terimalah hambu mu ini Ya Allah Hu Akbar

terimalah hambu mu ini Ya Allah Hu Akbar
aku nak jadi hamba Allah yang bertaqwa kepada Nya

Thursday, October 30, 2008

Konstruktivisme

Konstruktivisme
 Suatu penjelasan bagaimana
pelajar belajar dan membina
pemahaman yang bermakna
tentang alam sekeliling mereka

Prinsip Konstruktivisme
 Pengetahuan dibina secara aktif
oleh pelajar
 Pelajar bukan penerima pasif
pengetahuan
 Pelajar pembina aktif (konstruk)
strukutur pengetahuan

Prinsip Konstruktivisme
 Bukan pengisian otak kosong
pelajar
 Bukan tentang pemerolehan idea
baru
 Tetapi tentang pelajar membina
atau merubah idea mereka yang
sedia ada

Prinsip Konstruktivisme
 Pelajar bina pengetahuan sains
yang baru dgn cara mereflek
tindakan fisikal & mental mereka
 Pelajar cuba mendapat
pemahaman tentang pengalaman
baru mereka & fenomena dgn cara
membentuk atau membina makna
tentang perkara tersebut

Prinsip Konstruktivisme
 Untuk belajar:
pelajar perlu asimilasikan idea
baru atau menyesuaikan
(accommodate) idea yang sedia
ada

Prinsip Konstruktivisme
 Kegagalan belajar idea baru:
pelajar akan kekalkan idea sedia
ada, atau pelajar akan sesuaikan
secara palsu (false accomodation)
idea baru tersebut dan kekal
dengan idea sedia ada

Prinsip Konstruktivisme
Pembelajaran dilihat sebagai:
 pengubahan idea,
 pembinaan & penerimaan idea
baru,
 penstrukturan semula idea sedia
ada

No comments: