terimalah hambu mu ini Ya Allah Hu Akbar

terimalah hambu mu ini Ya Allah Hu Akbar
aku nak jadi hamba Allah yang bertaqwa kepada Nya

Sunday, February 22, 2009

GAMBAR AKTIVITI DI BOMBA KELANTAN

Photobucket
Jentera Bomba
Photobucket
SALAH SEORANG ANGGOTA BOMBA WANITA
Photobucket
CARA MEMOTONG BESI MENGGUNAKAN POWER CUTTER

Photobucket
ALAT POWER CUTTER
Photobucket
JENERATOR YANG DIGUNAKAN UNTUK MENGHIDUPKAN POWER CUTTER
Photobucket
JENTERA BOMBA YANG DIGUNAKAN UNTUK MEMADAMKAN KEBAKARAN
Photobucket
TEKNIK MEMADAM KEBAKARAN DENGAN BETOL TELAH DIJELASKAN OLEH AHLI BOMBA
Photobucket
BEBERAPA ORANG PELAJAR DARI IPGM KOTA BHARU CUBA MENGGUNAKAN ALAT PEMADAM API TERSEBUT
Photobucket
KETINGGIAN AIR MAMPU MEMADAMKAN KEBAKARAN
Photobucket
KHALID HAFIE SEDANG MENCUBA MENGGUNAKAN ALAT BANTUAN PERNAFASAN YANG DIKENDALIKAN OLEH PIHAK BOMBA

gambar bomba

Photobucket

apa itu pengakap

PENGAKAP KANAK-KANAK

Pergerakan Pengakap Kanak-kanak merupakan salah satu badan beruniform (berpakaian seragam) yang giat bergerak di negara ini. Salah satu cabang dalam pergerakan ini ialah Pengakap Kanak-kanak. Pengakap Kanak-kanak mengandungi ahli-ahli yang berumur antara (8) lapan tahun hingga (12) dua belas tahun (murid-murid sekolah rendah)
Pergerakan Pengakap Kanak-kanak menjadi salah satu gerakerja kumpulan yang memberi khidmat kepada sekolah dan masyarakat. Di bawah program KBSR Pergerakan Pengakap Kanak-kanak telah dipilih sebagai salah satu gerakerja kokurikulum yang diwajibkan di semua sekolah rendah. Ini disebabkan ianya didapati amat sesuai dijalankan oleh murid-murid pada peringkat ini.
Pergerakan Pengakap Kanak-kanak merupakan satu cara didikan yang boleh dijalankan di dalam dan di luar sekolah. Aktiviti Pergerakan Pengakap Kanak-kanak mudah diikuti dan menarik minat murid-murid. Di samping itu, ia dapat pula menyemaikan sifat-sifat kepemimpinan, bekerjasama, tolong-menolong dan sedia berkhidmat di kalangan mereka.


MATLAMAT PERGERAKAN PENGAKAP KANAK-KANAK
• Mengembangkan kebolehan mental, minat, bakat serta perkembangan rohani dan jasmani mereka;
• Mengukuh dan memperkayakan pengalaman yang dipelajari di dalam bilik darjah;
• Menyediakan mereka dalam proses penyesuaian bermasyarakat dengan cara memberi pengalaman untuk berhubung, bergaul dan bekerjasama;
• Memaju dan mengembangkan minat, bakat dan kemahiran muri-murid dalam bidang-bidang tertentu;
• Menyemai dan memupuk disiplin, nilai dan sikap positif di kalangan mereka selaras dengan hasrat Rukunegara;
• Melatih murid mengisi masa lapang dengan gerakerja yang berfaedah di samping dapat meningkatkan kesihatan dan kesejahteraan diri mereka; dan
• Menggalakkan murid-murid untuk melibatkan diri dan memberi sumbangan kepada sekolah dan masyarakat.

PERLEMBAGAAN

Fasal 1 : Nama dan Alamat.
i. Persatuan ini adalah dikenali dengan nama PERTUBUHAN PENGAKAP KANAK-KANAK (PKK)
SEKOLAH ....................................
ii. Alamat yang didaftarkan bagi persatuan ini adalah SEKOLAH ...........................
Fasal 2 : Tujuan Persatuan
i. Untuk melatih dan menonjolkan bakat kepimpinan.
ii. Untuk membantu program peningkatan kurikulum, motivasi dan mengurangkan masalah disiplin murid.
iii. Memberi peluang murid mengambil bahagian secara aktif melalui aktiviti yang disediakan.
Fasal 3 : Keahlian
i. Ahli persatuan ini adalah terdiri daripada murid-murid tahap 2 (tahun 4, 5 dan 6).
ii. Pemilihan ahli dibuat berdasarkan minat dan bakat pelajar pada awal tahun.
iii. Guru penasihat boleh mempengaruhi murid bagi tujuan menambah bilangan ahli persatuan.
Fasal 4 : Tanggungjawab dan Hak Ahli.
i. Setiap ahli bertanggungjawab untuk menghadiri mesyuarat dan mengambil bahagian dalam semua aktiviti persatuan.
ii. Setiap ahli juga berhak untuk bersuara, memilih dan dilantik memegang sebarang jawatan dalam persatuan.
Fasal 5 : Mesyuarat.
i. Satu mesyuarat agung perlu diadakan dalam perjumpaan pertama iaitu pada awal tahun untuk:
- memilih ahli Jawatan Kuasa persatuan.
- kewangan
- ucapan penangguhan
- cadangan-cadangan
ii. Ahli Jawatan Kuasa adalah terdiri daripada:
a. Pengerusi
b. Setiausaha
c. Bendahari
d. Enam orang AJK (mewakili murid tahun 4, 5 dan 6)
iii. Mesyuarat AJK perlu diadakan dua kali setahun iaitu pada awal tahun dan pada akhir tahun berkenaan.
iv. Mesyuarat kali pertama akan memberi tumpuan untuk merancang aktiviti tahunan persatuan.
v. Korum-korum bagi mesyuarat agung hendaklah sebanyak 2/3 daripada jumlah keseluruhan ahli.
vi. Korum bagi mesyuarat AJK hendaklah sebanyak 2/3 daripada bilangan ahli-ahli jawatankuasa.
Fasal 6 : Tugas Pegawai Atau AJK Persatuan.
i. Pengerusi - menjadi pengerusi mesyuarat, bertanggungjawab untuk memastikan segala mesyuarat dan aktiviti dijalankan mengikut perlembagaan.
ii. Setiausaha - menjalankan urusan persatuan mengikut perlembagaan, menyimpan minit dan
surat, menulis laporan mingguan, menyimpan segala rekod dan menyediakan laporan tahunan persatuan.
iii. Bendahari - bertanggungjawab dalam hal kutipan kewangan persatuan, apabila ada kutipan berlaku beliau perlu menyerahkan wang dan senarai nama ahli terlibat kepada Guru Penasihat.
Fasal 7 : Punca Kewangan / Pendapatan.
i. Kewangan persatuan ini diperolehi melalui :
a. wang SUWA (Kokurikulum).
b. sumbangan PIBG.
c. derma daripada ahli dan orang ramai.
ii. Semua kutipan dan perbelanjaan wang untuk sebarang aktiviti persatuan perlu mendapat kelulusan pihak pentadbir sekolah dan rekod perbelanjaan mesti disediakan.
Fasal 8 : Pindaan Perlembagaan Persatuan.
i. Perlembagaan persatuan ini tidak boleh diubah atau dipinda kecuali dengan keputusan mesyuarat agung.
ii. Perubahan atau pindaan itu hanya berkuatkuasa setelah mendapat persetujuan Guru Besar.
Fasal 9 : Tafsiran.
i. Sekiranya timbul sesuatu yang tidak jelas mengenai tafsiran dalam perlembagaan ini, perkara itu hendaklah dirujukkan kepada Mesyuarat Jawatankuasa. Keputusan Jawatankuasa mengenai perkara itu adalah muktamad.
Fasal 10 : Pembubaran.
i. Persatuan ini tidak boleh dibubarkan kecuali dengan persetujuan Guru Besar atau Pentadbir Sekolah.
Lencana Wajib
Lencana Kegemaran


Pendahuluan
Perlembagaan
Sejarah
Latihan
Aktiviti

Lencana & Sijil
Cerita Hutan
Uniform
Lagu
PautanLencana
Keris Emas


Lencana
Keris Perak


Lencana
Gangsa


Penunggang Basikal Renang

Pembaca Buku Peladang Kecil Ahli Kraftangan

Koleksi Hobi Penghibur Pelukis

Pengembara Pembaca Peta Ahli Olahraga

Lencana Pengetahuan
Pecinta Alam Pecinta Alam Ahli Pasukan
Semulajadi Sekitar Permainan

Pekerja Am
Lencana Perkhidmatan
Penyelamat Pengurus Ahli Pertolongan
Nyawa Rumah Cemas

Jenis-Jenis Lencana Kepandaian Pengakap Kanak-Kanak

Rambu Pengakap Kanak-Kanak
CERITA HUTAN
AKELA
DITERIMA SEBAGAI AHLI KUMPULAN SERIGALA
Ada suatu adat Kumpulan Serigala yang tinggal di hutan itu. Apabila anak-anak serigala sudah agak besar, mereka mestilah ditunjukkan kepada semua anggota Kumpulan. Mereka mengadakan Sidang Kumpulan sebulan sekali pada malam bulan purnama di kawasan berbatu-batu yang dipanggil Batu Sidang. Di sinilah nasib anak-anak serigala ditentukan, sama ada diterima sebagai anggota Kumpulan atau sebaliknya. Apabila seekor anak serigala sudah diterima sebagai anggota Kumpulan, tidak seekor serigala lain pun boleh membunuhnya, dan jika ada yang membunuh, hukumannya ialah bunuh juga.
Bapa Serigala menunggu sehingga anak-anaknya termasuk Mowgli, sudah boleh berlari-lati. Kemudian, pada suatu malam bulan purnama, Bapa dan Ibu Serigala pun membawa anak-anak meeka ke Batu Sidang itu. Apabila semua anggota Kumpulan sudah berada di situ dengan anak amsing-masing, Ketua Kumpulan, seekor Serigala Jantan yang gagah lagi bijaksana bernama Akela, mula menyuruh ibu-ibu serigala menunjukkan anak masing-masing untuk dilihat oleh anggota-anggota Kumpulan.
Akhirnya tibalah kepada giliran Mowgli. Dia sedikit pun tidak menunjukkan rasa takut sebaliknya bergurau dengan anak-anak serigala lain seolah-olah dia pun serigala juga. Apabila Akela menyuruh anggota-anggota Kumpulan melihat Mowgli dan membuat keputusan, tiba-tiba Shere Khan mengaum dari belakang batu besar. "Anak manusia milikku. Berikan dia kepadaku semula kerana anak manusia tidak layak hidup bersama kumpulan Serigala!" katanya.
Setelah senyap seketika, mulalah beberapa ekor anak serigala yang sidah agak dewasa menyatkan rasa tidak setuju mereka menerima Mowgli. Mengikut Undang-undang Hutan, apabila timbul perselisihan begitu, dua anggota Kumpulan yang bukan ibu atau bapa kepada anak serigala itu mestilah bercakap menyokongnya baru dia diterima menjadi anggota Kumpulan.
"Siapakah antara anggota Kumpulan yang bersedia menyokong?" tanya Akela, Ketua Kumpulan. Tidak seekor pun anggota Kumpulan itu bersuara dan Ibu Serigala pun bersedialah hendak bertempur bermati-matian utnuk mempertahankan Mowgli.
Seekor binatang lain yang bukan anggota Kumpulan itu tetapi dibenarkan bercakap dalam Sidang Kumpulan ialah Baloo, seekorberuang tua yang menjadi guru mengajar anak-anak serigala Undang-undang Hutan. Setelah tidak ada serigala yang lain bercakap, Baloo berdiri di tempatnya di belakang Batu Sidang dan menyokong supaya Mowgli diterima sebagai anggota Kumpulan. Dia sendiri berjanji akan mengajar Mowgli.
Tetapi Mowgli memerlukan lagi satu suara menyokongnya. Ketika Akela meminta sokongan lagi, Bagheera, seekor Harimau Kumbang yang tangkas tetapi baik hati, tiba-tiba bercakap. Walaupun dia tidak berhak bersuara, tetapi mengikut Undang-undang Hutan, nyawa seekor anak serigala boleh ditebus dengan seekor buruan. Dia akan menghadiahkan seekor lembu jantan yang baru dibunuhnya dan disembunyikan tidak jauh dari situ untuk menebus nyawa Mowgli supaya diterima sebagai anggota Kumpulan.
Anggota-anggota Kumpulan segera bersetuju menerima Mowgli sebagai anggota apabila mendengar hadiah lembu jantan yang ditawarkan oleh Bagheera itu. Mereka turun dari bukit dan pergi beramai-ramai mendapatkan buruan itu dan tinggallah Akela, Bagheera, Baloo dan keluarga Mowgli saja di Batu Sidang itu. Shere Khan mengaum lagi sekuat hatinya, terlalu marah kerana budak itu tidak diserahkan kepadanya.
Tetapi Akela berkata keputusan itu amat baik kerana manusia dan anak mereka memang baik dan Mowgli akan dapat memberi pertolongan kepada suatu hari kelak.

MOWGLI
Di pedalaman India pada zaman dahulu ada seekor harimau tua yang tempang kakinya dan paling dibenci oleh binatang-binatang yang hidup aman dalam sebuah kawasan hutan. Harimau ini bernama Shere Khan. Pada suatu malam ketika dia menghendap-hendap mencari makanan Shere Khan ternampak sebuah khemah pemotong kayu. Di dalam khemah itu, pemotong kayu suami isteri dan seorang anak meeka yang masih kecil sedang tidur dengan nyenyak. Di sisi khemah itu, unggun api menyala dengan maraknya.

Kerana terlalu gembira menemui mangsanya itu Shere Khan terus menerkam. Malangnya Shere Khan terpijak bara unggun api yang ada di sisi khemah itu. Dia pun melolong kesakitan sehingga menggemparkan satu keluarga serigala yang tinggal dalam sebuah gua batu tidak jauh dari situ.
Sedang Bapa Serigala berlari keluar dari guanya hendak menyiasat kejadian itu, tiba-tiba dia terdengar sesuatu merayap di dalam semak. Apabila dia bersedia hendak menerkam, dia ternampak seorang anak manusia sedang merangkak ke arahnya dengan berani. Budak itu adalah anak pemotong kayu yang tertinggal di dalam khemah ketika ibu bapanya melarikan diri apabila terdengar lolongan Shere Khan tadi.
Bapa serigala menggonggong budak itu dan membawanya ke dalam gua. Ibu serigala kasihan dan tertarik hati kepadanya kerana budak itu sedikit pun tidak takut kepada mereka malah berebut-rebut dengan anak serigala yang lain menghisap susu Ibu Serigala. Kedua-dua Ibu dan Bapa Serigala bersetuju menerima budak itu sebagai anak mereka sendiri dan menamakannya Mowgli. Anak-anak serigala yang lain juga sayang kepadanya dan menganggap Mowgli sebagai saudara mereka sendiri.
Tetapi tidak lama kemudian Shere Khan datang ke mulut gua itu dengan dipandu Tabaqui, seekor rubah(jackal), yang memang hidupnya memakan sisa tangkapan binatang-binatang lain. Tabaqui terdahulu daripada itu telah dapat mengesan ke mana budak kecil pemotong kayu itu pergi dan mengharap dapat makan sisa-sisa Shere Khan jika harimau tempang itu memakan budak itu nanti.
Bagaimanapun apabila Shere Khan menuntut supaya Bapa Serigala menyerahkan budak itu, yang didakwanya sebagai haknya,Bapa dan Ibu Serigala menentang.Shere Khan cuba hendak mengambil budak itu dari dalam gua, tetapi badannya tidak muat melalui pintu gua. Dengan marah dia akhirnya meninggalkan gua itu tetapi bersumpah yang suatu hari nanti budak itu akan tetap menjadi mangsanya.
Semenjak itu, Mowgli tinggal bersama-sama keluarga serigala itu dan benar-benar sebagai anak serigala di dalam hutan.


UNIFORM PENGAKAP KANAK-KANAK
BAJU : Warna kelabu.
SELUAR : Warna Biru Tua.
SARUNG KAKI : Biru Tua.
KASUT : Hitam
SKAF : Warna biru tua,dengan dua garisan - merah dan putih.
FORAGE CAP : Warna biru tua dengan satu garisan Merah.

Lencana Ahli:
Dipakai di tengah-tengah kocek(poket) sebelah KIRI
Lencana Bendera:
Dipakai di tengah-tengah kocek (poket) sebelah KANAN

Lengan Baju di sebelah kiri dengan baju di sebelah kanan.
Lengan baju disebelah kanan


Lencana Pangkat :
Ketua Pasukan (Pek)
Dipakai di atas kocek (poket) sebelah KIRI
Lencana Pangkat :
Ketua Sekawan


Lencana Pangkat :
Penolong Ketua Enam Sekawan


Aktiviti Pengakap Kanak-kanak

1. Laung Agong
2. Persetiaan
3. Undang-undang
4. Kawat Asas
5. Bendera
6. Simpulan dan Ikatan
7. Pertolongan Cemas
8. Isyarat Sulit
9. Memasak
10. Berkhemah secara Pengakap
11. Gajet
12. Kembara/ Tracking

AKTIVITI-AKTIVITI PENGAKAP
• Kursus Ketua Enam Sekawan
• Kursus Kemahiran Pengakap Kanak-Kanak
• Kursus Lencana Keris
• Kursus Ketua Petrol
• Kursus Lencana Kemajuan
• Pioneering Projek
• Hari Pengakap Sedunia
• Kempori
• Korobori
• Rovermoot
• Jambori
• Indaba
• Gillwell Union
• Kursus-Kursus Kepimpinan Manikayu
• Kursus Jurulatih
• Kursus Penolong Jurulatih
• Kursus Kemahiran Dan Teknik Untuk Pemimpin


LATIHAN
Borang Ujian Lencana Keris Emas
Nama penuh :
Tahun :
Sekolah :
1.1 Kesetiaan (Ujian bertulis)
Keputusan Ujian Bertulis Markah yang diperolehi

1.2 Kecekapan & Kemahiran (Bahagian praktikal /amali)
BIL BIDANG MARKAH PENUH T/TANGAN PENGUJI MARKAH CALON
1 Teknik melipat bendera 5
2 Isyarat Sulit 5
3 Anduh 5
4 Simpul Bunga Geti 5
5 Simpul Manok 5
6 Simpul Sentak 5
7 Simpul belit @ Lilit Dua Sinpul 5
8 Simpul Tindih Kasih 5
40
1.3 Disiplin , Minat & Dayausaha
BIL BIDANG MARKAH PENUH T/TANGAN
PENGUJI MARKAH CALON
1 Pakaian Seragam Pengakap 5
2 Kajian Ikan 5
3 Kajian Tumbuhan 5
4 Kajian Binatang/Haiwan 5
5 Koleksi Hobi 5
6 Potensi Diri 5
30

Markah Komponen 1.1
Markah Komponen 1.2
Markah komponen 1.3
Jumlah 1.2+1.2+1.3
BUKU LOG
Lengkap
Tidak Lengkap

SEJARAH
Sejarah Pengakap di MALAYSIA Pergerakan Pengakap mula berkembang di Malaysia (Malaya) apabila F.C.Sands menubuhkan pasukan Pengkap Kanak-Kanak (cubs) di Singapura pada tahun 1910 ( Dua tahun setelah BP mengasaskan Pergerakan ini di England).

Bergerak dari tarikh itu, pada tahun 1919 Pasukan Pengakap untuk budak-budak Melayu telah diasaskan oleh Kapten N.M. Hashim dan Encik A.Z.Alsagoff,juga di Singapura. Negeri Melayu yang pertama memulakan Pergerakan Pengakap ialah Pahang (Pekan) oleh G.M.Laidlow.Namun begitu, pergerakan ini terus terkubur setelah G.M.Laidlow meninggal.

Pada tahun 1927, pergerakan Pengakap dihidupkan semula oleh H.P.Hertslet, Frisby dan Wheeler dari Jabatan Pelajaran Pahang memajukan pergerakan ini. H.R. Cheesman (seorang ahli pendidikan yang terkenal) telah menubuhkan pergerakan Pengakap di Pulau Pinang iatu di Penang Free School pada tahun 1915.

Mendiang juga menjawat jawatan sebagai Penolong Pesuruhjaya Pengakap Malaya selama 13 tahun lamanya. Di Perak pula, pergerakan pengakap ditubuhkan di Maktab Melayu Kuala Kangsar (MCKK) pada tahun 1926 oleh I.R.Wheeler.Pada tahun 1922, pergerakan Pengakap bermula di Kedah. Manakala di Johor pula, pergerakan ini bermula pada tahun 1928 dengan kumpulan pertamanya di Maktab Sultan Abu.Bakar.
Melaka dan Negeri Sembilan memulakan pergerakan Pengakap pada tahun 1926 oleh Brunstone. Selangor menubuhkan pergerakan Pengakap pada tahun 1926 oleh Ameen Akbar. Terengganu dan Kelantan memulakan pergerakan ini pada tahun 1927. Pengasas di Terengganu ialah A.J.Gracle,dan di Kelantan pula ialah YM Tengku Ahmad Temenggong.
Perlis pula ialah pada tahun 1931. Sarawak menubuh pergerakan pengakap pada tahun 1913 dan Sabah pada tahun 1915. Setelah merdeka pada tahun 1957, Persekutuan Budak-Budak Pengakap Tanah Melayu, menjadi ahli dalam Persidangan Pengakap Sedunia. Pada tahun 1963 (penubuhan Malaysia), Persekutuan Budak-Budak Pengakap Tanah Melayu ditukar kepada Persekutuan Pengakap Malaysia.
Ringkasan Tahun Negeri Yang menubuhkan pergerakan Pengakap 1910 Singapura F.C. Sands 1913 Sarawak (tidak aktif sehingga tahun 1930) . 1915 Sabah (tidak aktif sehingga tahun 1930) . 1915 Pulau Pinang H.R.Cheesman 1919 Singapura (pengakap Melayu) Kepten NM Hashim/En.AZ Alsagoff 1922 Kedah EC Hicks / EAG Stuart / RPS Walker 1926 Perak I.R. Wheeler 1926 Melaka & Negeri Sembilan Brunstone 1926 Selangor Ameen Akbar 1928 Johor 1927 Terengganu A.J. Gracle 1927 Kelantan YM Tengku Ahmad Temenggong 1931 Perlis [ senarai pilihan]
[sejarah pengakap]


PERSETIAAN PENGAKAP

Bahawa dengan sesungguhnya, saya berjanji dan bersetia, dengan seberapa daya-upaya saya akan,
• Taat kepada raja dan negara
• Menolong orang pada setiap masa
• Menurut undang-undang Pengakap

laporan keselamatan.. subjek keselamatan

laporan ini berlangsung di bomba dan keselamatan kelantan

Wednesday, February 18, 2009

SISTEM RANGKA

SISTEM RANGKA
Sistem rangka memberi bentuk kepada tubuh badan manusia.Rangka yang kuat dapat berfungsi sebagai penyokong dan pelindung kepada organ-organ lain pada tubuh manusia. Tanpa system rangka, kita mungkin tidak mempunyai bentuk seperti sekarang. Kita juga mengkin tidak dapat bergerak kerana kebanyakan otot yang bertindak pada tulang akan menghasilkan pergerakan pada anggota badan.
Dalam tubuh manusia, terdapat sebanyak 206 ketul tulang yang berlainan bentuk dan saiz. Tulang-tulang tersebut boleh dikategorikan mengikut kumpulan bagi membentuk rangka tubuh manusia.

FUNGSI SISTEM RANGKA
Kepentingan system rangka adalah berdasarkan fungsinya iaitu:-
1) Sokongan: - Tulang membentuk rangka tubuh bagi menyokong tisu-tisu lembut dan organ tubuh. Contoh: Pelekatan otot-otot rangka pada tulang-tulang rangka.
2) Perlindungan:- Rangka melindungi organ dalaman yang penting seperti saraf tunjang, jantung, otak dan mata. Contoh: Kranium melindungi otak, sangkar rusuk melindungi paru-paru dan jantung.
3) Pergerakan:- Apabila otot yang melekat pada tulang berkontraksi, tulang-tulang akan bertindak sebagai tuas bagi menghasilkan pergerakan yang berpaksi pada sendi. Contoh: Sendi lutut melibatkan fibula tibia dan femur.
4) Pembentukan sel darah:- Sum-sum merah yang terdapat dalam tulang menghasilkan sel-sel darah merah yang membawa oksigen dan nutrient ke seluruh badan. Terdapat juga sum-sum di dalam tulang lain yang membentuk sel darah putih.
5) Penstoran mineral:- Tulang rangka merupakan tempat penstoran mineral seperti kalsium dan fosforus.Mineral-mineral ini akan dikeluarkan untuk kegunaan bahagian-bahagian lain pada tubuh apabila diperlukan.

Sistem rangka penting dalam menentukan bentuk tubuh badan yang baik. Postur badan yang baik ialah apabila berat badan manusia disokong pada kedudukan yang betul semasa melakukan pergerakan.
Di samping itu, postur yang baik juga dapat mengelakkan kelesuan dan sakit belakang, memperbaiki keyakinan diri serta kesihatan.
KLAFISIKASI TULANG
Tulang-tulang yang membentuk rangka terdiri daripada pelbagai bentuk dan saiz. Tulang ini boleh diklafisikasikan berdasarkan bentuknya iaitu:-
a) Tulang panjang
b) Tulang leper
c) Tulang tak sama bentuk
d) Tulang pendek
Tulang panjang
Tulang panjang ialah tulang-tulang yang ukurannya panjangnya lebih berbanding ukuran lebarnya. Tulang ini merupakan tuas yang berkesan dalam memudahkan pergerakan. Kebanyakan tulang panjang adalah tulang mampat seperti humerus, radius, ulna, femur, tibia, fibula dan falanks.
Tulang Pendek
Tulang pendek lazimnya berbentuk kiub yang ukuran panjang dan ukuran lebarnya tidak begitu banyak perubahan seperti tulang tarsal dan karpal.
Tulang Leper
Tulang leper ialah tulang yang berbentuk pipih dan melengkung. Kebanyakan tulang-tulang ini berfungsi melindungi organ-organ yang lembut seperti ruduk sternum, ileum, scapula dan cranium.
Tulang Tak sama Bentuk
Tulang jenis ini diklafisikasikan kerana tulang-tulang yang tidak boleh dijeniskan dalam tulang panjang atau tulang pendek seperti vertebra dan sphenoid.JENIS-JENIS SENDI
Sendi adalah tempat pertemuan antara tulang-tulang atau antara kartilej dengan tulang. Jenis-jenis sendi dibahagikan berdasarkan fungsi dan struktur. Dari segi fungsi, sendi terbahagi kepada tiga jenis iaitu sendi yang tidak boleh digerakkan, sendi yang boleh digerakkan sedikit dan sendi yang boleh bergerak bebas.

Sendi Fiber
Pada sendi fibrous tulang bercantum dengan tisu fibrous atau kartilej secara tetap. Sendi ini tidak membenarkan sebarang pergerakan.
Contoh: Sutur antara tulang kranium

Sendi Kartilej
Pada sendi kartilej tulang-tulang kartilej atau diikat oleh ligament .Jenis sendi ini hanya membenarkan pergerakan yang terhad.
Contoh: Sendi antara vertebra

Sendi Sinovial
Sendi synovial diselaputi oleh membrane synovial yang merembeskan cecair synovial bagi melicinkan pergerakan sendi untuk membantu memelihara kartilej dan mengurangkan kesan geseran antara dua tulang. Jenis sendi ini membenarkan pergerakan berlaku secara bebas anatara tulang-tulang.

JENIS-JENIS PERGERAKAN
Terdapat dua posisi rujukan bagi pergerakan iaitu kedudukan biasa dan kedudukan anatomi. Kedudukan biasa merujuk kepada subjek berdiri dalam keadaan lurus dan tegak dengan kedua-dua kaki rapat. Kedudukan tangan pula rapat disisi.
Kedudukan anatomi pula merujuk kepada subjek berdiri dalam keadaan lurus dan tegak dengan kedua-dua tapak tangan menghala ke hadapan. Kedua-dua kaki terbuka menghala ke kanan dan ke kiri.
a) Pergerakan linear
Pergerakan ini ialah pergerakan yang berlaku secara mendatar ke hadapan atau ke belakang dan ke kiri atau ke kanan.

b) Pergerakan putaran
Pergerakan yang melibatkan semua bahagian objek berputar mengikut lengkuk bulatan mengelilingi satu pusat atau paksi putaran. Pergerakan pronasi dan supinasi merupakan pergerakan unik putaran pada bahagian tangan.

c) Pergerakan bersudut
Pergerakan ini merupakan suatu pergerakan yang berkeadaan lurus tetapi masih bersudut. Pergerakan ini melibatkan seluruh bahagiannya bergerak dari satu kedudukan ke satu kedudukan yang lain. Antara pergerakan ini ialah fleksi, ekstensi, abduksi, aduksi dan sirkumduksi.

d) Pergerakan khusus
Pergerakan khusus ialah pergerakan yang tiada taranya pada satu atau dua sendi saja. Antara pergerakan ini ialah inverse, eversi, depresi, elevasi, dorsi-fleksi dan plantar fleksi.

MEMANAS DAN MENYEJUKKAN BADAN DALAM SENAMAN

MEMANAS DAN MENYEJUKKAN BADAN DALAM SENAMAN

Memanaskan badan

Elemen ini penting sebelum melakukan sebarang senaman atau aktiviti fizikal. Ia bertujuan menyediakan badan secara fizikal dan mental untuk aktiviti fizikal sekali gus mengelakkan daripada kecederaan.

Memanaskan badan merangkumi aktiviti kardiovaskular dan senaman ringan seperti gerakan aerobik yang mudah. Ia biasanya membabitkan aktiviti yang ingin anda lakukan tetapi pada kadar yang lebih perlahan. Sebagai contoh, jika anda ingin berlari, panaskan badan dengan larian yang perlahan dan jika anda ingin berenang, mulakan dengan renangan yang ringan.

Ia berbeza dengan regangan badan, yang paling berkesan dilakukan selepas memanaskan badan.

Apabila memanaskan badan, kita sebenarnya memanas atau meningkatkan suhu badan dan otot. Ia juga meningkatkan kadar degupan jantung dan pernafasan; meningkatkan pengedaran nutrien dan oksigen ke otot; menyediakan badan untuk kegiatan fizikal dan memudahkan pembakaran lemak (kalori).

Lakukan aktiviti ini kira-kira lima ke 10 minit dan diikuti regangan badan.


Menyejukkan badan

Cara terbaik untuk memberhentikan kereta atau basikal bukanlah dengan melanggar tembok atau berhenti mengejut! Begitu juga dengan aktiviti menyejuk atau merehatkan badan. Perlahankan pergerakan fizikal yang dilakukan selama kira-kira 5-10 minit sebelum berhenti melakukan aktiviti berkenaan. Jika anda berlari, perlahankan larian dan diakhiri dengan berjalan.

Proses menyejukkan badan turut merangkumi aktiviti aerobik dan regangan badan. Aktiviti ini akan membantu menurunkan kadar degupan jantung dan pernafasan ke paras normal, mengelakkan kekejangan atau kesakitan otot, mengelakkan rasa pening dan merehatkan otot.

Sumber: www.kidshealth.org


Jenis-jenis Senaman
• Senamrobik
• Ia menguatkan ketahanan fizikal dan jantung.
• Mengekalkan aktiviti kumpulan otot-otot besar boleh menambah keperluan oksigen di dalam badan.
• Ini melatih jantung, paru-paru dan otot-otot untuk menjadi lebih cergas.
• Kalestenik
• Ia memperbaiki kelembutan atau kelenturan sendi dan otot.
• Ia melonggarkan otot-otot dan menyediakan badan untuk aktiviti senamrobik.
• Ia membantu mengelakkan dari pening dan sakit-sakit otot selepas senamrobik. Contohnya: regangan dan tai-chi.


AKTIVITI MEMANASKAN BADAN

Bahagian Kepala


Pergerakan hyperextension
o Pergerakan yang dilakukan dengan mendongakkan kepala ke atas dan
jari-jari tangan menyokong di bahagian mandible
o Pergerakan ini melibatkan otot sternocleidomastoid dan otot trapiziuz
o Sendi yang terlibat ialah sendi synovial ( sendi paksi/ putar )
o Tulang yang terlibat ialah skull/cranium


Pergerakan flexsion
o Pergerakan yang dilakukan dengan menundukkan kepala ke bawah dengan tangan menekan kepala dari atas
o Pergerakan ini juga melibatkan otot sternocleidomastoid dan otot trapiziuz
o Sendi yang terlibat di bahagian ini ialah sendi synovial (sendi paksi/ putar)
o Tulang yang terlibat ialah tulang di bahagian skull/cranium


Pergerakan rotation
o Pergerakan yang dilakukan dimana kepala dipusingkan ke bahagian kiri dan kanan dengan tangan sedikit menolak di bahagian maxilla
o Otot yang terlibat dalam pergerakan ini ialah otot sternocleidomastoid dan otot masseter
o Pergerakan ini melibatkan sendi synovial ( sendi paksi/ putar )
o Tulang yang terlibat ialah tulang maxilla dan mandible

Pergerakan circumduction
o Pergerakan yang dilakukan dengan memusingkan kepala dengan menggunakan sendi putar/paksi
o Melibatkan otot trapiziuz dan sternocleidomastoid
Bahagian Tangan Dan Bahu
Pergelangan tangan digerakkan ke atas dan ke bawah
o Pergerakan ini adalah seperti pergerakan extension dan flexsion
o Sendi yang terlibat dalam pergerakan ini adalah sendi kandiloid
o Pergerakan ini melibatkan tulang carpus dan metacarpus


Pergerakan lengan ke arah dada
o Bahagian tulang humerus dirapatkan ke bahagian dada
o Sendi yang terlibat ialah sendi lesung
o Pergerakan ini melibatkan otot deltoid


Pergerakan membengkokkan lengan di belakang cranium
o Melibatkan tulang humerus, radius dan ulna
o Otot yang terlibat dalam pergerakan ini ialah otot triceps. Pergerakan ini akan menyebabkan otot triceps mengendur
o Sendi yang terlibat dalam pergerakan ini ialah sendi di bahagian bahu iaitu sendi lesung


Dua tangan diregangkan ke atas
o Pergerakan ini dilakukan dengan meregangkan kedua-dua belah tangan ke atas dan kaki melakukan aktiviti seperti palantar fleksi
o Sendi yang terlibat adlah sendi di bahagian bahu dan ankle iaitu sendi synovial
o Tulang yang terlibat dalam pergerakan ini ialah tulang humerus, radius, ulna, rib, scapula dan tulang di bahagian tarsus
o Pergerakan ini melibatkan otot trapiziuz, latisimus dorsi, dan serratus enterior
Bahagian Pinggang


Pergerakan flexion
o Membengkokkan pinggang ke hadapan ( pergerakan flexsion )
o Melibatkan otot rektus ebdominis
o Tulang yang terlibat dalam pergerakan ini ialah tulang vertebra


Pergerakan hyperextension
o Pergerakan ini melibatkan otot rektus abdominis manakala tulang yang terlibat ialah tulang vertebra dan rib
Pergerakan ke kiri dan ke kanan
o Melibatkan otot latisimus dorsi dan serratus enterior
o Tulang yang terlibat dalam pergerakan ini ialah tulang rib,scapula

Bahagian Kaki

Otot kuadrisep (bahagian depan paha)

- Berdiri tegak. Bengkokkan satu lutut dan berdiri pada sebelah kaki. Bawa kaki yang dibengkokkan ke belakang sehingga mencecah punggung. Tukar kaki dan ulang. Jika anda sukar mengseimbangkan badan, regangan ini boleh dilakukan sambil berbaring pada bahagian sisi.


Otot hamstring (belakang paha/pelipat lutut)

Duduk dan lunjurkan kaki (bentuk V). Lipat sebelah kaki ke bahagian paha kaki bersebelahan. Bengkokkan badan dan cuba sentuh ibu jari kaki yang diluruskan. Tukar kaki dan ulang. Jangan bimbang jika tidak dapat menyentuh ibu jari kaki; bengkokkan badan sejauh yang boleh dan pastikan anda tidak berasa sakit ketika melakukannya.

Otot betis

Berdiri kira-kira 0.75 meter (2 kaki) di hadapan dinding. Alihkan sebelah kaki ke belakang dan bawa badan rapat ke dinding hingga anda merasakan regangan pada bahagian belakang betis. Regangan ini perlu dilakukan dengan kaki yang di belakang berada dalam keadaan lurus dan kemudiannya, dibengkokkan. Tukar kaki dan ulang.


Pergerakan plantar fleksi

o Pergerakan ini melibatkan tulang di bahagian kaki dan menggunakan sendi melunsur iaitu di bahagian tarsusPergerakan dorsi fleksi
o pergerakan ini merupakan pergerakan yang berlawanan dengan pergerakan plantar fleksi
o bahagian tulang dan sendi yang terlibat adalah sama dengan pergerakan plantar fleksi
Pergerakan Inversi
o Tulang yang terlibat dalam pergerakan ini ialah tulang pada bahagian kaki termasuk tarsus, metatarsus dan phalanges
o Pergerakan ini melibatkan sendi di bahagian ankle
Pergerakan eversi
o Pergerakan ini merupakan pergerakan yang berlawanan dengan pergerakan inverse
o Tulang dan sendi yang terlibat adalah sama denga pergerakan invrsi

Tuesday, February 10, 2009

laporan program pendidikan keselamatan

Photobucket
SIAPA SEBENRNYA MEREKA BERDUA INI.. SAMA2 KITA SAKSIKAN LAPORAN BELIAULAPORAN SETIAUSAHA PROGRAM PENDIDIKAN KESELAMATAN
Kami para pelajar PPISMP PJ1 dan PJ2 berjumlah 42 orang telah menjayakan sebuah Program Pendidikan Keselamatan yang diadakan pada 07 Februari 2009 bertempat di Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Kota Bharu. Kursus ini telah juga telah disertai oleh dua orang pensyarah penasihat yang juga merupakan pensyarah subjek Pendidikan Jasmani Institut Pendidikan Guru Malaysia Kampus Kota Bharu
Kursus ini banyak memberi faedah kepada kami. Ia dapat memberi pengalaman yang tidak boleh dijual beli. Kami telah mendapat gambaran bagaimana untuk memberi kefahaman lebih mendalam tentang aspek-aspek keselamtan dan kepentingannya dalam pengurusan dan terhadap individu yang terlibat. Pengalaman ini dapat dipraktikkan ketika kami menjadi seorang guru kelak dan ditugaskan untuk menjadi guru pembimbing aktiviti perkhemahan dan sebagainya.
Sebelum dapat menjayakan kursus ini, pelbagai perkara perlu diambil kira, seperti matlamat yang ingin dicapai, organisasi yang mantap, perancangan yang rapi, dan persiapan yang sempurna. Untuk mencapai semua perkara di atas, kerjasama dan kesepakatan antara semua pihak amatlah perlu. Tanpa mengira perbezaan kelas dan jawatan, semua perlulah bersatu agar program yang dirancang dapat berjalan dengan lancar. Jika ada masalah yang timbul, kaedah musyawarah dan rujukan pada pensyarah yang berpengalaman didapati menjadi penyelesaian yang amat berguna.
Beberapa mesyuarat telah diadakan untuk mencapai kata sepakat dalam menjalankan kursus ini. Kami telah belajar mengenai tatasusila bermesyuarat yang betul, bagaimana jika sesorang itu hendak memberi pendapat dan sebagainya. Juga bagaimana untuk mengawal sesebuah mesyuarat itu daripada menjadi tidak terkawal. Malah disiplin masa juga ditekankan kerana semua ahli perlu sampai pada masa yang telah ditetapkan. Di dalam mesyuarat tersebut juga biro-biro diterangkan tentang bidang tugas agar mereka jelas dengan tugas dan tanggungjawab masing-masing.
Setelah biro-biro bermesyuarat sesama ahli biro tersebut dan mencapai persetujuan, kertas kerja pun mula dihasilkan. Saya telah belajar bagaimana untuk menghasilkan sebuah kertas kerja projek mengikut format yang betul. Jika sebelum ini saya menganggap penghasilan kertas kerja adalah satu perkara yang sukar dan rumit, namun persepsi itu telah bertukar apabila saya terlibat dalam menghasilkan kertas kerja ini. Asalkan semua pihak memberi kerjasama, semua perkara menjadi mudah dan cepat. Apabila keputusan dan kata sepakat telah dicapai, kertas kerja pun mula dihasilkan.
Dalam merancang aktiviti dan memastikan kelancaran persiapan program, kami sentiasa berjumpa dengan para pensyarah Pendidikan Jasmani jika menghadapi masalah atau jalan buntu. Panduan dan bimbingan yang diberikan amat membantu kami dalam merancang program ini.
Ketika di sana, seribu satu faedah telah kami semua perolehi. Antaranya ialah kerjasama dan perpaduan merupakan tunggak kejayaan sesuatu program itu. Bak kata pepatah, ’Bulat air kerana pembetung, bulat manusia kerana muafakat’. kami perlu bersatu-padu dan sentiasa berganding bahu walau dalam apa jua keadaan sekalipun.
Program Pendidikan Keselamatan ini juga telah mengajar kami tentang pengurusan masa yang sepatutnya dimiliki oleh kami bakal pendidik. Masa sentiasa berjalan dan tidak akan menunggu kita, malah kita yang sepatutnya mengejar masa. Sebelum menjalankan kursus ini, kami telah membuat sebuah jadual aktiviti sepanjang kursus. Jadi kami perlu mematuhi jadual tersebut dan memastikan aktiviti dapat dijalankan tepat pada masanya. Kami tidak akan menghadapi masalah sekiranya masing-masing memiliki tahap disiplin yang tinggi.
Selain itu, Program Pendidikan Keselamatan ini banyak mengajar kami erti kesabaran dan ketabahan. Kami belajar bagaimana untuk ‘survive’ dalam keadaan yang serba tidak cukup. Ini merupakan persediaan yang baik, kerana kami mungkin akan ditugaskan di kawasan pedalaman apabila mengajar nanti. Kami telah mendapat pengajaran bahawa walaupun menghadapi cabaran dan masalah yang besar ketika berada dalam arena perguruan nanti, kami tidak boleh mengaku kalah dan berhenti berjuang kerana kami perlu menunaikan amanah yang telah dijanjikan.
Teguran dan peringatan adalah merupakan perkara penting apabila seseorang itu menjadi guru. Ini kerana gurulah yang perlu menegur kesalahan murid-muridnya apabila mereka melakukan kesalahan. Sepanjang kami Program Pendidikan Keselamatan ini, para pensyarah banyak memberikan teguran yang sangat berguna setiap kali kami menamatkan sesebuah aktiviti.pesanan itu akan kami sematkan dalam hati dan dijadikan panduan kelak.
Selain itu, kami juga perlu menyiapkan refleksi tentang kursus ini. Penulisan refleksi adalah penting untuk melihat keberkesanan sesebuah program yang dijalankan terhadap Program Pendidikan Keselamatan ini. Sama ada kursus ini membantu sesorang itu untuk menghadapi arena perguruan atau tidak.
Kesimpulannya, pelbagai perkara yang dilalui sepanjang Program Pendidikan Keselamatan ini diharapkan dapat mematangkan kami dalam menempuh alam perguruan kelak. Pelbagai kemahiran baru dapat dicapai antaranya kemahiran membuat keputusan, kemahiran pengurusan masa, malah bakat kepimpinan juga dapat diasah. Perkara sebegini dapat memberi pengalaman yang tiada nilainya malah dapat dijadikan panduan yang amat berguna pada masa yang akan datang.
Disediakan oleh,

Mohd Nor Izwan Bin Sulaiman
ANTARA AKTIVITI-AKTIVITI YANG DIJALANKAN DI JABATAN BOMBA DAN PENYELAMAT.

PENERANGAN DIBERIKAN OLEH ENCIK AZMAN DARI JABATAN BOMBA DAN PENYELAMAT.

PENGENALAN KEPADA JENTERA BOMBA YANG DIGUNAKAN SEMASA AKTIVITI MENYELAMAT.


AHLI BOMBA DAN MENYELAMAT MENUNJUKKAN PENGGUNAAN POWER CUTER YANG DIGUNAKAN SEMASA AKTIVITI MENYELAMAT MANGSA YANG TERSEPIT DIDALAM KEMALANGAN JALAN RAYA.

PENGUNAAN JENTERA DAN ALATAN UNTUK MEMADAMKAN KEBAKARAN


BEBERAPA ORANG PELAJAR CUBA MENGGUNAKAN ALAT PEMADAM API TERSEBUT.

ALAT BANTUAN PERNAFASAN YANG DIGUNAKAN OLEH AHLI BOMBA KETIKA MEMASUKI KAWASAN KEBAKARAN YANG SUKAR UNTUK MELAKUKAN PERNAFASAN

Photobucket
Photobucket
Photobucket
SEKIAN SAHAJA SAYA MOHD NOR DARI BLOGER.NEWS.COM

akmal kemalangan

Photobucket
mengapa kemalangan ini berlaku kepada akmal di petang hari jumaat tersebut.. Kemalangan tersebut berlaku di highway kl-Bentong yang maner berhampiran dengan Genting Sempah.. Kemal menghala ke raub dari pulangnya dari tempat kerja beliau di kuala lumpur

wah nyamuk aku

Photobucket
telah lama tidak bersiar menaiki nyamuk aku ini..

rase dalam trd sagat neh tapi entah nak kemane entah

Photobucket

AKI SUDAH MENGHANTAR JENTERA KEPUTIHAN AKI INI KE KEDAI CAT UNTUK MENAMPAKKAN SERINYA BEWARNA PUTIH PEARL

Photobucket
ROSAK PULAK KETA AKI NEH HUHU

AKI SUDAH MENGHANTAR JENTERA KEPUTIHAN AKI INI KE KEDAI CAT UNTUK MENAMPAKKAN SERINYA BEWARNA PUTIH PEARL

Photobucket
ROSAK PULAK KETA AKI NEH HUHU

07 FEBRUARI 2009 PROGRAM PENDIDIKAN KESELAMATAN

Photobucket

PROGRAM PENDIDIKAN KESELAMATAN

Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket AKTIVITI INI DIJALANKAN PADA 07 FEBRUARI 2009

PROGRAM PENDIDIKAN KESELAMATAN

Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket AKTIVITI INI DIJALANKAN PADA 07 FEBRUARI 2009