terimalah hambu mu ini Ya Allah Hu Akbar

terimalah hambu mu ini Ya Allah Hu Akbar
aku nak jadi hamba Allah yang bertaqwa kepada Nya

Sunday, November 2, 2008

OBJEKTIF..

1. konsp alm blajr
2. motor halus
3. ciri2 aktvt main
4. pmbljrn o gagne
5. ciri2 pmbljrn behaviorisme
6. pndidkn psikologi kohler
7. pross pmbljrn murd
8. pnddkn humanis
9. model pmprosesn mklumt-bruner,austin
10.jnis ingtn
11.pgjrn koperatif
12.model pembelajaran
13.prtumbuhn dn prkmbgn o bruce n wellcalhoun.
14.teori pmbljrn bstari
15.teori kcrdsn gagne
16.pnddkn motivasi
17.ciri guru autoritatif

STRUKTUR..

1 a- elemen psikososial
b- prinsp blik drjh sbg kominiti pmbelajarn
2 a- aktvt main dlm blik drjh
b- prmainn sosial
3 a- kcrdsn plbgai howard gardner
b- gaya pmbljrn akomodator o kolb
4 a- kategori tgkh laku manusia o skinner
b- teori pelazimn skinner
ESEI

1 a- potensi mnusia o maslow
b- teori konstruktivisme
2 a- pgjrn bntuk induktif
b- pnaakuln induktif
3 a- pgurusn blik drjh y kondusif
b- cara mngktkn krjsama dlm blik drjh

INSTITUT PERGURUAN PERLIS

(INSTITUT PERGURUAN SULTAN MIZAN)STRUKTUR

1. 5 Elemen psikososial di dalam bilik darjah.
2. 5 Prisip bilik darjah mengikut komuniti pembelajaran.
3. Kenapa aktiviti bermain penting utk mencapai objektif pembelajaran?
4. Jenis permainan sosial.
5. 5 kecerdasan Gardner.
6. 5 gaya pembelajaran KOLB jenis akomodator. ESEI .

1.terangkan hierarki keperluan maslow
2. implikasi teori konsturktivime
3. langkah-langkah untukl menjalankan pengajaran berbentuk induktif di dalam bilik darjah
4. 5 cara utk mnjalankan penaakulan induktif dlm blik darjah
5. strategi pengurusan bilik darjah utk mwujudkan psekitaran yg kondusif
6. cara sesuai untuk tingkatkan kerjasama

No comments: