terimalah hambu mu ini Ya Allah Hu Akbar

terimalah hambu mu ini Ya Allah Hu Akbar
aku nak jadi hamba Allah yang bertaqwa kepada Nya

Monday, May 25, 2009

BAB 8: RESPIRASI

BAB 8: RESPIRASI

8.1 Memahami proses respirasi dalam penghasilan tenaga

Lengkapkan :Tujuan utama: …………………….

DIKAWAL OLEH
…………………Semua otot rangka yis
Organisma manusia1. Terangkan istilah berikut:

a) Respirasi: ialah proses penguraian ……………. untuk hasilkan …………….
b) Respirasi luar (Pernafasan) : Proses pengambilan gas …………………… dari
persekitaran luar / atmosfera dan penyingkiran gas …………………………..
dari badan.

(Nota :Gas-gas O2 dan CO2 adalah gas-gas respirasi.)

c) Respirasi Dalam (respirasi sel / respirasi tisu / pengoksidaan glukosa )

Proses biokimia yang berlaku dalam sel ………………. pada m………………
( bahagian membran dalam) atau s…………... sel sama ada dalam keadaan
aerob atau keadaan …………………. untuk menghasilkan …………………… .

Tenaga yang tehasil disimpan dalam bentuk …………………………………….. .2. Keperluan tenaga dalam proses hidup


Pengecutan & Pengenduran ………………

1
Lain-lain contoh: …………………..
Pembiakan, p’g……..
P’c…………………… 7 2
penghantaran ……. 3
& Perkumuhan pembahagian ………


6 4
sintesis bahan untuk 5 mengekalkan suhu ………
………………………. (untuk homeoterma)

penyerapan m………
secara aktif

3) Substrat utama yang membekalkan tenaga ialah …………… ( C6 ……….. )

----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Catatan:


Soalan: Bagaimana substrat utama respirasi dihasilkan?

a) Haiwan dan manusia (heterotrof)
Glukosa diperolehi hasil dari proses …………… makanan berk………….

kanji Amilase Maltase
masak ………………… glukosa
(amilos)

b) Tumbuhan hijau (autotrof)

Glukosa diperolehi hasil dari proses ……………….. menggunakan
bahan bukan organic seperti a………….. dan gas …………………

Lengkapkan persamaan fotosintesis berikut:

cahaya
Air + Karbon dioksida …………… + ………… + air
klorofil

4) Respirasi aerob.

a) Dalam s……. badan, glukosa di…………..kan mengunakan O2 yang diperolehi dari proses respirasi …………. (Pernafasan / tarik nafas)
b) Penguraian / pengoksidaan glukosa dalam kehadiran O2 menghasilkan
………………., ……………… dan ……………… , Penghasilan tenaga
melibatkan penggunaan oksigen dinamakan respirasi ………………….. .

Tuliskan persamaan –persamaan bagi proses respirasi aerob:

i) Persamaan
Perkataan : Glukosa + ………………. Tenaga+…………+…..…….

ii) Persamaan
Kimia : C6……….. .. + ………….. 2898 KJ+…………. + ………

c) Tenaga yang dihasilkan disimpan dalam bentuk …… ( Adenosina …….. )

………. + fosfat + tenaga* ═ ATP

Note : ATP: Sebatian bertenaga …..……. (merupakan sumber tenaga serta
merta, iaitu boleh bebaskan tenaga bila-bila masa diperlukan.
ADP: Sebatian bertenaga ……………… .
* tenaga dari pengoksidaan glukosa.
d) organel yang terlibat dalam proses pembentukan tenaga : …………………..
5) Respirasi anaerob.


a). Tujuan untuk …………..

b) ……………. oksigen
e) penguraian
glukosa
…………………

c) berlaku dalam
oleh ………………..
ituJumlah tenaga
yang dibebaskan
oleh satu molekul
glukosa ………….


----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Catatan:


6. Respirasi anaerob dalam otot (haiwan /manuisa) dan yis (kulat)OTOT HAIWAN/ MANUSIA

YIS
a) Semasa aktiviti ……..……… kuantiti O2 yang di……………. oleh otot adalah jauh lebih ……….. drp O2 yang dibekalkan.

b) Untuk menambah jumlah tenaga, maka glukosa di………..
kepada …………… & …………..


i) Persamaan Perkataan:

…………………………………….

ii) Persamaan kimia

…………………………………….
a)Semasa ke …………… … O2, yis menjalankan respirasi ………..
untuk bebaskan ……………… .
Proses ini juga dipanggil …………

b) Glukosa di ……………………
kepada tenaga , ……………dan
………………


i) Persamaan perkataan:

………………………………………

ii) Persamaan kimia

………………………………………
c) Dalam proses respirasi anaerob, glukosa tidak ………. selengkapnya kepada
……………. . sebahagian besar tenaga masih tersimpan dalam ………………
pada haiwan/ manusia dan dalam …………………………..………. pada yis


d) Asid ………… yang terbentuk dalam otot rangka menyebabkan ………………..


e) Hutang ………………. berlaku jika oksigen masih tidak ……..………………….
untuk mengoksidakan ……………………………………………………………. .

Soalan: Bagaimana hutang oksigen dibayar?

i) kadar respirasi lebih ………………….. dan denyutan ………………………..
tujuan: untuk mempercepatkan p’t………………… gas respirasi di ………..
dan mempercepatkan pengaliran …………………………………….
ii) maka lebih banyak gas ……………….. diangkut dari ………….. ke ……….
tujuan : untuk mengoksidakan …………………. kepada ……………………7. Perbandingan dan Perbezaan antara respirasi aerob dan respirasi anaerob.

PERSAMAAN
1. Merupakan respirasi ………………
2. Penguraian …………… untuk hasil
kan ………………………………….
3. kedua-dua proses melibatkan e…..
4. berlaku pada haiwan dan …………
5. Tenaga yang terhasil disimpan
dalam melekul……………………….
Respirasi aerob Item Respirasi anaerob
Penggunaan oksigen
Bagi semua organisma:

……………………………

Persamaan t/balas Bagi haiwan/manusia
………………………….
Bagi tumbuhan:
………………………….


…………………………

………………………….
Penguraian glukosa
tidak lengkap

hasil respirasi selain
dari tenaga
Jumlah tenaga terhasil
Tempat berlaku

8.2 Menganalisis struktur respirasi dan mekanisme pernafasan dalam hidupan

A) Struktur Respirasi & mekanisme pernafasan protozoa

a) Organ respirasi : …………………….. , permukaan respirasi : ………………

b) mengambil oksigen dari …………………… (Oksigen terlarut)

c) Ciri-ciri membran plasma :
i) Nipis
ii) ………………………………
iii) Saiz protozoa yang kecil, maka JLP/Isipadu adalah ………, menambahkan
lebih banyak resapan gas.

d) Mekanisme:

Kepekatan O2 dipersekitaran protozoa
lebih ……………. dari kepekatan O2
terlarut dalam ………………………..

(gas CO2 sebaliknya)

maka, O2 meresap masuk ke dalam
sel protozoa melalui proses ………..

manakala CO2 meresap keluar dari
protozoa ke dalam …………………..
melalui proses ………..…………….. .
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Soalan : Mengapakah kepekatan oksigen dalam sel protozoa sentiasa dikekalkan lebih rendah daripada persekitaran, manakala kepekatan CO2 dalam protozoa sentiasa dikekalkan lebih tinggi daripada persekitaran?


B) Struktur Respirsi & Mekanisme Pernafasan Ikan


a)Organ respirasi : ……………………,
permukaan respirasi : ……………..
b)Insang disesuaikan untuk mengambil
oksigen yang larut ………………….
c) Struktur insang
-mempunyai ……… pasang insang
-setiap insang terdiri daripada
lengkungan ……………………….
dan ………………………………….
-Filamen mempunyai banyak unjuran
nipis dipanggil ……….………………


d) Ciri filamen insang
i) mempunyai filamen yang …….…. untuk menambah jumlah ………..

ii) mempunyai j………. kapilari darah
yang banyak untuk mempercepat-
kan ………………………………..
gas-gas respirasi.

iii)filamen berdinding …………………
setebal ……………..……..…. untuk
mempercepatkan r………………….
gas respirasi.
Lengkapkan dan labelkan : salur darah, sisir insang,lengkungan insang, filamen insang dan lamella.

e) Mekanisme:

Operkulum dan dasar ……………… mulut bertindak bersama-sama
menarik air masuk melalui ………………. dan air keluar melalui………………

i) menyedut air,

Dasar rongga mulut di …………..…

Isipadu rongga mulut …………………
dan tekanan rongga mulut ……….…...

Operkulum ter……………………..
(tekanan tinggi di luar menekan operculum)

ii) mengeluarkan air

. Dasar rongga mulut dinaikkanIsipadu air ber………………………….
Tekanan dalam rongga mulut …………
Air dalam mulut mengalir
melalui l……… insangOperkulum ter…………………….Air mengalir keluarC) Struktur Respirasi dan Mekanisma Pernafasan Serangga

a) Organ respirasi : ……………………… Permukaan respirasi : ……………..
b) Sistem trakea terdiri dari ………………….. dan t……………………………
c) Lengkap dan labelkan sistem trakea berikut:
d) Fungsi
i) spirakel : …………………………………………………………………………

ii) Gelang kitin: …………………………………………………………………….
pada trakea


e) Trakea bercabang menjadi saluran halus dipanggil ………………………….…..
Bilangan t……………………yang banyak dan halus menyediakan jumlah luas
……………….yang besar untuk ……………………………………………………

Trakeol di dalam atau pada permukaan sel –sel berisi bendalir yang men-
yediakan satu permukaan …..……………. untuk m’………………….. gas-gas,
bagi memudahkan resapan gas secara r……………………………………… .

Pertukaran gas-gas respirasi berlaku di trkaeol, O2 dari atmosfera me………
melalui dinding t…………. ke dalam s……….……, manakala gas CO2
meresap keluar dari sel- sel ke ……….……………. dan terus ke atmosfera.


f) Mekanisme :

Tarik nafas: Bila otot abdomen mengendur ( abdomen mengembang),
Isipadu akan …………………., tekanan dalam rongga toraks ……………..,
injap s……………………. terbuka,, kesanya udara masuk ke dalam trakea.

Hembus nafas: Bila otot abdomen m’…………………, isipadu berkurang,
tekanan dalam trakea ………………… . Tekanan yang meningakat ini
memaksa udara ……..…………………melalui s…………………….……… .
D) Struktur respirasi dan mekanisme pernafasan amfibia------------------------------------------------------------------------------------------------------------
catatan:


Organ respirasi : ………………………………………………………………………

I) kulit,

a) di epidermis kulit terdapat kelenjar …………. untuk membantu …………..
kulitnya.
b) Di …………… kulit, terdapat jaringan k ……… …………….. yang banyak
untuk memudahkan …………………………………………………………..

Ciri-ciri di atas memudahkan pertukaran gas ……………….. berlaku antara
udara dan k…………………. berlaku dengan ………………………………… .

(Note: Semasa dalam air katak menggunakan kulit untuk bernafas)

ii) mulut

Lantai rongga mulut sentiasa bergerak ke ……………dan ke …………..….,
kebaikan pergerakan ini membolehkan pertukaran gas berlaku melalui
…………... darah yang banyak terdapat pada rongga……………..…… .

iii ) Paru-paru
Menyedut udara:

Apabila rongga mulut t…………….
Isipadu ………, tekanan …………..
(dalam rongga mulut)
Tekanan di atmosfea yg lebih t………,
Daripada tekanan rongga mulut
memaksa udara masuk ke dalam
rongga mulut melalui ……………..
O2 dari udara masuk ke dalam paru-paru
apabila g……………….. terbuka.
Lantai rongga mulut di ……………..kan untuk mengurangkan isipadu dan
Menambahkan tekanan.

Hembus nafas:

Apabila otot paru-paru …………………
Glotis ter………………………………….Udara yang banyak dengan gas
CO2 di paru-paru dipaksa keluar melalui
………………………… ke atmosfera..

E) Sistem Respirasi & Mekanisme Pernafasan Manusia.

a) Organ : …………………… . Permukaan respirasi : ………………………..
b) Lengkap dan labelkan lukisan struktur peparu manusia.c) Nyatakan fungsi :

i) Diafragma : ………………………………………………………………………..
ii) Mukus dalam hidung : …………………………………………………………….
iii) Rawan berbenutk ‘C” pada trakea: ………………………………………………


d) Ciri alveolus:

i) Jumlah luas permukaan yang ……………… :- membolehkan lebih banyak
gas m’…………………….. melaluinya.
ii) Permukaan yang lembap: - Oksigen …………….. dalam air melalui dinding
alveolus ke dalam k…………………. d……………………
iii) Dinding nipis setebal …………….…; memudah gas-gas merentas melaluinya


* Setiap alveolus dikelilingi oleh jaringan k…………….. d……………….. yang
banyak;- membolehkan p’………………. gas respirasi dan p’………………..
gas ke sel-sel b…………………… berlaku lebih cepat.e) Mekanisme:

Dua otot terlibat iaitu otot ………………….. dan otot …………………………..
Otot interkosta dibahagi kepada 2 iaitu otot interkosta ………………………..

Kedua-dua otot interkosta ini adalah contoh otot antagonistic iaitu otot ini
Ber…………….…………….. dan bertindak secara berl………………………..

(jika otot interkosta luar mengecut maka otot interkosta dalam …………….
dan sebaliknya).

----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Catatan:Jadual mekanisme tarik nafas dan hembus nafas.


Item Tarik nafas
(Inspirasi) Hembus nafas
(Ekspirasi) Catatan.

1. Otot interkosta:
luar

dalamMengecut

……………….


……………….

………………..

Tindakan otot diafragma akan megikut keadaan otot interkosta luar

2. Keadaan
tulang sangkar
rusuk
…………………


Diturunkan

3. Otot
diafragma


………………..

…………………
Semasa otot diafragma mengecut : -diafragma mendatar dan sebaliknya.


4. Isipadu rongga toraks

Bertambah

…………………

Bila ispadu bertambah.
Tekanan akan berkurang
(dan sebaliknya)5. Tekanan rongga toraks


…………………………………… Tandakan tarik nafas dan
Hembus nafas
Kesanya

Udara di atm.
yang lebih bertekanan
lebih t…….. akan masuk ke
dalam ………..


………………
……………….
……………………………………

Tekanan udara dalam rongga toraks sentiasa berubah-ubah sepanjang masa .

Adakah sistem respirasi manusia sama dengan sistem respirasi yang lain?Organisma
Sumber O2
Organ respirasi
Ciri permukaan
respirasi Sistem pengangkutan
gas

Manusia

Udara
Peparu 1.

2.

3.Darah


Protozoa
Katak


Serangga
Burung


Cicak


8.3 Menganalisis konsep pertukaran gas pada permukaan respirasi dan pengangkutan gas dalam manusia.

Labelkan rajah berikut:

Pertukaran Gas-Gas.
i) Pertukaran gas pada manusia berlaku di …………….. dengan kapilari
…………………………….. secara proses ……………………………… .
ii) Istilah:

Kandungan gas O2 yang lebih banyak = Tekanan separa O2 tinggi
Kandungan gas O2 yang sedikit/kurang = Tekanan separa O2 rendah
(begitu juga dengan gas CO2)

iii)Tekanan separa O2 dan tekanan separa CO2 dalam udara di alveolus
dengan di kapilari darah.

Tekanan Separa
Gas Udara dalam alveolus Kapilari darah di peperu Kesan

O2


Rendah


CO2
CO2 dalam kapilari darah meresap masuk ke dalam alveolus.

Note: gas akan meresap dari tekanan separa tinggi ke kawasan tekanan separa
rendah

Di alveolus:

a) Udara sedut di alveolus mengandungi tekanan separa ……………. tinggi
berbanding dengan tekanan separa oksigen rendah dalam k……………
d………………. . Ini menyebabkan O2 di alveolus ………………………………
masuk ke dalam kapilari darah.

b) Tekanan separa CO2 ……………. dalam kapilari darah berbanding dengan
tekanan separa CO2 dalam ……………………….. . Oleh itu CO2 dalam
k……………….. d………………….. meresap ke dalam ……………………. .
(nota: Gas CO2 adalah hasil dari proses respirasi sel di tisu-tisu)* Tandakan dengan anak panah.

Rajah: Pertukaran gas antara alveolus dengan kapilari darahPengangkutan gas dalam manusia.

i) Di alveolus:

Gas oksigen diangkut dari alveolus peparu ke ……….………. badan oleh
……………………… / eritorsit dalam sistem peredaran darah untuk
kegunaan r. ………………. sel / tisu .

Eritrosit mengandungi pigmen merah dipanggil …………….… . Hemoglobin
berpadu dengan O2 membentuk ……………….. . Oleh itu O2 diangkut dari
peparu ke sel-sel badan dalam bentuk …………………… . Oksihemoglobin
tidak s………………. dan …………… terurai apabila sampai ke sel-sel yang
memerlukan oksigen ( ………..…. hemoglobin membebaskan oksigen)

ii) Di sel-sel badan:


Penerangan rajah:

Apabila oksihemoglobin tiba di sel-sel badan, tekanan separa oksigen dalam
kapilari darah …………………. berbanding tekanan separa oksigen ………….
dalam sel-sel. Oleh itu ………………………………………………………………

Pada masa yang sama, tek. Separa CO2 dalam kapilari darah lebih …………..
berbanding tek. separa CO2 dalam ………………….. . Hal ini menyebabkan
CO2 dari sel-sel badan …………………………………………………………….


iii ) Karbon dioksida diangkut dari ………………. ke ………………. melalui
3 cara:
a) diangkut dalam ……………… darah dalam bentukj Ion hydrogen
…………… (HCO3 )/ ion bikarbonat.
b) Larut dalam darah dalam bentuk asid ……………………… (H2CO3))
c) Sebahagian diangkut oleh Hb : dalam bentuk …………………………….

Sampai di alveolus,gas CO2 meresap keluar dari kapilari darah ke ………….
untuk di………………….. di peparu


8.4 Memahami mekanisme kawal atur dalam proses pernafasan
a) Makenisma Kawal atur dalam proses pernafasan

i. Homeostasis ialah proses pengekalan keseimbangan faktor kimia
ch:………………….. dan faktor fizikal ch: ……………………………. di
persekitaran ………………. .

ii. Pernafasan dan respirasi akan megubah kepekatan …………….. dan
………………………… di persekitaran dalam. Ketika aktiviti cergas,
lebih glukosa dan gas ………………… digunakan untuk menghasilkan
lebih banyak ………………… , pada masa yang sama lebih banyak gas
………………………………. akan terbentuk dalam badan. Maka satu
mekanisme kawal atur akan bertindak untuk m’………………kepekatan
……………. dan ………………………. pada julat yang n……………… .


iii. Apabila kepekatan ……………………. menjadi tinggi, satu mekanisme
kawal atur akan bertindak untuk meningkatkan kadar ………………. .
Ini menyebabkan oksigen dibekalkan lebih cepat ke semua bahagian
b………………. , dan karbon dioksida lebih cepat di……………… kan.b) Makenisme kawal atur O2 dan CO2 dalam badan

Kawal atur oleh kemoreseptor pusat

Respirasi sel : Glukosa + ……  E + …… + H2O


*di persekitara
Dalam

menyebabkan


Dikesan oleh
k……. ……..
di M………..
(Otak)Merangsang

menyebabkan

kesannya

Note; Selain mekanisme kawal atur oleh kemoreseptor pusat, kemoreseptor
periferi iaitu jasad karotid dan jasad aorta juga terlibat dalam kawal atur
karbon dioksida dalam badan.
Kawal atur oleh kemoreseptor periferi
- ( peka terhadap perubahan O2 dalam darah)


merangsang


Hantar impuls

impuls

5. Gerak balas manusia terhadap keadaan yang berbeza-beza.Keadaan Gerak balas: Keadaan pernafasan, ventilasi dan
denyutan jantung

Aktiviti cergas Meningkat

Beristirehat N…………………Ketakutan/
kecemasan Kelenjar adrenal (di atas ginjal) merembeskan hormon

………………… . Hormon ini akan merangsang

p’………………… kadar denyutan ……………… dan

kadar v…………….. untuk membekal lebih banyak

gas ……………… untuk menghasil lebih banyak ……..
8.5 Memahami Proses Respirasi Pada tumbuhan

Keperluan Tenaga Dalam tumbuhan

a) Sama seperti haiwan dan manusia, tumbuhan juga berespirasi untuk menghasilkan ………………… . iaitu melibatkan p’……………………..
Glukosa untuk menghasilkan …………………, …………… dan air.1. Foto………………
2. ……………. 4. Percambahan
……………….
(sesetengah
tumbuhan)


3. ……………………

Note: Keperluan tenaga oleh tumbuhan adalah …………………. berbanding
Keperluan tenaga oleh haiwan/manusia.

b) Bagaimana tumbuhan memperoleh oksigen ?
Pertukaran gas melalui s……………. iaitu liang yang terdapat pada
………………. dan lentisel iaitu liang yang terdapat pada batang / dahan
atau a…………….. . Oleh itu pemerolehan oksigen untuk respirasi ber-
laku melaui daun , ………………. dan ………………….. .


c) Labelkan keratan rentas daun dikotelidon berikut:


Labelkan lukisan daun yang telah dilukiskan
i) Apabila sel-sel tumbuhan (di mitokondria) menggunakan ……………….
untuk proses respirasi, kepekatan O2 dalam sel lebih ……………………
berbanding dengan kepekatan O2 diluar sel. Kesanya, ………………….
…………………………………………………………………………………… .

ii) Hasil proses repirasi menghasilkan gas ……………..…., pada waktu siang,
gas CO2 ini dihantar ke …………………….. untuk melakukan fotosintesis.
Begitu juga dengan gas …………………….. yang dihasilkan semasa proses
fotosintesis meresap dari kloroplas ke m……….…………………………. .
Sekiranya , kadar fotosintesis melebihi kadar ………………….. , maka gas
…………………………… meresap keluar dari daun melalui ………………..


Cahaya Matahari keluar daripada daun HabaHasil f/sintesis
O2


CO2 Hasil respirasi
+
H2O
Kloroplas Mitokondria
iii) Pada waktu malam , f………………………. tidak berlaku & stoma ………
Oksigen dari atmosfera tidak memasuki daun. Respiasi aerob masih
boleh berlaku dengan menggunakan oksigen yang terkumpul di………..
pada waktu siang. Tumbuhan juga memperolehi O2 melalui …………… .

e) Respirasi aerob dan anaerob dalam tumbuhan.

Respirasi aerob:

Glukosa + …………………… tenaga + ………. + ………….

Note: - berlaku melibatkan oksigen & melibatkan enzim
-proses pengoksidaan /penguraian glukosa

Respirasi anaerob:


Glukosa tenaga + ………. + ………….

Note : -berlaku tanpa kehadiran oksigen & melibatkan enzim.
- proses penguraian glukosa.


Contoh : I) Padi , hidup dikawasan ber………. dan tanah kurang o……….

II) Banjir mengurangkan oksigen terlarut dalam tanah, oleh itu
j………………… boleh hidup beberapa jam dalam tanah berair.
E……… yang terhasil akan terkumpul dan menyebabkan keracunan

f) Perbandingan antara respirasi dengan fotosintesis.
Tenaga
Glukosa di……..
+
Oksigen

Karbon dioksida
Tenaga +
di……….. Air

Berpandukan kepada rajah diatas, bandingkan antara respirasi dengan f/sinteisis

Fotosintesis Dari aspek / item Respirasi
1. organel

-tumbuhan hijau 2.Sel yang terlibat

3.Bahan mentah yang
terlibat.

4. Proses metabolic

- gunakan tenaga 5. Tenaga

6. Hasil akhir

7. Masa berlaku Sepanjang masa
(siang & malam)
8. Persamaan t/balas


g) Titik pampasan

Fikirkan : Jumlah CO2 yang dibebaskan pada waktu siang adalah lebih rendah
jika dibandingkan dengan jumlah CO2 yang dibebaskan pada waktu
malam. Sedangkan tumbuhan membebaskan gas CO2 sepanjang
masa melalui proses respirasinya?


i) Pada waktu siang, selain respirasi tumbuhan juga menjalankan proses ……….
Fotosintesis meyerap gas …………………... yang dibebaskan oleh tumbuhan
semasa …………………..……… . Pada waktu malam /gelap, hanya proses
…………………….. yang berlaku pada tumbuhan. Akibatnya kandungan gas
………….………… tinggi pada waktu malam.
ii) Graf: Perubahan isipadu CO2 dengan keamatan cahaya


Penyerapan
CO2

Titik
pampasan


Pertukaran 0 Keamatan
Gas cahaya


Pembebasan titik maksimum CO2 dibebaskan semasa gelap
CO2Huraian : -Jika suatu tumbuhan disimpan pada keamatan chaya rendah,
Jumlah gas CO2 yang dibebaskan mula m’………….………
Pada masa yang sama, fotosintesis berlaku, s……………… CO2
yang dibebaskan semasa r……..………….. diguna untuk f/sinteis
Manakala O2 yang terhasil dari proses …………………... diguna
untuk proses respirasi.

- Apabila keamatan cahaya m’…………………. ,pertukaran gas O2
dan CO2 terus berlaku sehingga ke suatu tahap dimana pertukaran
kedua-dua gas menjadi s……………. . Keadaan ini disebut titik
keseimbangan atau …………………………………………………….. .

Note : Pada titik pampasan, semua CO2 yang dibebaskan semasa ……………
diguna untuk fotosintesis dan semua ………………… yang dibebaskan
semasa respirasi diguna untuk proses …………………………………… .


Soalan: Ramalkan keadaan yang akan berlaku sekiranya kadar fotosintesis dan
kadar respirasi sentiasa berada pada titk pampasan?


-Apabila keamatan cahaya melebihi titik pampasan, pengambilan
gas …………………. akan meningkat & f/sintesis lebih g……………8.6 Mensyukuri Kurniaan Organ Respirasi
Kerana


Kandungan asap rokok Kesan

1.tar (mengandungi
nikotin)
2. 3,4-benzo ( α)pirena

3. Membentuk asid mengakis membran sel epitelium pada alveolus
4. haba


Note: penyakit lain yag berkaitan dengan organ respirasi : …………………….

….mo….

No comments: