terimalah hambu mu ini Ya Allah Hu Akbar

terimalah hambu mu ini Ya Allah Hu Akbar
aku nak jadi hamba Allah yang bertaqwa kepada Nya

Monday, October 20, 2008

tambahan untuk mab

MAB TOPIK YANG PERLU DIBERI PENEKANAN
1. (A) Unsure-unsur yg terdapat dalam bilik darjar
2. –suasanan kondusif
3. –saling menghormati antara murid
4. Nada suara yang sesuai
5. Hubungan interpersonal.

(b) main
• Penting untuk perkembangan potensi kanak-kanak.
• Usaha yang tinngi
• Tujuan-tujuan bermain.
• Jenis-jenis permainan.
• Tahap tinggi dalam aktiviti social dapat memupuk komunikasi dan interaksi social
Ciri main dan kompenan main.

© formal dan bukan formal.
-perbezaan

(d) apabila kita mula2x pengajaran
-ikut tahap kecergasan
-guna muzik

(e)teori behaviorisme
-hirarki Garne
-fasa penekanan murid bentindakbalas terhadap pengatahuan yang dipelajari
(f) teori pembelajaran
-murid belajar dulu proses pemodelan tiru.
(g) teori humanistic meningkat kreativiti mereka
-timbul perasaan tak bertanggung jawab murid.

-baca sajak , fahami maksud sajak
-peneguhan teori pelaziman( operan)
-teori pembelajaran MAsteri
-beri soal silidik, untuk dapatkan jawapan daripada 1 perkara /soalan
> teori pembelajaran masteri
-beri soal selidik, untuk dapatkan jawapan daripada 1 perkara/ soalan
> Teori pembelajaran Ekspositori
-murid terlibat secara aktif dalam p&p
>teori Kecergasan Pelbagai Howard Gagner
> bagaimana guru nak berikan motivasi kepada pelajar
-personaliti lebih unggul.
-beri peneguhan terus kepada murid yang melakukan tingkah laku yang kita nak.
-beri hukuman terus kepada murid yang melakukan kesalahan.

>2 kompenan alam belajar
-fizikal
-ritual
-psikososial

>guru perlu kira aspek perbezaan individu & keceergasan pelbagai
- terangkan 2 aspek perbezaan individu
-beri cara-cara guru menangani perbezaan individu.
> hierki Maslow
-terangkan
-bagaimana guru boleh penuhi keperluan murid ikut hirearki Maslow.
1. huraikan 3 cara pandangan skinner, Watson, pavlow.
-bincangkan penggunaan teori pembelajaran Sosial dalam P&P.
2. model pembelajaran – 3 cara penggunaan kaedah ekspostori.
3. bagaimanakah teori pemusatan murid dapat digunakan.
4. cara perlu elak stress
-strategi penggunaan bilik darjah untuk mewujudkan suasana yang kondusif,
-2 cara untuk tingkatkan kerjasama pelajar.

No comments: