terimalah hambu mu ini Ya Allah Hu Akbar

terimalah hambu mu ini Ya Allah Hu Akbar
aku nak jadi hamba Allah yang bertaqwa kepada Nya

Friday, October 31, 2008

isi kandungan

ISI KANDUNGAN
Photobucket
NO. TAJUK MUKA SURAT
1 HALAMAN PENGAKUAN ii
2 BIODATA GURU PELATIH iii
3 PENGHARGAAN iv
4 1.0 PENGENALAN
2.0 KESELAMATAN KELAS DAN PROSEDUR KECEMASAN
2.1 KESELAMATAN KELAS
2.1.1 PEMBANGUNAN DAN PELAN KECEMASAN
2.1.2 SENARAI SEMAK KECEMASAN
2.2 PROSEDUR KECEMASAN
2.2.1 TINDAKAN YANG DIAMBIL KETIKA
BERLAKU KECEMASAN
2.2.2 BANTUAN KECEMASAN
2.2.2.1 PEMULIHAN PERNAFASAN JANTUNG
(CPR)
2.2.3 TINDAKAN SELEPAS KECEMASAN
1

4
5
8

9
11

11

12
12
17
7 4.0 RUMUSAN 18
8 KOLABORASI 21
9 BIBLIOGRAFI 24
10 REFLEKSI 26
11 LAMPIRAN 29

No comments: