terimalah hambu mu ini Ya Allah Hu Akbar

terimalah hambu mu ini Ya Allah Hu Akbar
aku nak jadi hamba Allah yang bertaqwa kepada Nya

Sunday, June 28, 2009

Berikut merupakan senarai buku yang telah kami hasilkan sehingga kini. Kebanyakan buku telah diterbitkan oleh Venton Publishing (M) Sdn. Bhd. Selain dari itu, terdapat juga buku yang diterbitkan oleh syarikat penerbitan lain seprti PTS Publications & Distributors dan sebagainya.

Klik pada tajuk buku untuk mendapatkan maklumat lebih lanjut.Sistem Komputer & Aplikasinya
Pengenalan kepada Multimedia
Pembangunan Perisian Multimedia : Satu Pendekatan Sistematik
Multimedia dalam Pendidikan
Multimedia: Konsep dan Praktis (BARU)
Animasi: Dari Helaian Kertas ke Skrin Digital (BARU)
Teknologi dan Rekabentuk Grafik Digital (BARU)
Teknologi Audio Digital: Teori dan Praktis (BARU)
Teknologi Video Digital: Teori dan Praktis (BARU)
Grafik Digital : Asas Penggunaan Adobe Photoshop 6 (Siri 1)
Menguasai Dunia Grafik Berkomputer : Adobe Photoshop 6 (Siri 2)
Macromedia Flash 5:Konsep & Asas Penggunaan (Siri 1)
Macromedia Flash 5:Grafik dan Animasi Digital (Siri 2)
Macromedia Flash 5:Interaktiviti Menggunakan ActionScript (Siri 3)
Macromedia Authorware Attain 5 : Pengenalan (Siri 1)
Macromedia Authorware Attain 5 : Fungsi & Pembolehubah Dalaman (Siri 2)
Macromedia Authorware 6:Asas Pembangunan Aplikasi Multimedia Interaktif (Siri 1)
Macromedia Authorware 6:Pengenalan kepada Fungsi & Pembolehubah (Siri 2)
Macromedia Authorware 6:Projek Interaktif Aras Tinggi (Siri 3)
Macromedia Dreamweaver MX : Asas Pembangunan Halaman Web (Siri 1)
Macromedia Dreamweaver MX : Pembangunan Web Dinamik & Interaktif (Siri 2)
Adobe Photoshop 7 : Konsep dan Asas Penggunaan (Siri 1)
Adobe Photoshop 7 : Fotografi Digital, Web dan Multimedia (Siri 2)
Visual Basic .NET : Pengenalan kepada Bahasa Pengaturcaraan
Multimedia Menerusi Macromedia Flash MX 2004
Menguasai Perisian Pemproses Perkataan : Microsoft Word XP
Menguasai Perisian Hamparan Elektronik : Microsoft Excel XP
Menguasai Perisian Persembahan Elektronik : Microsoft Power Point XP
Menguasai Perisian Pangkalan Data : Microsoft Access XP (Siri 1)
Menguasai Perisian Pangkalan Data: Microsoft Access (Siri 2)
Menguasai Perisian Pembangunan Halaman Web : Microsoft Front Page XP
Microsoft Office XP : Word, Excel, Access & Power Point
nt Page XPPengenalan Kepada Analisis Data Berkomputer : SPSS 10.0 for Windows:
Analisis Data Berkomputer : SPSS 11.5

Biodata
Ulasan
Pendapat
Tutorial/Nota
Download
Soalan Lazim


Hakcipta ©2004 Jamalludin Harun & Zaidatun Tasir (UTM)

Berikut merupakan senarai buku yang telah kami hasilkan sehingga kini. Kebanyakan buku telah diterbitkan oleh Venton Publishing (M) Sdn. Bhd. Selain dari itu, terdapat juga buku yang diterbitkan oleh syarikat penerbitan lain seprti PTS Publications & Distributors dan sebagainya.

Klik pada tajuk buku untuk mendapatkan maklumat lebih lanjut.Sistem Komputer & Aplikasinya
Pengenalan kepada Multimedia
Pembangunan Perisian Multimedia : Satu Pendekatan Sistematik
Multimedia dalam Pendidikan
Multimedia: Konsep dan Praktis (BARU)
Animasi: Dari Helaian Kertas ke Skrin Digital (BARU)
Teknologi dan Rekabentuk Grafik Digital (BARU)
Teknologi Audio Digital: Teori dan Praktis (BARU)
Teknologi Video Digital: Teori dan Praktis (BARU)
Grafik Digital : Asas Penggunaan Adobe Photoshop 6 (Siri 1)
Menguasai Dunia Grafik Berkomputer : Adobe Photoshop 6 (Siri 2)
Macromedia Flash 5:Konsep & Asas Penggunaan (Siri 1)
Macromedia Flash 5:Grafik dan Animasi Digital (Siri 2)
Macromedia Flash 5:Interaktiviti Menggunakan ActionScript (Siri 3)
Macromedia Authorware Attain 5 : Pengenalan (Siri 1)
Macromedia Authorware Attain 5 : Fungsi & Pembolehubah Dalaman (Siri 2)
Macromedia Authorware 6:Asas Pembangunan Aplikasi Multimedia Interaktif (Siri 1)
Macromedia Authorware 6:Pengenalan kepada Fungsi & Pembolehubah (Siri 2)
Macromedia Authorware 6:Projek Interaktif Aras Tinggi (Siri 3)
Macromedia Dreamweaver MX : Asas Pembangunan Halaman Web (Siri 1)
Macromedia Dreamweaver MX : Pembangunan Web Dinamik & Interaktif (Siri 2)
Adobe Photoshop 7 : Konsep dan Asas Penggunaan (Siri 1)
Adobe Photoshop 7 : Fotografi Digital, Web dan Multimedia (Siri 2)
Visual Basic .NET : Pengenalan kepada Bahasa Pengaturcaraan
Multimedia Menerusi Macromedia Flash MX 2004
Menguasai Perisian Pemproses Perkataan : Microsoft Word XP
Menguasai Perisian Hamparan Elektronik : Microsoft Excel XP
Menguasai Perisian Persembahan Elektronik : Microsoft Power Point XP
Menguasai Perisian Pangkalan Data : Microsoft Access XP (Siri 1)
Menguasai Perisian Pangkalan Data: Microsoft Access (Siri 2)
Menguasai Perisian Pembangunan Halaman Web : Microsoft Front Page XP
Microsoft Office XP : Word, Excel, Access & Power Point
nt Page XPPengenalan Kepada Analisis Data Berkomputer : SPSS 10.0 for Windows:
Analisis Data Berkomputer : SPSS 11.5

Biodata
Ulasan
Pendapat
Tutorial/Nota
Download
Soalan Lazim


Hakcipta ©2004 Jamalludin Harun & Zaidatun Tasir (UTM)


Berikut merupakan senarai buku yang telah kami hasilkan sehingga kini. Kebanyakan buku telah diterbitkan oleh Venton Publishing (M) Sdn. Bhd. Selain dari itu, terdapat juga buku yang diterbitkan oleh syarikat penerbitan lain seprti PTS Publications & Distributors dan sebagainya.

Klik pada tajuk buku untuk mendapatkan maklumat lebih lanjut.Sistem Komputer & Aplikasinya
Pengenalan kepada Multimedia
Pembangunan Perisian Multimedia : Satu Pendekatan Sistematik
Multimedia dalam Pendidikan
Multimedia: Konsep dan Praktis (BARU)
Animasi: Dari Helaian Kertas ke Skrin Digital (BARU)
Teknologi dan Rekabentuk Grafik Digital (BARU)
Teknologi Audio Digital: Teori dan Praktis (BARU)
Teknologi Video Digital: Teori dan Praktis (BARU)
Grafik Digital : Asas Penggunaan Adobe Photoshop 6 (Siri 1)
Menguasai Dunia Grafik Berkomputer : Adobe Photoshop 6 (Siri 2)
Macromedia Flash 5:Konsep & Asas Penggunaan (Siri 1)
Macromedia Flash 5:Grafik dan Animasi Digital (Siri 2)
Macromedia Flash 5:Interaktiviti Menggunakan ActionScript (Siri 3)
Macromedia Authorware Attain 5 : Pengenalan (Siri 1)
Macromedia Authorware Attain 5 : Fungsi & Pembolehubah Dalaman (Siri 2)
Macromedia Authorware 6:Asas Pembangunan Aplikasi Multimedia Interaktif (Siri 1)
Macromedia Authorware 6:Pengenalan kepada Fungsi & Pembolehubah (Siri 2)
Macromedia Authorware 6:Projek Interaktif Aras Tinggi (Siri 3)
Macromedia Dreamweaver MX : Asas Pembangunan Halaman Web (Siri 1)
Macromedia Dreamweaver MX : Pembangunan Web Dinamik & Interaktif (Siri 2)
Adobe Photoshop 7 : Konsep dan Asas Penggunaan (Siri 1)
Adobe Photoshop 7 : Fotografi Digital, Web dan Multimedia (Siri 2)
Visual Basic .NET : Pengenalan kepada Bahasa Pengaturcaraan
Multimedia Menerusi Macromedia Flash MX 2004
Menguasai Perisian Pemproses Perkataan : Microsoft Word XP
Menguasai Perisian Hamparan Elektronik : Microsoft Excel XP
Menguasai Perisian Persembahan Elektronik : Microsoft Power Point XP
Menguasai Perisian Pangkalan Data : Microsoft Access XP (Siri 1)
Menguasai Perisian Pangkalan Data: Microsoft Access (Siri 2)
Menguasai Perisian Pembangunan Halaman Web : Microsoft Front Page XP
Microsoft Office XP : Word, Excel, Access & Power Point
nt Page XPPengenalan Kepada Analisis Data Berkomputer : SPSS 10.0 for Windows:
Analisis Data Berkomputer : SPSS 11.5

Biodata
Ulasan
Pendapat
Tutorial/Nota
Download
Soalan Lazim


Hakcipta ©2004 Jamalludin Harun & Zaidatun Tasir (UTM)

No comments: