Ya, Akela”

6. Akela melafazkan Persetiaan Pengakap diikuti oleh PKK baru
7. Akela berjabat tangan dengan PKK baru &
berkata :”Saya percaya
kamu akan buat habis baik dan menurut apa yang kamu janjikan. Kamu sekarang adalah seorang Pengakap kanak-kanak dan seorang ahli dalan Persaudaraan Pengakap Sedunia”

8. Akela menyematkan lencana keahlian, menyarungkan skaf dan memakaikan topi kepada PKK

9. PKK tabik hormat kepada Akela. PKK berpusing dan hormat kepada PEK. PEK membalas hormat sebagai tanda mengalu-alukan PKK (adik baru) ke dalam PEK

10. Ketua sekawan membawa PKK baru & perkenalkan kepada sekawan

11. Istiadat ini diakhiri dengan Laung Agung yang dibuat kali pertama disertai PKK tersebut

12. Sekiranya semua sekawan adalah ahli baru, maka istiadat perlantikan diadakan dalam dua peringkat. Ketua sekawan dilantik terlebih dahulu dan ahli lain dilantik kemudian

Peringatan : Ibu bapa PKK baru boleh dijemput untuk menyaksikan istiadat ini.

ISTIADAT MENINGKAT NAIK(PKK KE PM)
Satu istiadat yang sangat mustahak, menjadi kenangan, satu peristiwa yang gembira bagi PKK meningkat naik ke Kumpulan PM, PM ke PR. Istiadat ini penting bagi Akela/Pemimpin dan Penolong yang telah melatih PKK itu

Kedudukan : Pek dan Troop berdiri dalam bentuk tapak kuda berhadapan antara satu dengan lain

Prosedur:-
1. Sebaik sahaja Laung Agung selesai dijalankan, Akela mara ke garisan pemisah

2. Pemimpin Kumpulan memberi arahan - “Kumpulan Sedia” dan terangkan tujuan istiadat

3. PKK meningkat naik, bergerak satu langkah ke hadapan -kanan pusing - berslam dengan Pek - terus maju ke Akela di garisan pemisah(tali)

4. Akela - Pesanan terakhir kepada PKK

5. PKK memberi hormat, salam dengan Akela -Akela dengan menggunakan tangan kiri memimpin PKK melangkah tali pemisah

6. PKK memberi hormat kepada pemimpin Pengakap Muda dan bersalam

7. Pemimpin menyerah PKK kepada Ketua Patrol

8. Ketua Patrol membawa PKK ke patrolnya dan diperkenalkan kepada ahli kumpulan

9. Selesai semua sekali -Troop memberi sorakan “SELAMAT DATANG”

10. Laung Agung bagi PEK yang tinggal

ISTIADAT PENYAMPAIAN LENCANA KEMAJUAN (PKK)

Lencana disediakan di dalam dulang dan di bawa oleh Penolong Pemimpin.

1. Laung Agung dijalankan terlebih dahulu

2. Akela bergerak ke bulatan di hadapan bendera

3. Akela memanggil penerima lencana berbaris di hadapannya (di tengah bulatan)

4. Taklimat Akela tentang pentingnya lencana yang diterima oleh penerima

5. Akela maju ke arah PKK dan PKK tabik hormat

6. Akela menyematkan lencana
6.1 Lencana Kemajuan di kiri lengan baju
6.2 Lencana Kepandaian di kanan lengan baju

7. Akela bersalam dan ucapan “Syabas”.

8. PKK tabik hormat

9. Selesai semua - Pek beri sorakan “Tahniah” dan dijawab oleh penerima lencana

10. PKK balik ke sekawan masing-masing

ISTIADAT PENYAMPAIAN LENCANA KEMAJUAN/
KEPANDAIAN(PM/PR/PK)

Istiadat bagi PM,PR dan PK adalah serupa dengan PKK tetapi Troop berkumpul dalam bentuk tapak kuda . Pemimpin berdiri di sebelah kanan sekali dan diikuti oleh penolong-penolong pemimpin.

Nota:
Lencana mesti disampaikan oleh pihak Pengakap (Pemimpin/Pesuruhjaya dan bukan daripada orang yang bukan uniform).

UNDANG-UNDANG PENGAKAP (PENGAKAP MUDA) PENGAKAP SEKOLAH RENDAH

KUMPULAN LATIHAN MAKTAB KE-30
MAKTAB PERGURUAN KUALA TERENGGANU

NAMA :


ARAHAN : JAWAB SEMUA SOALAN

1. Tuliskan Persetiaan Pengakap sepenuhnya.

(10 markah)

2. Tuliskan mana-mana lima Undang-Undang Pengakap.

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

( 10 markah )


3. Setelah anda menjadi seorang Pemimpin Pengakap atau Penolong Pemimpin Pengakap, anda perlu memohon tauliah bagi membolehkan anda menjalankan tugas secara sah.

Nyatakan dua jenis tauliah yang dikeluarkan oleh Persekutuan Pengakap Malaysia (PPM).

(1)
(2)
( 4 markah )


4. Tuliskan empat jenis istiadat dalam berpengakap.

(1)
(2)
(3)
(4)
( 8 markah )

5. Seorang Pemimpin Pengakap mempunyai tugas, tanggungjawab serta peranan tertentu yang perlu dilaksanakan bagi memajukan pergerakan pengakap kumpulannya.
Nyatakan lima peranan atau tanggungjawab tersebut.


(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

( 20 markah )

6. Berikan lima jenis simpulan atau ikatan yang digunakan dalam berpengakap serta kegunaannya.

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
( 15 markah )

7. Perhatikan Logo Pengakap di bawah.


Nyatakan masud bagi simbol berikut :

(1) Tiga kelopak bunga

(2) Bintang pecah 14

(3) 2 butir bintang pecah 5 pada kedua-dua kelopak kiri dan kanan

( 6 markah )


8. Namakan ikatan yang sesuai pada bahagian yang dilabelkan A dan B pada projek di bawah :


( 4 markah)

9. Berikan tiga kepentingan permainan bagi kanak-kanak (Pengakap Muda) dalam berpengakap.

(1)
(2)
(3)

( 3 markah )


10. Dalam pertolongan cemas, anduh biasa digunakan

Namakan dua jenis anduh tersebut

(1)
(2)
Nyatakan ikatan yang sering digunakan semasa mengikat anduh.


( 6 markah )

11. Lakarkan ikatan buku sila dengan betul.
( 4 markah )

12. Berikan dua kaedah yang digunakan untuk mengukur atau menganggarkan ketinggian sebatang pokok dan satu kaedah menganggarkan lebar sebatang sungai.

(1)
(2)
(3)
( 6 markah )
13. Perhatikan kedudukan dua titik P dan Q berikut :


(1) Namakan alat yang digunakan untuk mengukur sudut
(2) Nyatakan berapakah bereng Titik P dari Titik Q


( 4 markah )NAMA AHLI :

PATROL :BIL

SIMPULAN & IKATAN
CATATAN / TARIKH
TANDA TANGAN JURULATIH
1 BUKU SILA
(Reef Knot)
2 BUNGA GETI
(Sheet Bend)
3 SIMPUL MANUK / CINCIN AYAM
(Clove Hitch)
4 SIMPUL TINDIH KASIH
(Bowline)
5 LILIT DUA SIMPUL/SIMPUL BELIT
(Round Turn)
6 LILIT BALAK
(Timber Hitch)
7 IKATAN SERAYA
(Square Lashing)
8 IKATAN SERONG
(Diagonal Lashing)
9 SIMPUL KERUSI
(Fireman’s Chair Knot)
10 BELIT LUCUT / SIMPUL PENCURI
(Highwayman Hitch)
11 LILIT PEMATI BIASA
(Common Whipping)
12 SIMPUL NELAYAN
(Fisherman Knot)Tarikh : 1 Disember 2006


UNDANG-UNDANG PENGAKAP

1. Pengakap adalah seorang yang sentiasa dipercayai maruah dan kehormatan dirinya.

2. Pengakap adalah seorang yang taat kepada SPB YDP Agong serta Raja-Raja, pemimpin Pengakap, ibu bapanya, majikannya dan orang di bawahnya

3. Pengakap adalah wajib menjadikan dirinya berguna dan menolong orang pada setiap masa.

4. Pengakap adalah sahabat kepada sekalian orang dan bersaudara kepada lain-lain Pengakap walau apa negeri, pangkat dan agama sekali pun.

5. Pengakap adalah seorang yang baik dan sempurna budi pekertinya dan sentiasa berbudi.

6. Pengakap adalah baik dan kasihkan kepada segala binatang.

7. Pengakap adalah seorang yang sentiasa menurut perintah dan suruhan ibu bapa, ketua atau pemimpin Pengakapnya dengan tiada apa-apa soalan.

8. Pengakap adalah seorang yang sentiasa sabar, tabah hati dan manis mukanya walaupun kesusahan.

9. Pengakap adalah seorang yang berjimat cermat.

10. Pengakap adalah seorang yang bersih dan suci fikirannya, perkataannya dan perbuatannya.

PERSETIAANRSETIAAN PENGAKAP

PERSETIAANRSETIAAN PENGAKAP


Bahawa dengan sesungguhnya,
saya berjanji dan bersetia,
yang saya,
dengan seberapa daya upaya saya,
akan;

TAAT KEPADA TUHAN RAJA DAN NEGARA.
MENOLONG ORANG PADA SETIAP MASA.
MENURUT UNDANG-UNDANG PENGAKAP.

Iklim dan Budaya Sekolah

1.0 Iklim dan Budaya Sekolah

1.1 Pengenalan

Sekolah seringkali diungkap sebagai sebuah institusi yang menyeluruh bagi segolongan manusia berkumpul dan bekerja bersama-sama untuk sesuatu tempoh masa yang tertentu. Organisasi seperti ini ditadbir secara formal. Oleh sebab sekolah merupakan sebuah organisasi, maka wujudlah suatu budaya yang tersendiri dan berkembang di sekolah. Menurut T.Marimuthu (1990:96) budaya sekolah terdiri daripada nilai-nilai, kepercayaan, pengetahuan dan tradisi, cara berfikir dan tingkah laku yang semuanya berbeza daripada institusi-institusi lain.

1.2 Definisi Iklim dan Budaya Sekolah


Deal dan Kennedy (1982) di dalam satu artikel komunikasi cemerlang yang terdapat di laman web http://www.scribd.com/doc/4859899/BUDAYA-KERJA-CEMERLANG melihat budaya sebagai proses komunikasi. Budaya sekolah dapat dijelaskan melalui pengumpulan cerita-cerita, perkongsian, kawalan dan tokok tambah melalui masa, membentuk pengajaran dan pembelajaran tentang dunia yang mana menerangkan perkara dan memandu membuat keputusan.

Smith (2002) di dalam satu artikel budaya sekolah yang terdapat di laman web http://www.environment.nsw.gov.au/resources/cee/raepearse menyamakan ethos sekolah dengan budaya sekolah. Beliau mendefiniskan budaya sekolah sebagai nilai-nilai implicit dan eksplisit yang memandu warga sekolah berinteraksi.

Ballatine (1997) di dalam laman web http://library.Usu.ac.id /download/ fh/ 0600519. Melihat iklim sekolah sebagai sesuatu yang tunggal tentang persekitaran di setiap sekolah. Mc Brien dan Brandt (1997) pula berpendapat bahawa iklim sekolah adalah sejumlah nilai, budaya, amalan keselamatan dan struktur organisasi yang terdapat dalam sesebuah sekolah.

Iklim persekolahan yang baik adalah iklim persekolahan yang terbuka dan menggalakkan interaksi pelajar dengan pelajar, pelajar dengan guru serta bebas melibatkan diri dalam pelbagai aktiviti sekolah. Guru pula boleh bekerja dalam keadaan selesa, mesra, berasa tenteram serta melaksanakan tugas dengan adil, dedikasi, gembira dan sempurna


1.3 Iklim dan Budaya Persekolahan yang Baik

Iklim persekolahan yang dikatakan baik mengandungi beberapa ciri uatama seperti perhubungan yang saling hormat-menghormati di antara kakitangan akademik dan pelajar-pelajarnya.
Kewujudan suatu keadaan yang setiap pelajar melibatkan diri dalam kegiatan keilmuan dalam setiap kesempatan, termasuk usaha menggunakan bahasa dengan betul dan sesuai.
Kesukarelaan pelajar menerima aspirasi dan peraturan sekolah yang diaturkan oleh pihak pentadbiran sekolah. Kewujudan alam belajar yang bersih, teratur dan tenteram.
Kewujudan disiplin yang baik dalam semua aktiviti pendidikan, iaitu tiada masalah pengajaran dan pembelajaran, tiada konflik, tiada pelanggaran disiplin, tiada masalah kecerian dan sebagainya.

3.1. Motivasi Guru
Guru dituntut supaya berusaha mengekalkan perhatian murid. Guru tidak boleh kehilangan motivasi semasa menjalankan aktiviti di dalam kelas. Guru perlu bersemangat sepanjang tempoh pengajaran kepada murid-muridnya.

Guru kehilangan motivasi dalam diri sebagai seorang guru. Motivasi ke atas seorang guru ini perlu ditingkatkan dengan pelbagai cara agar seorang murid ini menjadi lebih berdedikasi dan pengajaran menjadi lebih efektif. Guru perlu menjadi seorang guru yang bermakna kepada pelajarnya. Guru yang sentiasa tidak bekerja keras dan bekerja tidak cukup masa.

Sepanjang pengalaman saya berada di Sekolah Rendah Mahmud, Raub, Pahang, guru-guru di sekolah tersebut sengaja melambatkan proses pembelajaran yang berlansung di kelas-kelas yang jauh sedikit jaraknya dengan Bilik Guru. Guru berjalan dengan kadar perlahan untuk sampai ke kelas masing-masing dan lebih banyak membebel di dalam kelas tersebut daripada melakukan aktiviti pengajaran dan pembelajaran.

Menurut pandangan Bryan Coombs (1986), menerangkan guru perlu sentiasa meningkatkan motivasi diri dari hari ke hari bagi meningkatkan motivasi dalam diri sendiri. Pihak pentadbir Sekolah perlu peka terhadap masalah guru mereka ini dan seharusnya segera mengambil tindakan yang sepatutnya bagi membendung masalah guru yang kurang bermotivasi ini.3.2. Teknik Penyampaian Ilmu yang Lebih Berkesan.

Ini yang dikatakan pengajaran yang berkesan (effective teaching). Pengajaran dan pembelajaran yang baik, menarik dan berkesan tidak dapat diwujudkan jika tidak memenuhi kriteria tertentu seperti yang dibincangkan di atas. Guru yang mampu menjalankan pengajaran dan pembelajaran yang berkesan ini ialah guru yang didikasi, mempunyai wawasan yang jelas dan mengajar dengan penuh semangat untuk mencapai objektif yang terancang dengan langkah-langkah yang tersusun dengan menggunakan ‘Alat Bantu Mengajar’ yang menarik dan dengan pergerakannya yang cukup lincah. Inilah dia guru yang efektif (effective teacher).

Kaedah mengajar ialah cara mendekati sesuatu objektif pelajaran dengan langkah penyampaian yang tersusun. Manakala teknik pula ialah kemahiran guru dalam pengelolan dan pelaksanaan kaedah mengajar dalam sesuatu aktiviti pengajaran dan pembelajaran. satu aktiviti pengajaran yang mengandungi langkah-langkah yang tersusun dan dalam tiap-tiap langkah itu pula mempunyai kemahiran dan latihan yang terancang. Padanya, kaedah mengajar bukanlah tujuan utama pengajaran, tetapi ia merupakan satu jalan untuk mencapai obektif pengajaran.

Sepanjang pengalaman saya melihat guru mengajar di kelas hanyalah seperti melepaskan batuk di tangga semata-mata. Rancangan Pengajaran Harian hanya dibuat untuk tujuan rekod dan pengajaran dan pembelajaran yang berlangsung tidak langsung menjurus kepada apa yang digunakan oleh guru tersebut di dalam kelas mereka.

Menurut Noran Fauziah Yaakub dan Ahmad Mahdzan Ayob (1992), telah menulis buku guru dan pengurusan. Perhubungan guru yang mesra antara pelajar amat diperlukan. Kaedah harus berubah mengikut keadaan masa, tempat dan pelajar. Dengan demikian, guru harus pandai memilih kaedah yang baik, yang sesuai dengan keadaan masa, tempat dan pelajar.


3.3. Interaksi Antara Guru dan Murid

Wujud jurang atau batu penghalang antara guru dan murid, kesukaran bagi guru untuk menyelami masalah yang dihadapi oleh pelajarnya. Guru yang penyayang,lucu dan tidak pilih kasih akan mendekatkan murid-murid kepada guru tersebut,murid-murid akan lebih mudah menumpukan perhatian,menerima arahan dan nasihat guru,lebih mudah berdamping dan berkongsi masalah dengan guru mereka.Melalui kaedah ini emosi murid-murid akan lebih terkawal dan matlamat sesuatu P&P itu akan lebih mudah tercapai. Masalah mengenai guru dewasa kini mempengaruhi ibu bapa membuat andaian sendiri tentang guru sehingga sanggup merendahkan martabat seorang guru kepoada anak-anaknya.

Selain mengajar,guru memainkan peranan sebagai seorang pengurus di dalam sesebuah bilik darjah.Guru perlulah mengurus rutin harian bilik darjah, mengurus murid-murid supaya melakukan aktiviti bilik darjah, tahu cara menyusun tempat duduk pelajar dan peralatan bilik darjah, mengurus pergerakan pelajar didalam kelas, mengurus bahan-bahan pengajaran untuk P&P yang lebih berkesan serta mengawal disiplin pelajar di dalam kelas supaya proses pengajaran dan pembelajaran dapat bejalan dengan lancar. Guru melakukan sesuatu tindakan tanpa berfikir dengan efektif sebelum melakukan sebarang tindakan.Mengikut pengalaman saya sepanjang berada di program Pengalaman Berasaskan Sekolah, murid-murid yang mempunyai guru seperti ini akan menjauhkan dirinya daripada guru. Murid-murid berasa bimbang dengan pergerakkan guru dan tindakan guru yang garang kerana tidak yakin akan keselamatan mereka. Mereka sentiasa menjauhkan diri dari guru seumpama ini, mahupun ketika berselisih dengan guru murid akan melarikan diri supaya tidak berselisih dengan guru ini.

Menurut Dana Mc Dermott (1945), ibu bapa membantu guru dengan meletakkan kepercayaan anak-anak mereka sepenuhnya kepada guru mereka. Murid-murid tidak boleh melawan guru mereka malah perlu menghormati gurunya. Jika berlaku sebarang masalah antara guru jalan penyelesaiannya perlulah bertemu dengan pihak pengurusan dan pentadbir sekolah bagi menyelesaikan masalah yang timbul.


3.4. Guru Pendidikan Khas tidak menjalankan tugas dengan baik.

Guru Pendidikan Khas malu untuk mengakui dirinya seorang guru pendidikan khas malah tidak mahu menjalankan tugas yang diamanahkan kepadanya dengan baik. Guru tidak berminat menghadapi masalah dalam mengawal pelajar-pelajarnya sepanjang proses pengajaran dan pembelajaran (P & P).

Guru kekurangan penghayatan untuk benar-benarmenjadi guru Pendidikan Khas. Kebanyakkan guru yang menceburi bidang ini hanyalah guru bidan terjun yang mana memasuki arena pendidikan ini kerana telah tiada pekerjaan lain, sedangkan guru ini tidak mempunyai minat dalam bidang pendidikan. Segelintir guru pula tidak mendapat didikan yang secukupnya untuk menempuh alam pendidikan khas ini.

Semasa saya melakukan Pengalaman Berasaskan Sekolah, saya membuat pemerhatian kepada kelas-kelas pendidikan khas untuk mengetahui sejauh sedikit tentang masalah dan apakah jalan penyelesaian yang harus wujud dalam diri seorang guru Pendidikan Khas. Semasa pemerhatian saya dibuat ada guru kelas Pendidikan Khas ini meninggalkan muridnya bermain di dalam kelas tanpa pengawasan sesiapa mahupun pengawasan Pembantu Pengurusan Murid.

Menurut K.A. Razhiyah (2005). Adalah lebih baik sekiranya seseorang guru pendidikan khas mempunyai ‘sikap gila-gila’ dalam proses pengajaran dan pembelajaran mereka. Seseorang guru perlu komited dengan tugas dan tanggungjawab mereka.


3.5. Bidang Tugas dan Tanggungjawab guru semasa melakukan lawatan.
Tugas dan tanggungjawab guru termasuklah waktu guru bertugas, menandatangani buku kehadiran, menulis buku persediaan mengajar harian,memberi kerja rumah kepada pelajar, menjadi guru ganti, pakaian dan kekemasan diri, kebersihan, keselamatan perabot, pelawat, papan kenyataan, membuat kenyataan akhbar, menganjurkan lawatan sambil belajar dan sebagainya. Segala tugas guru adalah tanggungjawab guru yang perlu dilakukan dengan sempurna. Sedikit masalah yang berlaku atau kecuaian yang berlaku boleh mengakibatkan masalah kebapa murid-murid.

Guru yang membawa anak murid ke lawatan sambil belajar di luar sekolah contohnya, perlu mengambil berat keselamatana anak murid mereka bagi mengelakkan dari berlaku sebarang kejadiaan yang tidak diingini berlaku. Contohnya kecuaian yang berlaku baru-baru ini yang mana tiga orang pelajar kehilangan nyawa akibat jambatan runtuh. Namun sebarang lawatan yang dirancang itu perlu terlebih dahulu dirujuk kepada pihak pentadbiran sekolah. Pihak sekolah pula perlu mendapat kkelulusan secara bertulis daripada Jabatan Pendidikan Negeri.

Semasa program Pengalaman Berasaskan Sekolah yang saya jalankan saya berpeluang melihat guru di sekolah tersebut amat berani membawa muridnya pergi lawatan sambil belajar ke Kuala Lumpur tanpa merujuk dengan cara yang betul kepada pihak sekolah dan seterusnya ke pihak Jabatan Pendidikan Negeri. Bagi saya perkara seumpama ini boleh mendatangkan bahaya kepada diri guru itu dan juga murid-murid beliau jika berlaku sebarang masalah yang tidak diingini berlaku.

Menurut Tuan Mohd Fadlan Tuan Jaafar (2006), guru amatlah bertanggungjawab kepada murid-muridnya. Setiap masalah yang timbul akan dirujuk kepada guru tersebut dan seterusnya kepada pihak sekolah dan di lanjutkan kepada pihak Jabatan Pendidikan Negeri. Oleh itu guru perlu melakukan pelbagai kajian sebelum melakukan sebarang tindakan kepada anak murid mereka bagi mengelakkan kejadian yang tak diingini berlaku kepada anak murid mereka. Guru juga perlu melakukan prosedur yang betul dengan mengikuti landas yang telah ditetapkan.

4.0. KESIMPULAN
Salah satu ciri penting yang boleh mempengaruhi prestasi murid ialah bahasa yang digunakan dalam penilaian prestasi seperti sains. Perkataan mempengaruhi cara murid bertindak balas terhadap tugasan. Jika sesorang tidak dapat memahami satu perkataan atau dia memahami perkataan tersebut pada perspektif lain kerana latar belakang budaya dan linguistik, prestasinya mungkin tidak membawa makna yang tepat mengenai pengetahuan dan kemahirannya. Kita akan berjaya jika kita menggunakan semua bahan dan tenaga untuk melakukan yang terbaik untuk anak kita yang berisiko jika kita tidak berlaku adil kepada mereka dengan tidak mengambil kira kepelbagaian budaya. Seperti mana Height (1996) menerangkan: "Tiada sesiapa yang boleh memulihkan kembali nilai kita dan menyelamatkan orang kita, melainkan diri sendiri.

LATIHAN UNTUK 100 METER DAN 200 METER

LATIHAN UNTUK 100 METER DAN 200 METER
Lutut diangkat tinggi, kaki digerakkan pantas
Lutut diangkat tinggi (perlahan), kaki digerakkan dengan pantas ialah aktiviti memanaskan badan yang biasa dilakukan. Latihan ini sangat berguna untuk melatih kecepatan langkahan dan kelajuan reaksi kaki.
Mula dengan separuh kelajuan
Permulaan latihan tidak sepatutnya dimulakan dengan usaha yang sepenuhnya kerana risiko kecederaan adalah sangat tinggi. Sebaliknya, beberapa latihan perlu dilakukan dalam separuh kelajuan (yang dapat dicapai oleh atlet), kemudiannya tiga perempat kelajuan dan seterusnya tujuh perlapan kelajuan. Kadangkala atlet akan melakukan latihan ini sendiri (tanpa kehadiran jurulatih).
Latihan perantaraan
Latihan perantaraan adalah asas, dengan dua pengecualian. Yang pertama ialah dua set latihan 3 kali 100, dengan kelajuan ditingkatkan. Pada 100 meter yang pertama, atlet perlu menghabiskannya dalam 18 saat. 100 meter yang kedua pula perlu ditamatkan dalam masa 16 saat. Manakala 100 meter yang ketiga pula ditamatkan dalam masa 14 saat. Pada set yang kedua juga perkara yang sama dilakukan.
Pengecualian yang kedua ialah atlet perlu berlari lebih pantas dari 20 meter hingga 50 meter dalam larian 100 meter. Ini akan menolong atlet untuk mempelbagaikan langkahan atau memecut ketika dalam pertandingan.
Latihan penamat
Latihan ini adalah untuk melatih atlet agar memecut dan menamatkan larian dengan bertenaga. Jaraknya ialah jarak sebenar, namun separuh lariannya hanya berlari dalam larian yang sederhana laju manakala hingga penamat atlet akan memecut hingga sembilan persepuluh usaha.


‘Back to back’
Latihan ‘back to back’ merangkumi dua larian perantaraan. Atlet berlari 50 meter dengan pantas dan berpatah balik ke tempat permulaan dengan berjalan. Kemudiannya terus berlari sejauh 50 meter lagi.
Larian pada lapan persepuluh usaha, apungan pada 70 (3 langkah), dan mulakan.
Latihan ini melatih keupayaan untuk mengambil nafas yang singkat semasa larian supaya atlet dapat terus memecut ke garisan penamat. Latihan ini boleh dilakukan pada jarak larian sebenar, atau pemecut boleh menggunakan sebahagian daripada jarak sebenar.
Latihan membelok(40 pada sembilan persepuluh usaha, 30 pada separuh usaha, dan 40 pada sembilan persepuluh).


Latihan ini melatih keupayaan untuk berlari sepanjang belokan tetapi dengan sedikit relaks semasa larian perantaraan. Pemecut terlatih mampu berlari dengan relaks biarpun pada kelajuan yang tinggi, tetapi kebolehan itu perlu dilatih secara berhati-hati.
LATIHAN UNTUK LARIAN PECUT
Latihan untuk memperbaiki mekanikal larian pecut mungkin akan menumpukan untuk meningkatkan kekuatan kaki ataupun memperbaiki teknik yang digunakan. Latihan untuk kekuatan adalah melibatkan latihan melompat (latihan pliometrik) dan latihan kekuatan tradisional.
Latihan teknik larian pecut akan menumpukan untuk memperbaiki mekanik keseluruhan, kadar langkahan, mekanik pemulihan dan mempersiapkan kaki untuk mendarat. Latihan ini merangkumi perkara berikut :
Latihan mengayuh kaki
Bersandar pada dinding atau pagar dengan kedua-dua belah tangan, ayun sebelah kaki dengan gerakan seperti larian pecut. Pastikan kaki tidak diangkat terlalu tinggi di belakang badan, sebaliknya tumit kaki hanya menyentuh punggung semasa pemulihan, kemudiannya mengangkat lutut dengan tinggi dan seterusnya kaki menyentuh lantai untuk melengkapkan kitaran. Sepuluh kitaran dengan satu kaki dikira satu set.
Latihan langkah-pantas
Semasa berjoging, tingkatkan kadar langkahan dan ambil sebanyak mungkin langkah yang boleh dalam jarak 10 meter. Kemudian, joging pula sejauh 10 meter dan ulangi latihan tersebut. Pastikan kaki berada di hadapan badan, bukannya di belakang.
Latihan sokongan pantas
Angkat sebelah kaki separas lutut, kemudian jatuhkan kaki dan angkat ia semula dengan pantas. Kaki diangkat sehingga separas lutut. Sepuluh kali lakuan dikira satu set.
Latihan kayu
Sepuluh penanda (pita selofan atau kayu) disusun dengan jarak sebanyak 14 inci antara satu sama lain. (jarak ditambah secara beransur-ansur sehingga menjadi 20 inci atau lebih). Langkah antara kayu dengan pantas dengan lutut diangkat tinggi. Kontak kaki pada tanah dicepatkan.
Latihan tendangan pinggul
Semasa berjoging, hayunkan tumit ke belakang hingga ia menyentuh bahagian pinggul anda. Pastikan kaki yang berada di atas lurus. Langkah dibuat dengan pantas. Sepuluh tendangan dengan sebelah kaki ialah satu set.
Latihan mencakar
Semasa berjoging, kaki menjangkau ke hadapan, kemudian tarik tanah ke arah anda dengan gaya mencakar. Satu set ialah 10 gerakan mencakar dengan satu kaki.
Latihan “pull-through”
Jangkau kaki ke hadapan seperti mahu melompat pagar, kemudian jatuhkan kaki dengan gerakan yang kuat dan bertenaga. 10 lakuan dikira satu set.
LATIHAN LOMPAT GALAH
Memacakkan galah
Fasa kedua dalam lompat galah ialah memacakkan galah ke dalam kotak pacakan. Ini perlu dilakukan dalam kiraan dua atau tiga. Sewaktu memacakkan galah, atlet perlu menfokus pada kotak pacakan dan bukannya pada palang. Terdapat dua teknik mamacak galah, iaitu teknik ‘overhand’ dan ‘straight underhand’. Atlet boleh memilih untuk melakukan mana-mana pacakan yang diingininya. Pacakan tidak boleh dilakukan dengan tergesa-gesa. Kiraan dan langkah pacakan perlu dibuat dengan latihan yang berhati-hati.
Galah perlu dilaraskan tepat ke dalam kotak pacakan dan selari dengan paras hidung atlet. Jika tidak selaras, pacakan akan tersasar. Pacakan perlu dilakukan dengan lancar dan sempurna dengan kiraan masa. Pada dua langkah terakhir menuju ke kotak pacakan, atlet perlu melonjakkan diri agar dia seolah-olah terapung dan tidak kelihatan terlalu menekan ke hadapan. Sewaktu memacak atau lonjakan, atlet tidak boleh menarik galah ke arahnya atau pun menyengetkan galah tersebut kerana ia akan menyebabkan lonjakan atlet tersasar.
LONJAKAN
Semasa melakukan lonjakan, galah perlu berada lurus dengan kepala atlet, di mana kepala atlet berada di tengah-tengah antara kedua-dua tangannya sewaktu mencapai galah. Lutut hadapan atlet hendaklah melompat dengan pantas. Lebih tinggi pegangan atlet pada galah dan lebih tinggi sudut antara galah dengan tanah, lebih tinggi lonjakan atlet. Atlet perlu diperhatikan daripada melakukan kesalahan-kesalahan berikut:
- Tersasar ke sisi
- “settling down” sewaktu beberapa langkah terakhir
- Lengan terlalu dibengkokkan hingga menyebabkan atlet terjatuh sewaktu melonjak
..................Bersambung.........................
LATIHAN UNTUK MELEMPAR CAKERA
ISNIN :
Memanaskan badan
4 kali melempar
SELASA :
RABU :
KHAMIS :
JUMAAT :
SABTU :

LATIHAN LOMPAT KIJANG

LATIHAN LOMPAT KIJANG
Terdapat beberapa latihan yang menjadi tunjang dalam lompat kijang. Tiga jenis latihan itu ialah latihan irama, lonjakan kekuatan dan latihan kotak.
Latihan irama menggunakan 5 hingga 7 langkah penujuan, diikuti 10 langkah berderetan dengan mana-mana kombinasi pendaratan (contohnya mana-mana kombinasi langkah dan lompat). Objektif utama latihan ini ialah untuk mendapatkan irama langkahan dan lompatan. Latihan ini diadili menggunakan bunyi corak yang dihasilkan dan jarak yang berjaya diliputi dalam 10 turutan langkah.


LATIHAN UNTUK LOMPAT TINGGI
‘Check mark’ pendek
Latihan ini digunakan semasa mempelajari kaedah untuk sampai di point lonjakan yang mencapai ketinggian maksimum di atas crossbar. Selalunya 4 langkah diambil dari ‘check mark’ ke point lonjakan. Atlet akan berdiri satu atau dua langkah daripada ‘check mark’, dan melangkah satu atau dua langkah ke arah check, kemudian melangkah 4 langkahan ke arah point lonjakan dan melompat. Jarak ini boleh dipelbagaikan dari 18 hingga 25 kaki, bergantung kepada keperluan atlet dan jarak langkahannya. Atlet perlu melakukan 3 larian penujuan di bawah pemerhatian, kemudiannya mengambil purata ketiga-tiga larian itu untuk menentukan ‘check mark’ pendeknya. ‘check mark’ ini perlu diukur setiap hari kerana keadaan fizikal atlet, perbezaan cuaca akan menyebabkan variasi dalam larian penujuan.
‘Check mark’ panjang
‘Check mark’ panjang adalah menggunakan dua ‘check’. Atlet akan memulakan satu atau dua langkah daripada ‘check’ yang pertama, kemudiannya mengambil empat langkah ke ‘check’ yang kedua (‘check’ pendek), kemudian mengambil empat langkah ke arah point lonjakan.
Lompat berirama
Atlet akan menumpukan perhatian untuk mendapatkan irama. Atlet akan berdiri di ‘check mark’ panjang dan sambil mengira langkah ataupun jurulatih mengira langkah yang bernombor genap, “2-4-6-8,” dengan “8” ialah lonjakan.
Ia adalah untuk mendapatkan irama, untuk kelajuan yang dikehendaki dan untuk mengelakkan penujuan yang tidak konsisten dan tersekat-sekat.
Settle and 2-count rise
Teknik ini digunakan sama ada atlet ‘sedar’ ataupun disebabkan koordinasi atlet yang baik. Untuk memperoleh teknik ini, atlet akan mula belajar dengan ‘check mark’ pendek. Selalunya pada dua langkah sebelum lonjakan, mereka akan ‘settle’ dan mula menaikkan badan pada langkah sebelum lonjakan supaya berat badan dan momentum ke atas pada saat lonjakan dibuat. Atlet yang mahir ‘settle’ pada langkah sebelum lonjakan, kemudian menaikkan badan pada langkah yang sama, dan melonjak pada langkah yang seterusnya.
Kaki dan tangan yang dominan
Kaki dan tangan yang dominan, yang mendekati palang, perlu diangkat sejurus sebelum kaki lonjakan meninggalkan tanah. Lengan dan kaki yang diangkat itu akan menaikkan pusat graviti, membawa jisim badan mendekati palang. Jisim badan yang menaik membuatkan berat relatif jisim badan berkurangan. Pergerakan lengan-kaki ini perlu dilaksanakan sebelum lonjakan dilakukan atau prinsip fizikal ‘reaksi persamaan dan berlawanan’ akan mula musnahkan kesan kenaikan itu kerana pergerakan itu tidak akan mempunyai asas yang kuat.
Kepala
Purata berat kepala ialah 10 paun dan mungkin memberi kelebihan kepada atlet atau menyusahkan mereka. Jika dagu dinaikkan, kepala akan menolongnya mendorong badannya ke atas. Jika dagu diturunkan, ia akan mengganggu lonjakan. Jika dagu diarah ke palang, ia akan menyebabkan badan terdorong ke palang dan menghasilkan lompatan yang salah.
Layout dan tidak menyentuh palang
Atlet bermula dengan bergerak ke atas, kemudiannya ketika saat-saat akhir melakukan lonjakan, koordinasi badan dipengaruhi oleh pergerakan lengan dan kaki untuk memusingkan badan dan membantu atlet untuk ‘layout’ di atas palang. Putaran mengelilingi palang dijayakan dengan merendahkan kepala yang berada melepasi palang dan mengangkat kaki yang melonjak.
Ke atas dan ke bawah
Atlet yang berlari terlalu laju selalunya akan ‘memakan’ ruang pada arah yang salah. Atlet sepatutnya berlari dengan laju tapi masih dapat dikawal. Jika melonjak terlalu hampir dengan palang, atlet akan melanggar palang. Atlet perlu melakukan beberapa eksperimen dengan sudut lonjakan yang berbeza.
Lonjakan
Atlet perlu mencari titik lonjakan yang tepat dan jitu dan ‘check mark’ juga perlu dilakukan untuk membantu atlet agar melalui titik itu setiap kali melakukan larian penujuan. Apabila dapat mengenai titik tersebut, perkara yang perlu diberi perhatian oleh atlet ialah mengekalkan posisi badan dan mengangkatnya ke udara. Condongan badan yang ‘tekeluar’ bukan hanya membuatkan atlet melakukan pusingan yang terlalu awal malah lompatan yang dilakukan akan menjadi lebih pendek sebanyak 2 hingga 4 inci kerana pusat gravity telah direndahkan.
Angkat tangan
Tangan kiri diangkat hampir sama dengan kaki kanan. Koordinasi kedua tangan diangkat akan diperoleh. Ketika kaki kanan memijak tanah ketika langkah yang terakhir sebelum lonjakan, kedua-dua belah tangan dijatuhkan sejauh mungkin dari badan, kemudiannya diangkat tinggi ketika kaki kanan diangkat tinggi ke arah palang. Tangan adalah hampir sama tinggi dengan palang pada ketika kaki lonjakan diangkat. Ketika badan dinaikkan, tangan kanan melangkaui palang, dan siku akan bergerak ke sisi badan terus ke belakang hingga ke bahagian pinggul secara semula jadi.
Percubaan
Prosedur memanaskan badan adalah perlu untuk percubaan dan pelbagai eksperimen perlu dilakukan agar atlet dapat menentukan apa yang terbaik untuk pertandingan. Percubaan dalam bentuk persaingan adalah bertujuan untuk menyingkirkan seseorang jika jumlah peserta adalah terlalu ramai. Jika terdapat seorang atlet yang handal, kemasukannya adalah automatic namun atlet tersebut juga perlu dimasukkan ke dalam percubaan supaya mendapat peluang pembelajaran.
Atlet melompat 2 inci lebih tinggi sebanyak 2 kali daripada ketinggian palang mereka yang terbaik
Atlet yang telah mencapai ketinggian palang yang dirasakan terbaik dan ‘miss’ 2 kali pada ketinggian tertentu perlu melakukan 2 kali lompatan 2 hingga 3 inci lebih tinggi daripada lompatan biasa mereka. Atlet tidak boleh dibenarkan ‘miss’ sebanyak 3 kali kerana atas sebab psikologi dan supaya tidak mengeluarkan atlet dari pertandingan.
Tukar daripada kangkang (straddle) ke Fosbury
Ini ialah latihan agar atlet dapat bereksperimen dengan pelbagai aktiviti, mengajarnya tentang kawalan tubuh badan, dan mungkin menemui ‘senjata’ lompatan terbaru. Atlet akan menggunakan gaya lompatan yang berbeza-beza seperti kangkang (straddle), belly roll dan Fosbury Flop. Atlet mungkin dapat melompat dengan lebih baik jika menggunakan gaya yang berbeza daripada kebiasaannya.
Akrobatik mudah atau alat yang sesuai
Jika berpeluang, gunakan beberapa alatan yang sesuai ketika atlet berlatih melompat. Jika terdapat khidmat guru gimnastik juga ia akan membantu atlet mengawal tubuh badan dan dapt member keseronokan kepada atlet kerana pertukaran gaya mengajar.
Tendangan tinggi
Tendangan tinggi dapat digunakan ketika lonjakan dan ‘timing’ untuk mengangkat kaki bagi atlet yang menggunakan gaya lompatan kangkang (straddle). Ia termasuk larian penujuan yang pendek diikuti tendangan tinggi dengan kaki ‘leading’ menendang sasaran yang diletakkan pada ketinggian yang agak tinggi. Bagi atlet yang menggunakan gaya Fosbury Flop pula, mereka boleh berlatih menendang dengan mengangkat lutut.