terimalah hambu mu ini Ya Allah Hu Akbar

terimalah hambu mu ini Ya Allah Hu Akbar
aku nak jadi hamba Allah yang bertaqwa kepada Nya

Saturday, March 30, 2013

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PENDIDIKAN KESIHATAN


RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PENDIDIKAN KESIHATAN
                                                                 TAHUN 3
Kelas
Tahun 3 Musytari


Tajuk

Penyalahgunaan Bahan

Masa
8.30 pagi -9.00 pagi

Standard Kandungan


Standard  Pembelajaran
1.4.
 Mengetahui jenis dan kesan penyalahgunaan bahan serta berkemahiran menangani situasi berisiko terhadap diri, keluarga dan masyarakat.

1..4.3
Menyatakan kesan merokok terhadap kesihatan dan persekitaran.
Objektif Pembelajaran
Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat:

Menyatakan kesan merokok  terhadap kesihatan

Aktiviti

1.  Guru menayangkan video ‘Iklan TV3’
2.  Guru bersoal jawab tentang kesan merokok 
      terhadap kesihatan .
3.  Guru menunjukkan gambar kesan merokok 
      terhadap kesihatan .
4. Murid dibahagi kepada dua kumpulan
5.  Murid diminta untuk melengkapkan peta minda
     berkaitan kesan merokok terhadap kesihatan.
6.  Perbentangan hasil kerja murid
7.  Murid berkata tidak kepada ROKOK.

EMK
TMK                   :  Video dan gambar
Keusahawanan:  Bertanggungjawab terhadap  
                              keputusan

Bahan Bantu Belajar
Komputer, Slide, video, kertas mahjung

Refleksi
12  daripada 14 orang murid telah mencapai  objektif pengajaran dan pembelajaran.
2 orang murid  yang belum menguasai akan diberi bimbingan secara individu oleh guru.

No comments: