terimalah hambu mu ini Ya Allah Hu Akbar

terimalah hambu mu ini Ya Allah Hu Akbar
aku nak jadi hamba Allah yang bertaqwa kepada Nya

Thursday, January 3, 2013

3.1.2012

kesian mama malam neh dia uwek uwek hihihi. baby jangan nakai-nakai dalam perut mama k. nanti papa bacakan surah yasin untuk baby, malam neh malam jumaat. malam semalam papa dah bacakan surah Maryam untuk baby k. papa sayang mama dan baby.. selamat malam anak dan isteriku....

matematik tahun 3 KSSR

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN KSSR MATEMATIK TAHUN 3 Minggu / Tarikh Bidang Standard Kandungan Murid dibimbing untuk.. Standard Pelajaran Murid berupaya untuk.. Dokumen Standard Prestasi Catatan Minggu 1 Nombor dan Operasi Nombor Bulat hingga 10 000 1.1 Menama dan menentukan nilai nombor. 1.2 Menulis nombor. (i) Menamakan nilai nombor hingga 10 000: a) Membaca sebarang nombor yang diberi dalam perkataan. b) Menyebut sebarang nombor yang diberi dalam bentuk angka. c) Memadan angka dengan namanya dalam perkataan. (ii) Menentukan nilai nombor hingga 10 000: a) Menunjukkan kuantiti bagi nombor yang disebut dengan menggunakan objek, gambar, garis nombor dan abakus 4:1. b) Memadankan kumpulan objek dengan nombor. c) Menyusun kumpulan objek, kad gambar dan kad angka mengikut tertib menaik dan tertib menurun. d) Membandingkan dua nombor dan menyebut sebarang nombor yang terletak di antaranya. e) Menyatakan nombor sebelum dan selepas bagi sesuatu nombor yang diberi. (i) Menulis sebarang nombor hingga 10 000 apabila diberi nombor itu dalam perkataan. (ii) Menulis dalam perkataan sebarang nombor hingga 10 000 yang diberi dalam bentuk angka. B1D1E1 a) Menyatakan sebarang nombor bulat sehingga 10 000. b) Membilang seribu-seribu, seratus-seratus, sepuluh-sepuluh, satu-satu, dua-dua, tiga-tiga hingga sembilan-sembilan mengikut tertib menaik dan menurun. B1D2E1 a) Menunjukkan kuantiti bagi nombor. b) Menyusun nombor mengikut tertib menaik dan menurun. c) Melengkapkan sebarang rangkaian nombor. d) Membandingkan dua nombor dan menyatakan nombor sebelum,selepas dan di antaranya. B2D1E1 Menulis nombor dalam perkataan atau angka. Lisan Lisan Permainan Simulasi Bertulis Nombor dan Operasi Nombor Bulat hingga 10 000 1.3 Melengkapkan sebarang rangkaian nombor. (i) Membilang nombor dalam lingkungan 10 000 secara: (a) seribu-seribu, (b) seratus-seratus, (c) sepuluh-sepuluh, (d) satu-satu, dua-dua, tiga-tiga hingga sembilan-sembilan secara tertib menaik dan menurun. (ii) Melengkapkan sebarang rangkaian nombor dalam lingkungan 1000 secara: (a) seribu-seribu, (b) seratus-seratus, (c) sepuluh-sepuluh, (d) satu-satu, dua-dua, tiga-tiga hingga sembilan-sembilan secara tertib menaik dan menurun.. B1D2E1 a) Menunjukkan kuantiti bagi nombor. b) Menyusun nombor mengikut tertib menaik dan menurun. c) Melengkapkan sebarang rangkaian nombor. d) Membandingkan dua nombor dan menyatakan nombor sebelum,selepas dan di antaranya. Lisan Permainan Simulasi Minggu 2 Nombor dan Operasi Nombor Bulat hingga 10 000 1.4 Menentukan nilai tempat. 1.5 Melengkapkan pola nombor. (i) Menamakan nilai tempat bagi setiap digit dalam sebarang nombor hingga 10 000. (ii) Menyatakan nilai digit bagi sebarang nombor hingga 10 000. (iii) Menyatakan nilai tempat dan nilai digit bagi sebarang nombor dengan menggunakan abakus 4:1. (iv) Mencerakinkan sebarang nombor dalam: a) sebutan ribu, ratus, puluh dan sa, b) bentuk panjang yang menunjukkan nilai setiap digit. (i) (i) Menerangkan pola bagi satu urutan nombor (ii) yang diberi. (iii) (iv) (ii) Melengkapkan pelbagai pola nombor yang (v) diberi. B2D2E1 Menyatakan nilai tempat dan nilai digit bagi sebarang nombor bulat hingga 10 000. B2D2E2 Mencerakinkan sebarang nombor hingga 10 000 Bertulis Lisan Bertulis Simulasi Nombor dan Operasi Nombor Bulat hingga 10 000 1.6 Membundarkan sebarang nombor. 1.7 Menganggar (i) Membundarkan sebarang nombor hingga 10 000 kepada puluh, ratus dan ribu yang terdekat. (ii) Mengenal pasti nombor yang mungkin diwakili oleh suatu nombor hingga 10 000 yang telah dibundarkan kepada puluh, ratus dan ribu terdekat. (i) Memberi anggaran bilangan objek yang munasabah dengan: (a) menyatakan kuantiti, (b) menggunakan perkataan ‟lebih daripada” dan ‟kurang daripada”. . Minggu 3 Nombor dan Operasi Tambah dalam lingkungan 10 000 2.1 Menambah sebarang dua nombor. (i) Menambah sebarang dua nombor hingga empat digit tanpa mengumpul semula. (ii) Menambah sebarang dua nombor hingga empat digit dengan mengumpul semula dari: (a) sa ke puluh, (b) puluh ke ratus, (c) ratus ke ribu, (d) sa ke puluh, puluh ke ratus dan ratus ke ribu, hasil tambahnya hingga 10 000. (iii) Menambah sebarang dua nombor dengan menggunakan abakus 4:1. (iv) Menambah sebarang dua nombor dengan pelbagai strategi pengiraan. B3D1E1 Melakukan operasi asas tambah bagi sebarang 2 hingga 3 nombor bulat hingga 4 digit tanpa dan dengan mengumpul semula dan hasil tambahnya tidak melebihi 10 000. Lisan Bertulis Minggu 4 Nombor dan Operasi Tambah dalam lingkungan 10 000 2.2 Menambah sebarang tiga nombor. (i) Menambah sebarang tiga nombor hingga empat digit tanpa mengumpul semula. (ii) Menambah sebarang tiga nombor hingga empat digit dengan mengumpul semula dari: (a) sa ke puluh, (b) puluh ke ratus, (c) ratus ke ribu, (d) sa ke puluh, puluh ke ratus dan ratus ke ribu,hasil tambahnya hingga 10 000. (iii) Menambah sebarang tiga nombor dengan menggunakan abakus 4:1. (iv) Menambah sebarang tiga nombor dengan pelbagai strategi pengiraan Nombor dan Operasi Tambah dalam lingkungan 10 000 2.3 Menyelesaikan masalah tambah. (i) Mereka cerita berdasarkan ayat matematik tambah yang diberi. (ii) Menyelesaikan masalah harian yang melibatkan penambahan hingga tiga nombor.