terimalah hambu mu ini Ya Allah Hu Akbar

terimalah hambu mu ini Ya Allah Hu Akbar
aku nak jadi hamba Allah yang bertaqwa kepada Nya

Monday, October 12, 2009

belajar cara belajar

7. Keinginan untuk pencapaian kreatif.

Kanak-kanak gemar mengalami perkara baru melalui aktiviti kreatif. Contohnya, menghasilkan atau melukis gambar kereta masa hadapan yang sangat canggih atau kucing yang sangat comel.
Amalan pengajaran konstruktivist menggalakkan & menerima autonomi, initiasi, & kepimpinan pelajar dlm pembelajaran penggunaan data mentah & sumber primer, berserta bahan manipulatif, interaktif & fisikal membolehkan pelajar mendapat peluang serta membina pengalaman & kemahiran dlm membentuk pengetahuan baru atau menstrukutur semula konsep alternatif mereka tugasan pembelajaran yg melibatkan kemahiran kognitif seperti mengelas & meramal akan meningkatkann kemahiran berfikir peringkat tinggi, membantu pelajar membina konstruk sendiri sama ada secara proses asimilasi konsep baru atau menyesuaikan konsep sedia ada. Penentuan pengetahuan sedia ada pelajar membantu kesediaan pelajar dlm mengikuti pembelajaran seterusnya Pembelajaran seterusnya direkabentuk bersesuaian dgn perkembangan konstruk pelajar berikutnya demi menjadikan pembelajaran tersebut bermakna kpd mereka.
Teori Jerome Bruner bersifat proses sosial yang aktif: pelajar bina idea atau konsep baru berdasarkan pengetahuan yang lalu & sedia ada. Pelajar pilih maklumat, bina hipotesis, & buat keputusan dlm proses mengintegrasikan & menyusun pengalaman mereka ke dalam struktur mental yang sedia ada. Teori Ausubel melihat pembelajaran bermakna berlaku tidak semestinya secara pembelajaran penemuan tetapi lebih kpd pembelajaran ekspositori Pelajar belajar secara proses deduktif iaitu membina konstruk secara menyusun maklumat daripada keseluruhan kepada spesifik.

No comments: