terimalah hambu mu ini Ya Allah Hu Akbar

terimalah hambu mu ini Ya Allah Hu Akbar
aku nak jadi hamba Allah yang bertaqwa kepada Nya

Sunday, January 30, 2011

kek pisang untuk tempahan

cake yang paling mantap buat masa kini.
kalau sekali try tentu mahu lagi.
tempahan boleh dibuat secara kecil-kecilan mahupon besar-besaran no hal punya. InsyaAllah, harga mengikut jenis dan boleh dirunding,
untuk tempahan perkahwinan memang sesuai
Banana Cupcake (s) = RM25 seratus biji
Fruity Cupcake (s) = RM40 seratus biji
Coklat Chips Cup cake (s) = Rm50 seratus biji
Coklat Kukus (s) = Rm25 sratus biji

semua tempahan boleh dibuat melalui telefon atau datang sendiri.
zul= 013 932 6615
laili= 013 969 3603
laili= 017 963 9315

Tuesday, January 18, 2011

tahap-tahap dalam proses kaunseling

7 tahap

 1. menyediakan prasesi
 2. membina hubungan
 3. meneroka dan menganilisis masalah
 4. mengenal pasti punca masalah
 5. mengambil tindakan
 6. susulan
LANGKAH MEMBANTU (prasesi)

ciri2x kaunselor
  1. bijaksana 
  2. mempunyai latihan dan kelulusan
  3. mempunyai keinginan membantu.
  4. mempunyai kemahiran komunikasi berkesan
  5. menggunakan teori kaunseling bersesuaian dengan keadaan diri klien dan situasi
  6. mematuhi etika kaunseling
 1. Harus mempunyai sifat-sifat berikut
 • approachability  --  boleh dibawa berunding
 • openness   -- bersikap terbuka dan berminat mendengar
 • genuineness   --  bersifat jujur dan tidak pura-pura
 • emphathy  --  memahami
TEKNIK2 KEMAHIRAN KAUNSELING
 1. MENDENGAR
 2. MEMBALAS
 3. MEMBERI PERHATIAN
 4. KOMUNIKASI LISAN BUKAN LISAN
 5. REFLEKSI
 6. PARAFRASA
 7. MENYOAL
 8. MERUMUS
 9. KKONFRANTASI
 10. MENGINTERPRETASI

kemahiran mendengar


Monday, January 17, 2011

http://www.slideshare.net/

http://www.slideshare.net/

kesan langsung dalam motivasi sukan


KESAN LANGSUNG MOTIVASI
ü  Kaedah Turut Arahan (comoliance), identity dan pengahyatan (internalization).
ü  Jurulatih merayu dengan harga diri pemain dengan harapan mereka berlatih
ü  Menggunakan kaedah ganjaran interinsik dan denda ‘jika menang kita aka nada jamuan makan’
ü  Perhubungan Jurulatihdenagn atlit
ü  Kaedah penghayatan menggunakan nilai dan kepercayaan atlit sebagai motovasi
KAEDAH LANGSUNG DITENTUKAN APA YANG MENDORONG ATAU SEKUMPULAN ATLET YANG MENDORONG ATAU SEKUMPULAN ATAU APA YANG MENDORONG ATAU SEKUMPULAN ATLET ATAU APA FALSAFAH KEJURULATIHAN SESEORANG.
ü  The Hero-dialah jurulatih, menonjol driri, tidak iktiraf kalah
ü  Ganeral Custer- Ide-ide –berubung, meganti dan berperanan semua ahli, meninjau dan perhatian sama rata
ü  The Tourist-berhubung meganti dan berperanan semua ahli, meninjau,meganti dan berperanan semua ahli, meninjau dan perhatian sama rata.
ü  The Insulter-menyakitkan hati, sarkastik
ü  Shakey- Nervus
ü  The Supporter-menyebelahi pemain dan sokongan yang baik.
ü  The Supporter-menyebelahi pemain dan sokongan yang baik.
ü  The Souter- Berjaya cara melaungkan
ü  The Scientist- banyak kaedah-kaedah baru
ü  The Shrink- bersedia sepenuhnya menentukan pemain, ke tahap optima. Boleh menerima kekalahan

KAEDAH LOKUS KAWALAN
1.       Tanggapan manusia berbeza dari segi tanggapan yang perlu untuk mendapat ganjaran atau denda.
2.       Mereka kerap mengatakan perkara yang berlaku dalam hidup kita bergantung kepada tingkah laku mereka.
3.       Jenis kawalan atlet mempengaruhi kaedah motivasi yang akan
KAEDAH TIDAK LANGSUNG
·         Menggunakan situasi atau alam sekitar dari segi fizikal dan psikologi- untuk menambah motivasi.
·         Contoh-jurulatih menukar tempat latihan untuk meningkatkan motivasi
KAEDAH MEMBERI MOTIVASI
a.       Ransangan dan pujian
a.       Sanggup mencuba
b.      Pujian yang lemah
c.       Lebih agresif dan peningkatan
b.      Pertandingan
a.       Baiki rekod pencapaian dan dorongan pencapaian
c.       Hormat menghormati-apriociate
a.       Wujud hubungan saling menghormati
b.      Pandangan positif hasil kemajuan
c.       Jurulatih ada kuasa atlit perlu diberi peluang
d.      Tindak balas atlit baik mengembirakan
e.      Penghargaan


BAGAIMANA MOTIVASI TINGKATKAN PRESTASI
o   Untuk athlit turun naik prestasi
o   Menurunkan pemain tidak boleh mengarah untuk kejayaan yang dikehendaki- motivasi boleh
o   Perkembangan sukan tahap tinggi memerlukan kejayaan dan pengorbanan
o   Atkinson (1864) motivasi angkubah mendorong kejayaan, Penggunaan teknik motivasi penting
o   Ronger Bannister (1955) – Apabila semangat kepada kejyaan dibangkitkan dan diikuti dengan kemampuan fizikal maka kejayaan dicapai.
 o   Athlit hilang motivasi gagal meraih kejayaan lkemungkinan menarik diri. Pile 1974 Piala Dunia Jerman menarik diri. Piala dunia Maxico 1970 menyertai semula Brazil Berjaya
o   Penglibatan sukan dipengaruhi kebendaan, penghargaan dan minat.
o   Penyertaan sukan peringkat tinggi memerlukan penghargaan, kedudukan social dan ganjaran.
o   Penglibatan dalam sukan menggambarkan motivasi interinsikSTRATEGI MOTIVASI
PEP TALKS
o   Kata-kata yang berkobar
MENIMBUL KETAKUTAN PADA JURULATIH
o   MENYEMAI PERASAAN TAKUT PADA LAWAN DAN MENNGANGGAP JURULATIH SEBAGAI ORANG BERKUASA.
BENCI MARAH
o   Mengamalkan konsep benci dan marah kepada pemain, pasukan lawan untuk bangkitkan semangat.
 •     pemain dilatih seorang yang baik dan berguna
 •     pemain mesti disayangi
 •     pemain dilatih dengan baik
 •     jurulatih mesti mengenal dan memahami pelajar

 • disediakan oleh KETUA JABATAN PENDIDIKAN JASMANI DAN KESIHATAN INSTITUT PERGURUAN KOTA BHARU,KELANTAN.. 
atribusi dalam sukan

 • COX(2007) aryibusi pendekatan motivasi berbentuk kognitif.
 • heider (1994) Manusia berkeinginan menjelaskan apa yang berlaku berdasarkan persepsi mereka perkara tersebut
BIAS DALAM ARTIBUSI
·         MAKLUMAT
·         Salah faham tentang motif dan sebab musabab tingkah laku.
·         PERSEPSI
·         Persepsi semua individu tak sama.
·         MOTIVASI
·         Kadang-kadang sebagai helah diri (defensive distribution)
·         KHIDMAT DIRI
·         Kebolehan dan usaha dilakukan diri sendiri merupakan kecenderungan dalaman untuk kejayaan. Kegagalan merupakan factor luaran, kelemahan pengurusan dan nasib tidak baik.

 • PRINSIP-PRINSIP PENUGUHAN.
  Ø  Proses pengukuhan tingkahlaku yang disebabkan kesan segara selepas berlakunya tingkahlaku tersebut.
  Ø  Tingkahlaku dikukuh proses peneguhan di sebut tingkahlaku operan
  Ø  Tingkahlaku operan bertindak balas persekitaran menghasil kesan


  Ø  PENEGUHAN POSITIF
  Ø  Perlakuan disusuli dengan ransangan positif
  Ø  Mengatakan kekerapan berlakunya tingkahlaku tersebut
  Ø  Tingkahlaku menghasilkan stimulus yang positif dan halinya kekerapan tingkahlaku  akan terus meningkat


  PENEGUHAN NEGATIF 
  1.       SESUATU PERLAKUAN AKAN DISUSULI DENGAN PENGHAPUSAN RANSANGAN YANG NEGATIF AKAN MENINGKATKAN KEKERAPAN BERLAKUNYA TINGKAHLAKU TERSEBUT.
  2.       Tingkahlaku ditingkatkan bagi menghalang ransangan yang negative. Hasilnya kekerapan tingkahlaku akan terus meningkat.

  HUKUMAN DAN DENDAAN
  1.       Bila tingkah laku negative kesan rancangan yang menyakitkan
  2.       Hukuman adalah kesan langsung di terima membuat tingkahlaku lemah.
  3.       Hukuman wujud bentuk positif dan negative
  4.       Premack principle prinsip hukuman positif, seseorang melakukan perkara yg tidak disukai sekiranya melakukan kesalahan
  5.       Prinsip hukuman negative dalam time out dimana seorang melakukan semakkan kesalahan akan dikenakan hukuman satu jangka waktu yang ditetapkan
  6.       Hukuman dan dendaan sebenarnya adalah ransangan yang menyakitkan dan orang tidak suka, tetapi boleh mendatangkan peneguhan yang positif.              
  a.       Penilaian  ransanagn atau ransangan yang tidak menyenangkan dibuat berhati-hati
  b.      Kenalpasti maklumat tingkahlaku bermasalah
  c.       Baru pilih rawatan yang bersesuaian


Saturday, January 15, 2011

carl rogers

Carl Rogers menyatakan bahawa setiap individu itu mempunyai cara belajar yang berbeza dengan individu yang lain. Oleh itu, strategi dan pendekatan dalam proses pengajaran dan pembelajaran hendaklah dirancang dan disusun mengikut kehendak dan perkembangan emosi pelajar itu. Beliau juga menjelaskan bahawa setiap individu mempunyai potensi dan keinginan untuk mencapai kecemerlangan kendiri. Maka, guru hendaklah menjaga kendiri pelajar dan memberi bimbingan supaya potensi mereka dapat diperkembangkan ke tahap optimum.


Teori pembelajaran Carl Rogers menyarankan beberapa ciri yang
utama, antaranya:


i. Kefahaman tingkah laku individu hanya dapat diperolehi melalui komunikasi.
ii. Setiap individu mempunyai kecenderungan dan hasrat sendiri untuk mencapai
kesempurnaan kendiri.
iii. Setiap individu membentuk konsep kendiri yang unik melalui sistem nilai dan
kepercayaan diri yang berbeza dengan individu yang lain.
iv. Tingkah laku yang ditonjolkan oleh individu adalah selaras dengan konsep
kendiri dan kepercayaannya.
v. Pengalaman setiap individu adalah fenomena- logikal, iaitu pengalamannya
hanya dialami dan difahami oleh individu itu sendiri.

ciri pertama teori carl rogers
 1. individu mempunyai pendapat dan pemikiran serta juga mengawal destinasi hidup
 2. beliau juga berpendapat melalui proses kaunseling menggalakkan individu bergerak bebas dan boleh mengarah kendiri ke arah yang positif.
Roger’s theory is a clinical one, based on years of experience dealing with his clients.  He has this in common with Freud, for example.  Also in common with Freud is that his is a particularly rich and mature theory -- well thought-out and logically tight, with broad application.
Not in common with Freud, however, is the fact that Rogers sees people as basically good or healthy -- or at very least, not bad or ill.  In other words, he sees mental health as the normal progression of life, and he sees mental illness, criminality, and other human problems, as distortions of that natural tendency.  Also not in common with Freud is the fact that Rogers’ theory is a relatively simple one.
Also not in common with Freud is that Rogers’ theory is particularly simple -- elegant even!  The entire theory is built on a single “force of life” he calls the actualizing tendency.  It can be defined as the built-in motivation present in every life-form to develop its potentials to the fullest extent possible.  We’re not just talking about survival:  Rogers believes that all creatures strive to make the very best of their existence.  If they fail to do so, it is not for a lack of desire.
Rogers captures with this single great need or motive all the other motives that other theorists talk about.  He asks us, why do we want air and water and food?  Why do we seek safety, love, and a sense of competence?  Why, indeed, do we seek to discover new medicines, invent new power sources, or create new works of art?  Because, he answers, it is in our nature as living things to do the very best we can!
Keep in mind that, unlike Maslow’s use of the term, Rogers applies it to all living creatures.  Some of his earliest examples, in fact, include seaweed and mushrooms!  Think about it:  Doesn’t it sometimes amaze you the way weeds will grow through the sidewalk, or saplings crack boulders, or animals survive desert conditions or the frozen north?
He also applied the idea to ecosystems, saying that an ecosystem such as a forest, with all its complexity, has a much greater actualization potential than a simple ecosystem such as a corn field.  If one bug were to become extinct in a forest, there are likely to be other creatures that will adapt to fill the gap;  On the other hand, one bout of “corn blight” or some such disaster, and you have a dust bowl.  The same for us as individuals:  If we live as we should, we will become increasingly complex, like the forest, and thereby remain flexible in the face of life’s little -- and big -- disasters.
People, however, in the course of actualizing their potentials, created society and culture.  In and of itself, that’s not a problem:  We are a social creature, it is our nature.  But when we created culture, it developed a life of its own.  Rather than remaining close to other aspects of our natures, culture can become a force in its own right.  And even if, in the long run, a culture that interferes with our actualization dies out, we, in all likelihood, will die with it.
Don’t misunderstand:  Culture and society are not intrinsically evil!  It’s more along the lines of the birds of paradise found in Papua-New Guinea.  The colorful and dramatic plumage of the males apparently distract predators from females and the young.  Natural selection has led these birds towards more and more elaborate tail feathers, until in some species the male can no longer get off the ground.  At that point, being colorful doesn’t do the male -- or the species -- much good!  In the same way, our elaborate societies, complex cultures, incredible technologies, for all that they have helped us to survive and prosper, may at the same time serve to harm us, and possibly even destroy us.
Details
Rogers tells us that organisms know what is good for them.  Evolution has provided us with the senses, the tastes, the discriminations we need:  When we hunger, we find food -- not just any food, but food that tastes good.  Food that tastes bad is likely to be spoiled, rotten, unhealthy. That what good and bad tastes are -- our evolutionary lessons made clear!  This is called organismic valuing.
Among the many things that we instinctively value is positive regard, Rogers umbrella term for things like love, affection, attention, nurturance, and so on.  It is clear that babies need love and attention. In fact, it may well be that they die without it.  They certainly fail to thrive -- i.e. become all they can be.
Another thing -- perhaps peculiarly human -- that we value is positive self-regard, that is, self-esteem, self-worth, a positive self-image.  We achieve this positive self-regard by experiencing the positive regard others show us over our years of growing up.  Without this self-regard, we feel small and helpless, and again we fail to become all that we can be!
Like Maslow, Rogers believes that, if left to their own devices, animals will tend to eat and drink things that are good for them, and consume them in balanced proportions.  Babies, too, seem to want and like what they need.  Somewhere along the line, however, we have created an environment for ourselves that is significantly different from the one in which we evolved.  In this new environment are such things as refined sugar, flour, butter, chocolate, and so on, that our ancestors in Africa never knew.  These things have flavors that appeal to our organismic valuing -- yet do not serve our actualization well.  Over millions of years, we may evolve to find brocolli more satisfying than cheesecake -- but by then, it’ll be way too late for you and me.
Our society also leads us astray with conditions of worth.  As we grow up, our parents, teachers, peers, the media, and others, only give us what we need when we show we are “worthy,” rather than just because we need it. We get a drink when we finish our class, we get something sweet when we finish our vegetables, and most importantly, we get love and affection if and only if we “behave!”
Getting positive regard on “on condition” Rogers calls conditional positive regard.  Because we do indeed need positive regard, these conditions are very powerful, and we bend ourselves into a shape determined, not by our organismic valuing or our actualizing tendency, but by a society that may or may not truly have our best interests at heart.  A “good little boy or girl” may not be a healthy or happy boy or girl!..

PANDANGAN TINGKAH LAKU SCARA PERSEPSI.

 • ini merujuk cara individu bertingkah laku dan menyesuaikan diri dengan situasi adalah konsisten dengan caraindividu mempersepsi dirinya dengan situasi dipersekitaran.
 • fokus kpd penekanan kecenderungan kesempurnaan individu ke arah perkembangan dan kematangan fizikal, keperluan untuk membina perhubungan.
 • Rogers juga mengabaikan aspek – aspek tidak sadar dalam tingkah laku manusia karena ia lebih melihat pada pengalaman masa sekarang dan masa depan, bukannya pada masa lampau yang biasanya penuh dengan pengalaman traumatik yang menyebabkan seseorang mengalami suatu penyakit psikologis.

 1. Teori Belajar Humanistik

 Pengertian humanistik yang beragam membuat batasan-batasan aplikasinya dalam dunia pendidikan mengundang berbagai macam arti pula. Sehingga perlu adanya satu pengertian yang disepakati mengenai kata humanistik dala pendidikan. Dalam artikel “What is Humanistik Education?”, Krischenbaum menyatakan bahwa sekolah, kelas, atau guru dapat dikatakan bersifat humanistik dalam beberapa kriteria. Hal ini menunjukkan bahwa ada beberapa tipe pendekatan humanistik dalam pendidikan. Ide mengenai pendekatan-pendekatan ini terangkum dalam psikologi humanistik.
 • bila boleh berdikari manusia tidak perlu dikawal oleh orang lain .
 • membantu klien mencapai matlamat yang ingin dicapai.
EMPATI
 • kemampuan kaunselor memahami perasaan klien 
 • dapat refleksi perasaan klien
MATLAMAT
  • menyediakan keadaan yang membenarkan
  • menolong klien menjadi matang
  • menjadi teraaputik(kondusif, selamat, tidak terancam)
  • klien bertingkahlaku yang lebih sosial dan matang
 • KEMAHIRAN TEKNIK KHUSUS.
   • perhubungan antara kaunselor dan klien paling penting.
   • ciri teori penglibatan yang aktif.
   • klien perlu bercakap.
   • berlaku dalam keadaan mesra.
 • aplikasi teori
  • banyak diaplikasikan dalam latihan,
  • contoh kebimbingan 
  • alkoholik
  • kesukaran intrapersonal
  • murung
  • kecelaruan personaliti
 • LIMITASI
   • tiada panduan bagaimana mewujudkan hubungan dengan klien untuk membawa impak perubahan/ tiada teknik khusus,
   • kejayaan bergantung kepada ciri2x klien yang cerdas, bermotivasi untuk dan terhad kpd klien

real self, diri yang sebenar, ideal self, pandangan teori terhadap sifat manusia

melihat manusia berkecenderungan mencari kecenderungan diri, untuk menadikan diri semakin maju dan sentiasa maju,

 1. manusia sentiasa berusaha memperbaiki diri.
 2. Individu itu makhluk hidup dan boleh berdikari
 3. individu itu organism
 4. kecenderungan ke arah kesempurnaan diri
 5. real self 
 6. rancangan tingkah laku

kaunselor

membantu kaunselor membuat penrancangan sesuatu strategi.
memberi pemahaman tentang tingkah laku manusia
mencadang satu teknik kaunseling
mengenalpasti matlamat yang aakan dicapai oleh klien..
mengenal pasti matlamat yang dicapai, mengenal pasti samada matlamat tercapai atau tidak.


TEORI HUMANISTIK,

 1. teori humanistik/ teori pemusatan perseorangan/ person centered therapy (pct)
 2. teori ini dipelopori oleh carl rogers, 1902-1987..
 3. teori ini dikenali pemusatan insan.

Carl Rogers


The person-centered approach, his own unique approach to understanding personality and human relationships, found wide application in various domains such as psychotherapy and counseling (client-centered therapy), education (student-centered learning), organizations, and other group settings. For his professional work he was bestowed the Award for Distinguished Professional Contributions to Psychology by the APA in 1972. Towards the end of his life Carl Rogers was nominated for the Nobel Peace Prize for his work with national intergroup conflict in South Africa and Northern Ireland.[1] In an empirical study by Haggbloom et al. (2002) using six criteria such as citations and recognition, Rogers was found to be the sixth most eminent psychologist of the 20th century and second, among clinicians, only to Sigmund Freud.[2]