terimalah hambu mu ini Ya Allah Hu Akbar

terimalah hambu mu ini Ya Allah Hu Akbar
aku nak jadi hamba Allah yang bertaqwa kepada Nya

Tuesday, August 4, 2009

KURSUS PENDIDIKAN LUAR

KERTAS KERJA
KURSUS PENDIDIKAN LUAR1.0 NAMA PROGRAM

KURSUS SUKAN DAN REKREASI PENDIDIDKAN JASMANI AKADEMIK 1, PPISMP TAHUN 2008

2.0 RASIONAL

Sukan dan rekreasi merupakan elemen penting dalam kehidupan seseorang Mengikut kajian pakar kesihatan aktiviti rekreasi ini tidak dapat dinafikan dapat memberi faedah kepada seseorang dalam kehidupan seharian. Sehubungan dengan itu, para pelajar dari Program Persediaan Ijazah Sarjana Penguiruan telah mengambil inisiatif untuk mengadakan kursus Pendidikan Rekreasi Luar seperti yang terdapat dalam kurikulum Pendidikan Jasmani dan Kesihatan.

Merujuk kepada perancangan Jabatan Pendidikan jasmani tahun 2008 dan keputusan mesyuarat MPPP, 6 kumpulsn dirasncang menjalani akan menjalani kursus ini seperti tarikh dan tempat yang telah dirancangkan.(LAM PT 06-02). Setiap program ,2 kumpukan pelajar akan terlibat setiap program . Ia hanya melibatkan program 4 hari,3 malam pada hujung minggu saja dan distinasinya Pulau Perhentian,Terengganu. Fokus utama mengelola dan melaksanakan aktiviti pendidikan luar berdasarkan kesusuaian alam sekitar tempat yang dipilih oleh jabatan PJK

Melalui program ini, guru-guru pelatih akan diberi pendedahan pengurusan rekreasi dipelbagai kawasan. Rasionalnya program ini adalah untuk menghasilkan guru-guru yang sihat, cergas, cerdas dan berproduktiviti tinggi untuk mengharungi bidang perguruan yang penuh cabaran pada masa hadapan. guru pelatih yang tahu mengurus rekreasi dan masa lapang akan lebih bermakna dalam kehidupan dan mempunyai sikap yang optomis pada sesuatu perkara. Di samping itu juga, guru-guru pelatih akan diterapkan nilai-nilai murni supaya mereka dapat memenuhi, menghayati dan mengaplikasikan Falsafah Pendidikan Kebangsaan.


3.0 OBJEKTIF

Sebagai persediaan ke arah melahirkan guru yang memenuhi keperluan negara, program ini diharap dapat

• Memenuhi syarat dan sukatan pelajaran dan pembelajaran (P&P) akademik 1,Pendidikan Jasmani untuk semester ini
• Latihan amali pengurusan dan kemahiran alam sekitar sebagai makmal pembelajaran.
• Membuat latihan ujian amali dan tiori pendidikan luar bagi memenuhi keperluann penilian BPG.
• Melatih guru pelatih supaya lebih cekal dan tabah dalam menghadapi segala dugaan dan rintangan.dan dapat penyesuian bila menjadi guru nanti
• Melahirkan guru pelatih yang cukup sihat dan cergas.
• Menonjolkan sifat kepimpinan dalam diri guru pelatih.
• Menimba pengalaman baru dalam suasana yang berbeza.
• Mewujudkan hubungan kerjasama dan sikap saling bantu membantu di antara sesama guru pelatih dan pensyarah.
• Meningkatkan kesedaran, penghayatan, memahami dan menghargai terhadap hubungan manusia dengan persekitaran.dan kepekaaan dengan alam sekitar.
• Meningkatkan kesedaran dan rasa cinta terhadap persekitaran, alam semulajadi dan kehidupan.

3.0 TARIKH , TEMPAT , KUMPULAN & BILANGAN PELAJAR
Rasionol Pemilihan Tempat,

1 Tempat paling sesuai untuk melemgkapkan kursus pendidikan luar dan dapat memenuhi kretria keperluan sukatan pelajaran
2 Taman lauk khazanah alam semulaji sebagai makmal yang kaya dengan ilmu pendidikan luar
3 Lokasi berdekatan dengan IPKB, iaitu 60 kilometer, 40 minit perjalanan bas dan 1 jam dengan bot ke Pulau Perhentian
4 Jaminan keselamatan dari Jabatan Laut, Polis Perhentian , Pusat Kesihatan Kecil Pulau Perhentiasn JKK Pulau serta sokongan syarikat Bubu, Long Beach, Taman REHLAH syarikat pengendalian pakej
5 Pensayarah dan jurulatih dari REHLAH berpengalaman dalam ativiti Pendidikan luar serta kelayakan khas dalam aktiviti air dan di laut.
6 Tempat ini merupakan tapak asal kursus pendidikan luar bermula tahun 1990 lagi hingga sekarang.
7 Penjimatan harga pakej berbanding dengan Pulau Pangkor, Sibu, Tioman, Kapas, Redang yang mempunyai kemudahan yang sama.
8 Mendapat sokongan masyarakat setempat yang biada dengan program IPKB.

4.0 TARIKH KURSUS PENDIDIKAN LUAR(Rujuk Perancangan Tahunan IPKB 2008)
Tarikh Kumpulan Bil Pelajar Tempat Pemantau Program
/perasmian/penutup
21-24hb Julai 2008 BM 2 & BM 3 18/22
40 0rg Pulau
Perhentian Timbalan Pengarah/BPG
28-31hb Julai 2008 BM 1 & PJ 19/20
39 org Pulau
Perhentian Pengarah/BPG
4-7hb Ogos 2008 PRA & PK 21/20
41 org.. Pulau
Perhentian KUKP/KUP
Unit PEN BPG.
8-10hb Ogos 2008 UH Bed Mat 1 & 2 25/25
50 org Tasik Kenyir Timbalan Pengarah/BPG.


5.0 PENYERTAAN
170 orang guru pelatih Program Persediaan Sarjana Perguruan.dan 10 orang pensyarah bertugas mengikut jadual yang ditetapkan oleh Ketua jabatan PJK.

7.0 ANJURAN
Jabatan Pendidikan Jasmani dan Kesihatan, Institut Perguruan Kota Bharu.
8.0 TEMA
‘Kecemerlangan Akademik Melalui Kecergasan Fizikal’

9.0 AHLI JAWATANKUASA PELAKSANAAN
Lihat Lampiran A

10.0 TENTATIF PROGRAM
Lihat Lampiran B

12.0 ANGGARAN PERBELANJAAN
Lihat Lampiran C

14.0 PENUTUP
Diharapkan program seumpama ini dapat mencapai objektif dan matlamat yang dirancangkan serta akan dapat mewujudkan kerjasama yang erat dan persefahaman yang seiringan antara sesama guru pelatih dan pensyarah selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Melalui Misi. Visi dan objektif IPKB dan pencapaian matlamat dalam PIPP harapan kursus ini mencapai sasarannya.

LAMPIRAN A

AHLI JAWATANKUASA INDUK


PENAUNG : PENGARAH

PENASIHAT :

KETUA JABATAN :
PENDIDIKAN JASMANI
DAN KESIHATAN
KETUA UNIT :
PENDIDIKAN JASMANI
DAN KESIHATAN

PENYELARAS :

PENSYARAH PENASIHAT :
:
KETUA PENYELARAS PROGRAM

KUMPULAN BM 1 DAN BM 3
KUMPULAM BM 2 & PJ -
KUMPULAN PK & PRA -
KUMPULAN UH-MAT,1&2 -
AHLI JAWATANKUASA PENGELOLAAN

PENGERUSI : Di lantik mengikut kumpulan masing-masing

NAIB PENGERUSI :

SETIAUSAHA :

NAIB SETIAUSAHA :

BENDAHARI :

NAIB BENDAHARI :

AJK PENGANGKUTAN :

AJK PENGINAPAN :

DAN PEMBINAAN :

AJK PERALATAN
i. PERKHEMAHAN :
ii. MAKANAN :
iii. AKTIVITI :
iv.ELEKTRIK :

AJK MAKANAN :

AJK KESELAMATAN :

AJK AKTIVITI : Pengerusi Aktiviti, Kenu, Snorkeling, Malam Persembahan, Berjalan malam, Kembara, Keselamatan di air, Flora & Fauna, Orentering, absiling , Flying Fox, Kemahitan tali.
AJK KEROHANIAN :

AJK KEBUDAYAAN :

AJK BBQ :

AJK ELEKTRIK :

AJK FOTOGRAFI :

AJK RIADAH/KECERGASAN :

AJK TUGAS-TUGAS KHAS :LAMPIRAN B
ANGGARAN PERBELANJAAN

PERBELANJAAN 4 KUMPULAN
Siri 1 pada 21-24hb Jun 2007 Kumpulan BM 2 & BM 3 ( 40 orang)
BIL PERKARA HARGA SEUNIT
(RM) Kuntiti/
Bilangan/
/hari Bilangan
Peserta/unit JUMLAH (RM)
1 Taman Laut RM 10.00 40 orang 400.00
2 Pesegaran/makan /minum/Bahan mentah/makanan bermasak RM 16.00 4 hari 40 0rang 2,560.00
3 Sewaaan tapak khemah peralatan dan kemudahan eletrik air dan keselamatan RM 200.00
RM 20 .00 4 hari

40 orang 800.00
4 Sewa Bot Penyelamat/petrol RM 600.00 2 hari 1 unit 1,200.00
5 Sewa Kayak RM 55.00 2 hari 11 unit 1,100.00
6 Sewa Bot bawa Peralatan RM 900.00 1 unit 900.00
7 Sewa Khemah RM 30.00 15 unit 1,920.00
8 Aktiviti/Jurulatih RM 10.00 4 pak 40 orang 1,600.00
9 Tambang bot pergi & Balik RM 85.00 40 orang 3,400.00
10 Hadiah & Cenderamata Stor
11 Peralatan PJK/Stor
12 Kecemasan Stor IPKB
13 Back Drop Stor IPKB
14 Pelbagai PJK/Stor

JUMLAH....................................RM 13,880.00BIL PERKARA HARGA SEUNIT
(RM) Kuntiti/
Bilangan/
/hari Bilangan
Peserta/unit JUMLAH (RM)
1 Taman Laut RM 10.00 39 orang 400.00
2 Pesegaran/makan /minum/Bahan mentah/makanan bermasak RM 16.00 4 hari 39 0rang 2,496.00
3 Sewaaan tapak khemah peralatan dan kemudahan eletrik air dan keselamatan RM 200.00
RM 20.00 4 hari

39 orang 780.00
4 Sewa Bot Penyelamat/petrol RM 600.00 2 hari 1 unit 1,200.00
5 Sewa Kayak RM 55.00 2 hari 10 unit 1,100.00
6 Sewa Bot bawa Peralatan RM 900.00 1 unit 900.00
7 Sewa Khemah RM 30.00 4 hari 15 unit 1,800.00
8 Tambang Bot Pergi/Balik RM 85.00 39 orang 3,315.00
9 Akativit/Jurulatih RM 10.00 4 aktiviti 39 orang 1,560.00

JUMLAH.................RM 13,551.00

SIRI 3 – PADA 4hb-7 Ogos 2008. Kumpulan PK dan Pra (41 orang)

BIL PERKARA HARGA SEUNIT
(RM) Kuntiti/
Bilangan/
/hari Bilangan
Peserta/unit JUMLAH (RM)
1 Taman Laut RM 10.00 41 orang 400.00
2 Pesegaran/makan /minum/Bahan mentah/makanan bermasak RM 16.00 4 hari 41 0rang 2,560.00
3 Sewaaan tapak khemah peralatan dan kemudahan eletrik air dan keselamatan RM 200.00
RM 20.00 4 hari

41 orang 820.00
4 Sewa Bot Penyelamat/petrol RM 600.00 2 hari 1 unit 1,200.00
5 Sewa Kayak RM 55.00 2 hari 11 unit 1,100.00
6 Sewa Bot bawa Peralatan RM 900.00 1 unit 900.00
7 Sewa Khemah RM 30.00 4 hari 16 unit 1,800.00
8 Tambang Bot Pergi/Balik RM 85.00 41 orang 3,485.00
9 Aktiviti/Jurulatih RM 10.00 4 aktiviti 41 orang 1640.00

JUMLAH....................RM 13,905.00SIRI 3 – PADA 8hb-10hb Ogos 2008 (50 orang) Kumpulan B.Ed Mat1 dan Mat 2.

BIL PERKARA HARGA SEUNIT
(RM) Kuntiti/
Bilangan/
/hari Bilangan
Peserta/unit JUMLAH (RM)
1 Taman Laut RM 10.00 50 orang 400.00
2 Pesegaran/makan /minum/Bahan mentah/makanan bermasak RM 16.00 4 hari 50 0rang 2,560.00
3 Sewaaan tapak khemah peralatan dan kemudahan eletrik air dan keselamatan RM 200.00
RM 20.00 4 hari

50 orang 1,000.00
4 Sewa Bot Penyelamat/petrol RM 600.00 2 hari 1 unit 1,200.00
5 Sewa Kayak RM 55.00 2 hari 15 unit 1,100.00
6 Sewa Bot bawa Peralatan RM 900.00 1 unit 900.00
7 Sewa Khemah RM 30.00 4 hari 18 unit 1,800.00
8 Tambang Pergi/Balik RM 85.00 50 orang 4,250.00
9 Aktiviti/Jurulatih RM 10.00 4 aktiviti 50.00 2,000.00

JUMLAH........................RM 15,210.00


Siri 1 – 21-14hb Julai 2008 = RM 13,880.00
Siri 2 - 28-31hb Julai 2008 = RM 13,551.00
Siri 3 - 4-7hb Ogos 2008 = RM 13,905.00
Siri 4 - 8-10 Ogos 2008 = RM 15,210.00

JUMLAH...................RM 56,546.00LAMPIRAN C
TENTATIF PROGRAM, SIRI 1,2,3 & 4


TARIKH/MASA
AKTIVITI
PENSYARAH BERTUGAS
Hari Pertama
7.00 pagi Berkumpul di Urusetia PJ.Padang
8.00 pagi Memereksa dan pengurusan alatan
8.30 pagi Bertolak ke Kuala Besut
11.30 pagi Pengurusan alatan dan bertolak ke Pulau Perhentian
1.00 petang Makan tengahari
1.30 petang Solah zohor & Orentasi kawasan
2.00 petang Mendirikan Khemah
3.00 petang Taklimat aktiviti
5.00 petang Keselamatan di air dan riadah
7.00 malam Perasediaan makan malam/solat maghrib dan taskiran
9.00 malam Ekspedesi Night Walk
11.00 malam1` Refleksi aktiviti
12.00 malam Sentri/Tidur.
TARIKH/MASA
AKTIVITI
PENSYARAH BERTUGAS
Hari Kedua.
5.30 pagi Solat dan Kuliah Subuh dan Persediaan sarapan pagi
7.00 pagi Selamat Pagi
7.30 pagi Sarapan pagi
8.00 pagi Aktiviti Kembara/Fola Fauna da Survival.
3.00 petang Taklimat & Aktiviti orentering
4.30 petang Minum Petang/Solat Ashar/Zohor
5.00 petang. Riadah
7.00 petang Persediaan makan malam/solat maghrib dan taskiran
9.00 malam Memancing
11.00 malam Refleksi azktviti dan taklimat aktiviti hari kie 3.

TARIKH/MASA
AKTIVITI
PENSYARAH BERTUGAS
Hari Ke Tiga
5.30 pagai Solah dan kuliah subuh/Persediaan sarapan pagi
7.00 pagi Selamat pagi
7.30 pagi Sarapan
8.00 pagi Taklimat dan aktiviti berkayak Kumpulan A dan Snorkeling Kumpulan B
12.00 tghari Masak, Solah Zohor dan makan tengahari
12.00 petang Berkayak Kumpulan B dan Snorkeling Kumpulan A
5.00 petang Ridah/Aktiviti air
7.00 petang Persduiaan untuh BBQ
7.30 malam Solah Maghrif?Taskirah
9.00 malam Malam Persembahan /BBQ
12.00 malam Refleksi aktiviti dan taklimat hari ke empat.
12.30 malam Sentri./tidur
TARIKH/MASA
AKTIVITI
PENSYARAH BERTUGAS
Hari Keempat
5.30 pagi Persediaan sarapan pagi/Solat dan taskiran Subuh
7.00 pagi Selatamat pagi
7.30 pagi Sarapan pagi
8.00 pagi Mewngemas barang
11.00 pagi Majlis Penutut?penyampian hadiah dan refleksi
12.00 tghari Bortolak ke Kuala Best
2.00 petang Makan tenhari dan bertolak ke Institut
3.00 petang Mengemas barang ke dalam Stor
4.00 petang Bertolak balik ke rumah.


LAMPIRAN D

PENSYARAH PENASIHAT KURSUS PENDIDIKAN LUAR

PENASIHAT PROGRAM : Ketua Jabatan PJK
PEMANTAU PROGRAM ; Pengarah/Timbalan Pengarah/KUKP/Wakil BPG.


Tarikh
Kumpulan
Tempat
Pensyarah
Tugas


21-24hb Julai 2008PPISMP
BM, 2 & 3Pulau Perhentian En,Wan Suhaimi

Tn.Hj Wan Zil


Foo Ai Peng

Wan Zamri
Penyelaras
Kesematan Di air
Snorkeling
Orentering
Kenu
Kembara/Flora Fauna
Memancing
Nike Walk.BBQ
Pekemahan,Readah


28-31hb Julai 2008


PPISMP

BM 1, & PJ


Pulau Perhentian Tn.HjAziz Jaafar

Mohd.Noorlan

W. Mohd.Din

Khairul Azman

Penyelaras
Kesematan Di air
Snorkeling
Orentering
Kenu
Kembara/Flora Fauna
Memancing
Nike Walk.BBQ
Pekemahan,Readah

4 – 7 hb Julai 2008
PPISMP

PK dan Pra
Pulau Perhentian EnWan Zamri

Wan Suhaimi

W.Mohd.Din

Tn.Hj Wab Zil.


Penyelaras
Orentering
Kesematan Di air
Snorkeling
Kenu
Kembara/Flora Fauna
Memancing
Nike Walk.BBQ
Pekemahan,Readah


8-10hb Ogos 2008
B.Ed. UH

Mat 1 dan Mat 2


Pulau Perhentian Foo Ai Peng
Mohd,Noorlan


Khairul

Tn.HjAziz Jaafar Penyelaras
Kesematan Di air
Snorkeling
Orentering
Kenu
Kembara/Flora Fauna
Memancing
Nike Walk.BBQ
Pekemahan,Readah

No comments: