terimalah hambu mu ini Ya Allah Hu Akbar

terimalah hambu mu ini Ya Allah Hu Akbar
aku nak jadi hamba Allah yang bertaqwa kepada Nya

Wednesday, June 26, 2013

rph pj tahun 5

Tajuk                                                   :       Nombor dan Operasi
Masa                                                   :       60 minit
Standard Pembelajaran                    :       6.1 Mengenal Pasti Konsep
                                                                     Perpuluhan
Objektif Pembelajaran:
Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat:
a)    Menamakan pecahan perseratus. (B2D4E1)
b)    Menukar pecahan perseratus kepada perpuluhan. (B3D5E1)
c)    Menyebut sifar perpuluhan sifar satu hinggga sifar perpuluhan sembilan sembilan apabila disebut, dan mengikut lorekan pada gambarajah. (B2D4E2)
d)    Melorek gambarajah mengikut perpuluhan yang diberi. (B3D5E2)KDI:   Membuat simulasi, membuat pemerhatian analisi, idea, kenalpasti, masalah dan menyelesaikannya, praktikkan proses kreatif.

EMK:

1.KREATIVITI DAN INOVASI:
Menghasilkan idea melalui pemerhatian, dan menyatakan idea secara lisan.

2.SIKAP KEUSAHAWANAN:
Berani membuat keputusan

NILAI MURNI
Bekerjasama dalam kumpulan

BBB:
Petak Seratus,Kad Nombor, buku teks,gambarajah.


Refleksi :

No comments: