terimalah hambu mu ini Ya Allah Hu Akbar

terimalah hambu mu ini Ya Allah Hu Akbar
aku nak jadi hamba Allah yang bertaqwa kepada Nya

Thursday, October 30, 2008

model2x pengajaran

PhotobucketPhotobucketPhotobucket


1. Slide 1: ‫ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻴ ﻢ ﻭﺭﺣﻤﺔ ﺍﻟﻠﻪ ﻭﺑﺮﻛﺎﺗﻪ‬ ‫ﻭﺑﺮ ﺗ‬ ‫ﻡ ﻋﻠﻴﻜﻢ ﻭﺭﺣ‬ Pembentang : Siti Safrinah Hj Kifli 07P0220 Noorzainah Hj Awg Omar j g 07P0233
2. Slide 2: STRATEGI DAN PENDEKATAN KE ARAH MENGOPTIMUMKAN METHOD PENGAJARAN UGAMA Pengertian method pengajaran Prinsip-prinsip penggunaan method p p p p gg pengajaran Pengertian strategi pengajaran Klasifikasi Strategi Pengajaran
3. Slide 3: Apa itu method pengajaran? • Segala kegiatan terarah yang dijalankan oleh g j guru dalam rangka g menyampaikan pengajaran yang berkesan berkesan.
4. Slide 4: Prinsip-prinsip penggunaan Prinsip-p p p p gg method pengajaran Method yang digunakan h d kl h h d d k hendaklah bersesuaian. Guru hendaklah memahami tentang method yang akan digunakan digunakan. Method yang digunakan dapat y g g p merangsang murid-murid berfikir. murid- Method yang digunakan berasaskan pada memajukan dan mengembangkan.
5. Slide 5: A it strategi pengajaran? Apa itu t t i j ? • Penentuan dan perancangan kaedah serta t k ik mengajar untuk mencapai t teknik j t k i objektif j j jangka panjang dalam sesuatu j pendekatan dengan berkesan.
6. Slide 6: Klasifikasi Strategi pengajaran Pemusatan Pemusatan Pemusatan Guru Bahan Murid D monstras Demonstrasi Audio-visual u o sua Perbincangan r ncangan Syarahan Penggunaan ABM Simulasi Bercerita Penggunaan buku Penyelesaian masalah
7. Slide 7: STRATEGI DAN PENDEKATAN KE ARAH MENGOPTIMUMKAN METHOD PENGAJARAN UGAMA Pengertian Pendekatan Pengajaran Ciri-ciri Ciri ciri Pendekatan Pengajaran Pendekatan-pendekatan Pengajaran Kesimpulan p
8. Slide 8: Apa itu pendekatan pengajaran? Set teori pengajaran yang berunsur beraksiomatik dan diamalkan dalam aktiviti pengajaran sesuatu mata pelajaran berdasarkan kepada objektifnya.
9. Slide 9: Ciri-ciri Pendekatan Pengajaran Ciri- ☺ D d konkrit k Daripada k k kepada abstrak d b k ☺ Daripada mudah kepada kompleks p p p ☺ Daripada keseluruhan kepada bahagian ☺ Daripada umum kepada spesifik ( deduktif ) ☺ D i d spesifik k Daripada ifik kepada umum ( induktif ) d i d k if ☺ Daripada diketahui kepada belum diketahui p p
10. Slide 10: Pendekatan-pendekatan Pendekatan-p pengajaran ☺P d k Pendekatan Pengajaran Berpusatkan Guru P B k G ☺Pendekatan Pengajaran Berpusatkan Pelajar g j p j ☺Pendekatan Pengajaran Berpusatkan Bahan ☺Pendekatan induktif ☺Pendekatan deduktif ☺P d k Pendekatan enkuiri k i i ☺Pendekatan mastery y
11. Slide 11: Pendekatan Pengajaran g j Berpusatkan Guru Kaedah Bercer ta Bercerita Kaedah Syarahan Pengajaran Secara Kelas Kaedah K d h Demonstras i
12. Slide 12: Pendekatan Pengajaran g j Berpusatkan Murid Kaedah Pendekatan Pendekatan Projek Kumpulan K l Individu I di id Simulasi Kaedah Kaedah Penyelesaian Lawatan Masalah Bermain
13. Slide 13: Pendekatan Pengajaran Pemusatan g j Bahan Penggunaan sudut/ruang dalam bilik darjah Bahan Pembelajaran j ( murid ) Bahan Pengajaran (Guru)
14. Slide 14: Pendekatan Induktif Satu proses penaakulan yang tinggi di mana murid murid murid-murid tidak diajar sesuatu bahan p g j pengajaran itu secara langsung, mereka hanya diberitahu berhubung hal-hal berkaitan d b k i dengan pelajaran l j tersebut.
15. Slide 15: Pendekatan Deduktif Satu Pendekatan mengajar yang d k pengajaran dan pembelajaran murid kepada hukum hukum hukum-hukum tertentu dengan mengaplikasikan p peraturan-peraturan yang telah p y g diberikan untuk menuju ke suatu fakta.
16. Slide 16: Pendekatan Pengajaran Enkuiri Murid akan menjalankan penyelidikan tentang masalah yang hendak diselidiki. Guru membimbing diselidiki pelajar untuk mengutarakan soalan yang jawapannya boleh diperolehi melalui aktiviti (penyiasatan dan eksperimen) yang telah pun dirancang sebelumnya
17. Slide 17: Pendekatan Mastery ☺Ujian diagnos dijalankan untuk memastikan murid menguasai sepenuhnya isi pelajaran, kemahiran atau sikap yang dinyatakan dalam kenyataan objektif
18. Slide 18: KESIMPULAN Memberi perhatian kepada perbezaan pelajar Meningkatkan kualiti kehidupan setiap murid g p p Pemusatan keperluan dan minat pelajar Memahami waktu yang produktif Memberikan l M b ik peluang pelajar-pelajar melibatkan di i pelajar- l j l j lib tk diri dalam pembelajaran Mencabar pelajar-pelajar untuk belajar pelajar- Mengembangkan pembelajaran Menepati matlamat-matlamat pengajaran matlamat- Mempelbagaikan kaedah mengajar Mewujudkan suasana mesra dan humor
19. Slide 19: TERIMA KASIH

No comments: