terimalah hambu mu ini Ya Allah Hu Akbar

terimalah hambu mu ini Ya Allah Hu Akbar
aku nak jadi hamba Allah yang bertaqwa kepada Nya

Friday, October 31, 2008

penghargaan

PENGHARGAAN

Bismillahirrahmanirrahim…
Segala pujian bagi Allah dan selawat ke atas junjungan Nabi Muhammad S.A.W.

Bersyukur ke hadrat Ilahi kerana dengan limpah,kurnia dan inayah-Nya dapatlah kami menyiapkan tugasan yang diberikan dengan jayanya dalam tempoh yang telah ditetapkan.

Kami ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada pensyarah Pendidikan Jasmani iaitu Encik Wan Suhaimi bin Wan Setapa kerana telah membantu dan membimbing serta memberi tunjuk ajar kepada kami dalam menyiapkan tugasan ini. Segala pandangan, nasihat dan idea yang diberi akan kami gunakan sebaiknya dan akan kami aplikasikan dalam pembelajaran. Jasanya akan dikenang selagi hayat dikandung badan.

Tidak lupa juga kepada rakan-rakan kerana memberi tunjuk ajar dan pertolongan kepada kami ketika kami berada di dalam kesusahan dan masalah. Kenangan bersama kalian akan terpahat dalam lipatan kenangan seumur hidup kami.

Kami berharap agar hasil kerja kami ini dapat dijadikan panduan dalam mengembangkan ilmu yang istemewa ini kepada semua yang memerlukan. Semoga Allah memberkati usaha kami ini.

InsyaALLAH…

Sekian,Terima Kasih


Photobucket

No comments: