terimalah hambu mu ini Ya Allah Hu Akbar

terimalah hambu mu ini Ya Allah Hu Akbar
aku nak jadi hamba Allah yang bertaqwa kepada Nya

Sunday, June 28, 2009

PRINSIP TEKNOLOGI PENGAJARAN TUTORIAL 1 – UNIT 1: Asas Teknologi Pengajaran

PRINSIP TEKNOLOGI PENGAJARAN TUTORIAL 1 – UNIT 1: Asas Teknologi Pengajaran

Prof. Madya Dr Syed Abdullah Syed Othman
HBEF3103 Prinsip Teknologi Pengajaran
Jan 2005
HBEF3103
PRINSIP TEKNOLOGI
PENGAJARAN
UNIT 1
ASAS TEKNOLOGI
PENGAJARAN


Konsep Teknologi Pengajaran
Domain Teknologi Pengajaran
Reka Bentuk Pengajaran
Media Pengajaran
Reka Bentuk Visual

UNIT 2
ASAS PENGAJARAN
DAN PEMBELAJARAN


Pengajaran yang Berkesan
Objektif Pengajaran
Strategi dan Kaedah Pengajaran
Pengurusan Bilik Darjah

UNIT 3
KEMAHIRAN
BERFIKIR

Konsep Kemahiran Berfikir
Alat-alat Berfikir
Jenis-jenis Kemahiran Berfikir
Penyelesaian Masalah dan Membuat Keputusan


UNIT 1
ASAS TEKNOLOGI PENGAJARAN
BAB:
Konsep Teknologi Pengajaran
Domain Teknologi Pengajaran
Reka Bentuk Pengajaran
Media Pengajaran
Reka Bentuk Visual

No comments: