terimalah hambu mu ini Ya Allah Hu Akbar

terimalah hambu mu ini Ya Allah Hu Akbar
aku nak jadi hamba Allah yang bertaqwa kepada Nya

Saturday, October 18, 2008

Murid alam belajar tajuk penting yang masuk exam

MAB TOPIK YANG PERLU DIBERI PENEKANAN
1. (A) Unsure-unsur yg terdapat dalam bilik darjar
2. –suasanan kondusif
3. –saling menghormati antara murid
4. Nada suara yang sesuai
5. Hubungan interpersonal.

(b) main
• Penting untuk perkembangan potensi kanak-kanak.
• Usaha yang tinngi
• Tujuan-tujuan bermain.
• Jenis-jenis permainan.
• Tahap tinggi dalam aktiviti social dapat memupuk komunikasi dan interaksi social
Ciri main dan kompenan main.

© formal dan bukan formal.
-perbezaan

(d) apabila kita mula2x pengajaran
-ikut tahap kecergasan
-guna muzik

(e)teori behaviorisme
-hirarki Garne
-fasa penekanan murid bentindakbalas terhadap pengatahuan yang dipelajari
(f) teori pembelajaran
-murid belajar dulu proses pemodelan tiru.
(g) teori humanistic meningkat kreativiti mereka
-timbul perasaan tak bertanggung jawab murid.

-baca sajak , fahami maksud sajak
-peneguhan teori pelaziman( operan0
-teori pembelajaran MAsteri
-beri soal silidik, untuk dapatkan jawapan daripada 1 perkara /soalan
Photobucket

No comments: