terimalah hambu mu ini Ya Allah Hu Akbar

terimalah hambu mu ini Ya Allah Hu Akbar
aku nak jadi hamba Allah yang bertaqwa kepada Nya

Sunday, July 5, 2009

media pengajaran dan pembelajaran dalam teknologi

Apakah Teknologi Pengajaran?
Teknologi Pengajaran ialah bidang yang mengkaji aplikasi pembelajaran manusia, media dan teknologi kepada perkembangan pengajaran. Bidang ini merangkumi segala teknologi tradisional dan terkini dalam mempertingkatkan penyampaian pengajaran. Teknologi pengajaran terbahagi kepada dua komponrn utama:
- reka bentuk pengajaran & media yang terlibat dengan aplikasi teori dan hasil penyelidikan
pembelajaran manusia kepada amalan
perancangan pengajaran. Juga ditekankan
ialah penggunaan media dalam
mempertingkatakan keberkesanan pengajaran.
- komputer & telekomunikasi yang merupakan
peralatan, kemudahan dan perisian yang
digunakan untuk mempertingkatkan
keberkesanan penyampaian pengajaran.
Tujuan
Program minor dalam bidang teknologi pengajaran bertujuan untuk:
1) melengkapkan pelajar dengan pengetahuan
dan kemahiran yang dapat meningkatan
penyampaian pengajaran & latihan sama ada
di sekolah, institusi pengajian tinggi,
organisasi perindustrian, perniagaaan,
kerajaan atau bukan kerajaan.
2) melatih pelajar mengkaji dengan cara
sistematik proses pengembangan
pengajaran.
3) memperkembangkan kemahiran
menggunakan teknologi dalam penyampaian
pengajaran dan latihan
Struktur Program
Berikut ini adalah senarai kursus-kursus yang ditawarkan:


Tahap 1: (Semester I)
PPEA 1107 Asas Teknologi Pengajaran
(Principles of Instructional Technology)


Tahap 1: (Semester II)
PPEA1106 Aplikasi Komputer dalam Pengajaran
(Computer Applications in Instruction)


Tahap 2: (Semester I)
PPEA 2101 Reka Bentuk Pengajaran
(Instructional Design)


PPEA 2106 Internet dan Pengajaran
(Internet and Instruction)


Tahap 2: (Semester II)
PPEA 2107 Multimedia dalam Pengajaran
(Multimedia in Instruction)
Tahap 3: (Semester I)
PPEA 3110 Media Pengajaran
(Instructional Media)


Tahap 3: (Semester II)
PPEA 3111 Web dan Perangkaian Sekolah
(Web and School Networking)


Tahap 4: (Semester I)
PPEA 3102 Projek Teknologi Pengajaran
(Instructional Technology
Project)Teknologi Pengajaran (Minor Ijazah Sarjana Muda)
(Instructional Technology)


Fakulti Pendidikan, Universiti Malaya
Fakulti Pendidikan, Universiti Malaya akan menawarkan (tertakluk kepada kelulusan Senat) program 'Teknologi Pengajaran' sebagai Minor pada sesi 2001/2002 bagi pelajar yang mengikuti Sarjana Muda Pendidikan Awal Kanak-Kanak dan Sarjana Muda Pendidikan Islam.--------------------------------------------------------------------------------

No comments: