terimalah hambu mu ini Ya Allah Hu Akbar

terimalah hambu mu ini Ya Allah Hu Akbar
aku nak jadi hamba Allah yang bertaqwa kepada Nya

Saturday, April 16, 2011

UNDANG-UNDANG PENGAKAP (PENGAKAP MUDA) PENGAKAP SEKOLAH RENDAH

KUMPULAN LATIHAN MAKTAB KE-30
MAKTAB PERGURUAN KUALA TERENGGANU

NAMA :


ARAHAN : JAWAB SEMUA SOALAN

1. Tuliskan Persetiaan Pengakap sepenuhnya.

(10 markah)

2. Tuliskan mana-mana lima Undang-Undang Pengakap.

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

( 10 markah )


3. Setelah anda menjadi seorang Pemimpin Pengakap atau Penolong Pemimpin Pengakap, anda perlu memohon tauliah bagi membolehkan anda menjalankan tugas secara sah.

Nyatakan dua jenis tauliah yang dikeluarkan oleh Persekutuan Pengakap Malaysia (PPM).

(1)
(2)
( 4 markah )


4. Tuliskan empat jenis istiadat dalam berpengakap.

(1)
(2)
(3)
(4)
( 8 markah )

5. Seorang Pemimpin Pengakap mempunyai tugas, tanggungjawab serta peranan tertentu yang perlu dilaksanakan bagi memajukan pergerakan pengakap kumpulannya.
Nyatakan lima peranan atau tanggungjawab tersebut.


(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

( 20 markah )

6. Berikan lima jenis simpulan atau ikatan yang digunakan dalam berpengakap serta kegunaannya.

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
( 15 markah )

7. Perhatikan Logo Pengakap di bawah.


Nyatakan masud bagi simbol berikut :

(1) Tiga kelopak bunga

(2) Bintang pecah 14

(3) 2 butir bintang pecah 5 pada kedua-dua kelopak kiri dan kanan

( 6 markah )


8. Namakan ikatan yang sesuai pada bahagian yang dilabelkan A dan B pada projek di bawah :


( 4 markah)

9. Berikan tiga kepentingan permainan bagi kanak-kanak (Pengakap Muda) dalam berpengakap.

(1)
(2)
(3)

( 3 markah )


10. Dalam pertolongan cemas, anduh biasa digunakan

Namakan dua jenis anduh tersebut

(1)
(2)
Nyatakan ikatan yang sering digunakan semasa mengikat anduh.


( 6 markah )

11. Lakarkan ikatan buku sila dengan betul.
( 4 markah )

12. Berikan dua kaedah yang digunakan untuk mengukur atau menganggarkan ketinggian sebatang pokok dan satu kaedah menganggarkan lebar sebatang sungai.

(1)
(2)
(3)
( 6 markah )
13. Perhatikan kedudukan dua titik P dan Q berikut :


(1) Namakan alat yang digunakan untuk mengukur sudut
(2) Nyatakan berapakah bereng Titik P dari Titik Q


( 4 markah )NAMA AHLI :

PATROL :BIL

SIMPULAN & IKATAN
CATATAN / TARIKH
TANDA TANGAN JURULATIH
1 BUKU SILA
(Reef Knot)
2 BUNGA GETI
(Sheet Bend)
3 SIMPUL MANUK / CINCIN AYAM
(Clove Hitch)
4 SIMPUL TINDIH KASIH
(Bowline)
5 LILIT DUA SIMPUL/SIMPUL BELIT
(Round Turn)
6 LILIT BALAK
(Timber Hitch)
7 IKATAN SERAYA
(Square Lashing)
8 IKATAN SERONG
(Diagonal Lashing)
9 SIMPUL KERUSI
(Fireman’s Chair Knot)
10 BELIT LUCUT / SIMPUL PENCURI
(Highwayman Hitch)
11 LILIT PEMATI BIASA
(Common Whipping)
12 SIMPUL NELAYAN
(Fisherman Knot)Tarikh : 1 Disember 2006


UNDANG-UNDANG PENGAKAP

1. Pengakap adalah seorang yang sentiasa dipercayai maruah dan kehormatan dirinya.

2. Pengakap adalah seorang yang taat kepada SPB YDP Agong serta Raja-Raja, pemimpin Pengakap, ibu bapanya, majikannya dan orang di bawahnya

3. Pengakap adalah wajib menjadikan dirinya berguna dan menolong orang pada setiap masa.

4. Pengakap adalah sahabat kepada sekalian orang dan bersaudara kepada lain-lain Pengakap walau apa negeri, pangkat dan agama sekali pun.

5. Pengakap adalah seorang yang baik dan sempurna budi pekertinya dan sentiasa berbudi.

6. Pengakap adalah baik dan kasihkan kepada segala binatang.

7. Pengakap adalah seorang yang sentiasa menurut perintah dan suruhan ibu bapa, ketua atau pemimpin Pengakapnya dengan tiada apa-apa soalan.

8. Pengakap adalah seorang yang sentiasa sabar, tabah hati dan manis mukanya walaupun kesusahan.

9. Pengakap adalah seorang yang berjimat cermat.

10. Pengakap adalah seorang yang bersih dan suci fikirannya, perkataannya dan perbuatannya.

No comments: