terimalah hambu mu ini Ya Allah Hu Akbar

terimalah hambu mu ini Ya Allah Hu Akbar
aku nak jadi hamba Allah yang bertaqwa kepada Nya

Monday, October 12, 2009

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PENDIDIKAN JASMANI

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PENDIDIKAN JASMANI

Sekolah : Sek. Keb.
Mata Pelajaran : Pendidikan Jasmani
Tunjang : Kebersihan dan keselamatan persekitaran
Tajuk : Penyakit berjangkit
Tarikh : 23 Ogos 2009
Masa : 7.45 pagi – 8.45 pagi
Tahun : 5 Cerdas
Umur : 11 tahun
Bilangan Murid : 20 orang, 14 lelaki dan 6 perempuan

Objektif : Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid-murid dapat :

Kognitif : Menyatakan jenis penyakit berjangkit mengikut cara jangkitan.
Afektif : Memupuk sifat suka menolong orang lain dan menjaga kebersihan diri dan persekitaran.
Sosial : Dapat melatih murid-murid dari segi kepimpinan, kerjasama, toleransi dan nilai-nilai murni dalam diri mereka.

Pengalaman sedia ada : Murid-murid pernah melihat atau mengalami penyakit berjangkit.
.
Penerapan nilai : Kerjasama, bersyukur terhadap kesihatan dan mengamalkan gaya hidup sihat.

Penggabungjalinan : Seni Visual, Muzik dan Pergerakan

Bahan Bantu Mengajar : Poster
Risalah
Lembaran kerja

Tempat : Kelas 5 Cerdas
Bahagian/ masa Aktiviti Pengelolaan Butiran Mengajar Catatan

Set induksi
(5 minit)
Perkembangan
Langkah 1
( 15 minit )

Perkembangan
Langkah 2
( 20 minit )


Perkembangan
Langkah 3
( 10 minit )


Penutup
(10 minit)

Perbincangan dan penerangan oleh guruPermainan “Penyakit Berjangkit”


Melukis posterLembaran kerjaRumusan dan nyanyian
Murid berbincang dengan guru tentang penyakit berjangkit berkaitan dengan lakonan :
• Ciri
• Jenis1. Murid berada dalam bentuk ladam kuda.

Guru membekalkan beberapa poster dan risalah berkaitan dengan jenis penyakit dan agen penyebar
Guru mengedar lembaran kerja dan murid dikehendaki melakukannya secara berpasangan.

Perbincangan, rumusan dan nyanyian.
Soalan :
• Nyatakan ciri-ciri penyakit berjangkit
• Bagaimanakah ia berjangkit?
• Nyatakan penyakit berjangkit yang murid tahu
• Bagaimana untuk mengelak daripada dijangkiti penyakit berjangkit?


1. Guru akan menerangkan cara bermain.
2. Seorang murid melakonkan gaya dijangkiti penyakit.
3. Murid yang berpenyakit bergerak dan menyentuh murid yang lain.
4. Murid lain meniru dan seterusnya bergerak untuk berubat di kawasan yang ditetapkan dan melakonkan penyakit yang lain.

1. Murid dibahagikan kepada 4 kumpulan.
2. Setiap kumpulan dibekalkan dengan poster dan risalah.
3. Murid dikehendaki melukis sebuah poster berkaitan jenis penyakit dan agen penyebar.
4. Setelah selesai, guru mengucapkan terima kasih atas usaha murid.


1. Murid memadankan jenis penyakit dengan agen penyebar penyakit.
2. Sesi perbincangan.


1. Guru dan murid berbincang dan membuat rumusan bagaimana mahu mencegah daripada dijangkiti penyakit berjangkit.
2. Murid menyanyi lagu “Penyakit Berjangkit” dan membuat gerakan mengikut kreativiti sendiri.
3. Murid dikehendaki membuat folio tentang penyakit berjangkit.
-Teori Kecerdasan Pelbagai : -Interpersonal
-Kinestetik
- Visual spatial
( ruang )
- verbal linguisticTeori Kecerdasan Pelbagai :
-Interpersonal
-verbal- linguistic
-IntrapersonalSeni Visual
Teori Kecerdasan Pelbagai :
-Interpersonal
-verbal- linguistic

Teori Kecerdasan Pelbagai :
-Interpersonal
-Intrapersonal
-verbal- linguistic
Teori Kecerdasan Pelbagai :
-Interpersonal
-Intrapersonal
-Visual-ruang
-Muzik
Refleksi Guru Pelatih :

Komen Pensyarah/Penyelia :

No comments: