terimalah hambu mu ini Ya Allah Hu Akbar

terimalah hambu mu ini Ya Allah Hu Akbar
aku nak jadi hamba Allah yang bertaqwa kepada Nya

Monday, August 10, 2009

amalan sains dalam pendidikan kesihatan

Asas sains dalam pendidikan kesihatan
1. Aspek biologi
Nixon & Jewett, 1980
Biologi ini didefinisikan sebagai sains yang mengkaji tentang jirim
Secara biologinya manusia memerlukan cahaya matahari
1. Cahaya matahari
2. Udara yang bersihPhotobucket
3. Pemakanan yang seimbang
4. Keselamatan
5. Tahap kesihatan yang baik
Manusia memerlukan tahap lesihatan perkembangan fizikal,mental dan social yang baik
Tahap kesihatan keperluan asas
Gaya hidup sihat
2. Aspek sosiologi sosiologi adalah kajian tentang kumpulan social manusia yang meliputi:
a) Keluarga
b) Agama
c) Organisasi
d) Populasi
e) Pendidikan
f) Ekonomi
g) Status kumpulan minority
Dalam pendidikan kesihatan sosiologi berperanan untuk mengkaji
1) Peranan yang dimainkan oleh PK di dalam masyarakat
2) Kecenderungan PK terhadap kelas-kelas social.
3) Nilai dan tingkah laku yang diperteguhkan melalui PK.
4) Perkaitan antara PK dengan pencapaian akademik
5) Sosialisasi melalui PK.Photobucket
6) Peningkatan mobility social melalui PK
7) Perkaitan amalan dan gaya hidup sihat terhadap budaya dan ekonomi masyarakat.
8) Perkembangan social melalui PK.


Aspek fisiologi sains dan tinglkah laku yang mengkaji tingkah laku manusia. Tumpuan utamanya mengkaji:
a) Proses organiuk yang mengawal aktivitii manusia dan haiwan
b) Pola pertumbuhan dan perkembangan manusia
c) Cara manusia merasai persekitaran dalaman dan luaran melalui sistem saraf
d) Cara manusia belajar, berfikir dan menyelesaikan masalah.

TUMPUAN UTAMANYA MENGKAJI
e) Tindak balas motivasi dan emosi manusia
f) Perkembangan dan perbezaan individu
g) Cara manusia menangani stress, konflik dan kekecewaan
h) Cara manusia berhubung sesame mereka dalam kumpulan


INDIVIDU YANG SECARA PSIKOLOGINYA SIHAT ADALAH INDIVIDU YANG:
a) Merasa senang terhadap dirinya
b) Merasa selesa terhadap orang lain
c) Berupaya menangani kehendak dan cabaran hidup
d) Mengawal ketegangan dan kebimbangan
e) Mengawal kebencian dan rasa bersalah.
f) Mengekalkan penampilan yang mengembiraklan
g) Memperkayakan kehidupan orang lain
h) Menghargai kepelbagainan
i) Menghargai persekitaran semula jadi

Photobucket

No comments: