terimalah hambu mu ini Ya Allah Hu Akbar

terimalah hambu mu ini Ya Allah Hu Akbar
aku nak jadi hamba Allah yang bertaqwa kepada Nya

Monday, May 25, 2009

STRUKTUR QUESTION.EXAM HUBUNGAN ETNIK 4 MEI 2009..

STRUKTUR QUESTION.EXAM HUBUNGAN ETNIK 4 MEI 2009..

4 unsur tradisi
1. Bahasa Kebangsaan
2. Agama Persekutuan
3. Kedudukan istimewa orang melayu/ bumiputera Sabah dan SUK.
KEPENTINGAN UNSUR TRADISI.
- Mestabilkan sistem politik Negara
- 1 prasyarat dan permuafakatan yg diterima orang melayu dan orang bukan melayu.
- Memelihara keharmonian masyarakat.
DASAR EKONOMI BARU
Matlamat = mencapai perpaduan Negara dengan membetulkan ketidakseimbangan ekonomi (sosioekonomi) yang wujud antara kaum dan wilayah.

Strategi = serampang 2 mata,, membasmi kemiskinan tak kira kaum dan susun semula masyarakat untuk mengurangkan dan seterusnya menghapuskan pengenalan kaum mengikut fungsi-fungsi ekonomi.Struktur
1a) kepentingan rancangan Malaysia kepada sosio ekonomi masyarakat majmuk.
1b) strategi dasar ekonomi baru dalam proses menyusun semula masyarakat.
2a) 4 unsur tradisi perlembagaan
2b) kepentingan unsur tradisi.

Soalan esei…

1a. dasar-dasar british yang memecahkan perpaduan.

FAKTOR ALIRAN SOSIAL
1. Pemisahan fizikal terjadinya atas dasar british pecah dan perintah.
2. Sistem pendidikan berasingan
3. Polarisasi di kalangan pelajar, polarisasi mcm pergaulan kita di sekolah rendah dan kemasukkan ke IPTA keterasingan peringkat sekolah rendah dan IPTA.
4. Kontrak soSial… ada pihak tidak berpuas hati dengan hak istimewa orang melayu seperti kemasukkan pelajar atau anak orang melayu ke IPTA.
EKONOMI
1. Orang melayu lebih tertumpu kepada pertanian dan penjawat awam dan lebih kepada hidup dikampung-kampung manakala orang cina lebih kepada ekonomi yang lebih kepada pentadbiran Negara.
2. Orang india berada di Estet.
3. Apabila berlakunya orang india berada die stet berlaku jurang pendapatan antara kaum
4. Salah satu masalah perpaduan antara kaum adalah terdapat golongan miskin dan kurang berkemampuan yang boleh menghalang kepada perpaduan dan menghalang di dalam hubungan etnik.
POLITIK
- Matlamat untuk membina Negara Bangsa melalui kaedah top down seperti
- Menghayati ideologi Negara
- Menerapkan dasar-dasar awam
- Memupuk semangat nasionalisme
Bagaimana untuk ukur kejayaan pembangunan politik?
- Melalui penilaian dasar awam.
Politik perkauman boleh menimbulkan perasaan tak berpuas hati jika penyuaraan kepentingan etnik dibuat tanpa mengambil kira kepentingan semua pihak.
CABARAN NILAI DAN ETNIK.
- Perbezaan dari segi agama, bangsa dan kebudayaan lebih ketara dalam masyarakat majmuk dan menyebabkan anggota etnik lebih mmengutamakan anggota daripada etnik yang sama dalam memilih sahabat, mmendapatkan ppekerjaan dan akhirnya mewujudkan polarisasi antara etnik.
CABARAN GLOBALISASI.
- Barat membawa masuk ideology, budaya hedonism dan nilai negative, ekonomi bebas sains dan teknologi yang memusnahkan dan sistem politik dianggap baik bagi semua manusia.
- Globalisasi yang tersirat adalah lanjutan daripada proses penjajahan budaya dan berupaya melemahkan tradisi sendiri serta berupaya melemahkan tradisi sendiri serta menjadi penghalang kepada pembinaan jati diri dan tamadun Malaysia.

No comments: